Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gümrükçü Z. , Balaban E. , Karabağ M. , "Is there a relationship between third-molar impaction types and the dimensional/angular measurement values of posterior mandible according to Pell & Gregory/Winter Classification?", ORAL RADIOLOGY, vol.1, no.1, pp.1-9, 2020
Çandirli C., Demirkol M., Yilmaz O., Balaban E. , Memiş S., "Ferromagnetic Artifacts Seen Incidentally on Magnetic Resonance Imaging After Temporomandibular Joint Surgery", JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.28, pp.293-294, 2017 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gümrükçü Z., Balaban E. , Karabağ M., Demir E., "TEMPOROMANDİBULAR EKLEM AĞRISININ MİGREN, OTOLOJİK SEMPTOMLAR, BAŞ DÖNMESİ VE BOYUN/OMUZ AĞRISI İLE İLİŞKİSİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.82-86, 2020
Yilmaz O., Çandirli C., Balaban E. , Demirkol M., "Evaluation of success criteria for temporomandibular joint arthrocentesis", Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, vol.45, pp.15-15, 2019 (Link)
Yilmaz O., Çandirli C., Balaban E. , Demirkol M., "Corrigendum: Evaluation of success criteria for temporomandibular joint arthrocentesis", Journal of Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, vol.45, pp.299-299, 2019 (Link)
Pirpir Ç., Yilmaz O., Balaban E. , Çandirli C., "Evaluation of effectiveness of concentrated growth factor on osseointegration", , vol.3, pp.7-7, 2017 (Link)
Yilmaz O., Balaban E. , Çandirli C., "Temporomandibular Joint Dislocation Treated With Bilateral Eminectomy: A Case Report", Journal of Ege University School of Dentistry, vol.38, pp.182-186, 2017 (Link)
Yilmaz Altintaş N., Balaban E. , Uğur M., Altintaş S.H., "Oral bifosfonat tedavisi görmüş olan bir hastanın dental implant destekli protez ile rehabilitasyonu: Olgu sunumu", Selcuk Dental Journal, cilt.3, ss.69-74, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karabağ M., Balaban E. , Gümrükçü Z., "MRONJ HASTALARINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE,
Sulukan E., Gümrükçü Z., Köse T.E., Tomrukçu D.N., Balaban E. , "ANTRAL EKZOSTOZ İNSİDANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA", 2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE,
Gümrükçü Z., Karabağ M., Okçu O., Sulukan E., Balaban E. , "İNTRAORAL İĞSİ HÜCRELİ LİPOMA: BİR OLGU SUNUMU", 2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE,
Gümrükçü Z., Karabağ M., Sulukan E., Balaban E. , Köse T.E., "MANDİBULAR KRONİK SÜPÜRATİF OSTEOMYELİTİN CERRAHİ TEDAVİSİ VE 1 YILLIK TAKİBİ: BİR OLGU SUNUMU", 2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE,
Gümrükçü Z., Sulukan E., Balaban E. , Karabağ M., Doğan A., Tomrukçu D.N., et al., "MAKSİLLADA UZUN SÜRELİ SPONTAN KANAMAYLA İZLENEN ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ VE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU", 2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE,
Balaban E. , Gümrükçü Z., Doğan A., Sulukan E., "SUBMANDİBULAR TÜKÜRÜK BEZİNDE GÖRÜLEN SİALOLİT VE CERRAHİ TEDAVİSİ", 2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE,
Gümrükçü Z., Balaban E. , Engin D., Haşimoğlu E., "Rinolit ve Cerrahi Tedavisi: Bir Vaka Raporu", Türk Oral Maxillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
Balaban E. , Sulukan E. , Haşimoğlu E. , Karabağ M. , Gümrükçü Z. , "Temporomandibular Eklemde Travma Sonrası Gelişen Fibröz Ankilozun Kondilektomiyle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu", TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2019, pp.897-897
Gümrükçü Z. , Sulukan E. , Balaban E. , "Tek Taraflı Deplase Kondil Kırığının Kapalı Redu¨ksiyon İle Tedavisi: Olgu Sunumu", TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2019, pp.1108-1108
Yilmaz O., Erdayandi C., Sivrikaya E.C., Balaban E. , "Augmentation of the Atrophic Posterior Mandible with the Sandwich Osteotomy Tecnique: A Case Report", 13th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, ANTALYA, TÜRKIYE,
Gümrükçü Z., Sulukan E., Balaban E. , "MANDİBULADA GÖRÜLEN BÜYÜK KİSTİN ENÜKLEASYONU VE DEFEKTİN REKONSTRÜKSİYON PLAĞI İLE TEDAVİSİ: 1 YILLIK TAKİPLİ OLGU SUNUMU’xx", İzmir Diş Hekimleri Odası 26.Uluslararsı Bilimsel Kongre ve Sergisi, ,
Gümrükçü Z. , Balaban E. , Tomrukçu D.N., Karabağ M. , "Kleidokranial Displazi Olgu Sunumu", TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 28 Nisan - 2 Mayıs 2019, pp.318-319
Balaban E. , Demir E., "Temporomandibuler Eklemin Dış Kulak Kanalına Herniasyonu", Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Balaban E. , Üngör C., Yilmaz O., Karan N.B., Cezairli B., "Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör: 1 olgu sunumu.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Balaban E. , Yilmaz O., Çiftçi S., Çandirli C., "İntraoral iğsi hücreli lipom: 1 olgu sunumu.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Gümrükçü Z., Korkmaz Y.T., Balaban E. , "Effect of implant inclination angle and bone type on the stres distribution in ‘’All-on-Four’’ treatment: A finite element analysis study.", 24th International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress, BODRUM/MUĞLA, TÜRKIYE,
Gümrükçü Z., Korkmaz Y.T., Balaban E. , "Biomechanical comparison between sinus augmentation and implant tilting procedure in atrophic maxilla: A finite element study.", 24th International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress, BODRUM/MUĞLA, TÜRKIYE,
Yilmaz Altintaş N., Balaban E. , Yilmaz O., "Comparison Between Implants Inserted Into Split and Unsplit Alveolar Crest", ACBID 11th INTERNATIONAL CONGRESS, ,
Üngör C., Yilmaz O., Balaban E. , "Trigeminal nevraljide minimal invaziv tedavi seçeneği: periferal nörektomi. Klinik vaka serileri", 24. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE,
Balaban E. , Çandirli C., Yilmaz O., "İnfratemporal fossaya yayılan osteosarkom nedeniyle rezeke edilen mandibulanın rekonstrüksiyonunda titanyum plak ve myokutanöz pektoralis major flebi vaka sunumu", 24. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE,
Bayramoğlu Z., Gümrükçü Z., Balaban E. , "Maksillada gözlenen leomyosarkom:1 olgu sunumu.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Çandirli C., Balaban E. , Yilmaz O., Memiş S., "Büyük ameloblastoma rezeksiyonu sonrası immediat serbest fibular flep ile mandibula rekonstrüksiyonu", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Çağaşan P., Yilmaz O., Balaban E. , Çandirli C., "Simfiz grefti ile anterior maksiller augmentasyon: 1 olgu sunumu", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Korkmaz Y.T., Cezairli B., Balaban E. , Yilmaz Altintaş N., Durmuşlar M.C., "Aspergillosis of the maxillary sinüs caused by endodontic obturation materials: A case report.", 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), BÜKREŞ, ROMANYA, , pp.109-109
Yilmaz Altintaş N., Balaban E. , Çandirli C., "Postoperative management of radiotherapy patient with trismus.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Cezairli B., Korkmaz Y.T., Balaban E. , "Travmatik kemik kisti: 5 vakanın sunumu.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gümrükçü Z., Balaban E. , "Atrofik Maksillada Zigomatik İmplant Uygulamaları", in: AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ, İlter Uzel, Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.95-108, 2019
Gümrükçü Z. , Sulukan E. , Balaban E. , "Mandibula Fraktürlerinde Tedavi Prensipleri.", in: Güncel Çene Cerrahisi ve Radyoloji Çalışmaları, Mehmet KÜRÜKÇÜ, Eds., Akademisyen Yayınev,, Ankara, pp.185-200, 2019
Balaban E. , Gümrükçü Z., "TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ANKİLOZU OLAN HASTALARDA ENTÜBASYON YÖNTEMLERİ", in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Demir Halit, Eraslan Meriç, Güler Ayhan, Eds., IVPE, pp.30-44, 2019
Balaban E. , Gümrükçü Z., "Temporomandibular Eklem Dislokasyonunda Tedavi Yöntemleri", in: AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ, ilter Uzel, Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.109-115, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi