Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çandirli C., Demirkol M., Yilmaz O., Balaban E. , Memiş S., "Ferromagnetic Artifacts Seen Incidentally on Magnetic Resonance Imaging After Temporomandibular Joint Surgery", JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.28, pp.293-294, 2017 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz O., Çandirli C., Balaban E. , Demirkol M., "Evaluation of Success Criteria for Temporomandibular Joint Arthrocentesis", ,
Yilmaz O., Çandirli C., Balaban E. , Demirkol M., "Evaluation of success criteria for temporomandibular joint arthrocentesis", Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, vol.45, pp.15-15, 2019 (Link)
Pirpir Ç., Yilmaz O., Balaban E. , Çandirli C., "Evaluation of effectiveness of concentrated growth factor on osseointegration", , vol.3, pp.7-7, 2017 (Link)
Yilmaz O., Balaban E. , Çandirli C., "Temporomandibular Joint Dislocation Treated With Bilateral Eminectomy: A Case Report", Journal of Ege University School of Dentistry, vol.38, pp.182-186, 2017 (Link)
Yilmaz Altintaş N., Balaban E. , Uğur M., Altintaş S.H., "Oral bifosfonat tedavisi görmüş olan bir hastanın dental implant destekli protez ile rehabilitasyonu: Olgu sunumu", Selcuk Dental Journal, cilt.3, ss.69-74, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz O., Erdayandi C., Sivrikaya E.C., Balaban E. , "Augmentation of the Atrophic Posterior Mandible with the Sandwich Osteotomy Tecnique: A Case Report", 13th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, ANTALYA, TÜRKIYE,
Gümrükçü Z., Balaban E. , Engin D., Haşimoğlu E., "Rinolit ve Cerrahi Tedavisi: Bir Vaka Raporu", Türk Oral Maxillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
Gümrükçü Z., Balaban E. , Karabağ M., Tomrukçu D.N., "Kleidokranial Displazi Olgu Sunumu", Türk Oral Maxillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
Balaban E. , Üngör C., Yilmaz O., Karan N.B., Cezairli B., "Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör: 1 olgu sunumu.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Balaban E. , Yilmaz O., Çiftçi S., Çandirli C., "İntraoral iğsi hücreli lipom: 1 olgu sunumu.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Gümrükçü Z., Korkmaz Y.T., Balaban E. , "Effect of implant inclination angle and bone type on the stres distribution in ‘’All-on-Four’’ treatment: A finite element analysis study.", 24th International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress, BODRUM/MUĞLA, TÜRKIYE,
Yilmaz Altintaş N., Balaban E. , Yilmaz O., "Comparison Between Implants Inserted Into Split and Unsplit Alveolar Crest", ACBID 11th INTERNATIONAL CONGRESS, ,
Üngör C., Yilmaz O., Balaban E. , "Trigeminal nevraljide minimal invaziv tedavi seçeneği: periferal nörektomi. Klinik vaka serileri", 24. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE,
Balaban E. , Çandirli C., Yilmaz O., "İnfratemporal fossaya yayılan osteosarkom nedeniyle rezeke edilen mandibulanın rekonstrüksiyonunda titanyum plak ve myokutanöz pektoralis major flebi vaka sunumu", 24. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE,
Bayramoğlu Z., Gümrükçü Z., Balaban E. , "Maksillada gözlenen leomyosarkom:1 olgu sunumu.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Gümrükçü Z., Korkmaz Y.T., Balaban E. , "Biomechanical comparison between sinus augmentation and implant tilting procedure in atrophic maxilla: A finite element study.", 24th International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress, BODRUM/MUĞLA, TÜRKIYE,
Gümrükçü Z., Korkmaz Y.T., Balaban E. , "İmplant eğim açısı ve kemik tipinin ‘All-on-Four’ tedavisinde stress dağılımıüzerindeki etkisi: sonlu elemanlar analizi.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Gümrükçü Z., Korkmaz Y.T., Balaban E. , "Atrofik maksillada sinüs augmentasyonu ve implant açılandırma prosedürünün biyomekanik açıdan karşılaştırılması:1 sonlu elemanlar analizi çalışması.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Çağaşan P., Yilmaz O., Balaban E. , Çandirli C., "Simfiz grefti ile anterior maksiller augmentasyon: 1 olgu sunumu", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Çandirli C., Balaban E. , Yilmaz O., Memiş S., "Büyük ameloblastoma rezeksiyonu sonrası immediat serbest fibular flep ile mandibula rekonstrüksiyonu", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Yilmaz Altintaş N., Balaban E. , Çandirli C., "Postoperative management of radiotherapy patient with trismus.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22.Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,
Cezairli B., Korkmaz Y.T., Balaban E. , "Travmatik kemik kisti: 5 vakanın sunumu.", Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, ,
Korkmaz Y.T., Cezairli B., Balaban E. , Yilmaz Altintaş N., Durmuşlar M.C., "Aspergillosis of the maxillary sinüs caused by endodontic obturation materials: A case report.", 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), BÜKREŞ, ROMANYA, , pp.109-109
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Balaban E. , Gümrükçü Z., "Temporomandibular Eklem Dislokasyonunda Tedavi Yöntemleri", in: AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ, ilter Uzel, Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.109-115, 2019
Gümrükçü Z., Balaban E. , "Atrofik Maksillada Zigomatik İmplant Uygulamaları", in: AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ, İlter Uzel, Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.95-108, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi