Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi EMİNE YURTERİ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 464 6127317 | Dahili : 2857
Faks : +90 464 6127316
E Posta Adresi : emine.yurterierdogan.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Posta Adresi : RTEÜ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KİRAZLIK MAHALLESİ KATORİ RİZE/PAZAR
Eğitim Bilgileri
Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi / Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri / TIBBI VE AROMATİK BİTKİLER, 2012-2018
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi / Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri / TIBBI VE AROMATİK BİTKİLER, 2007-2011
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Bitkisel Üretim Programı / Tarla Bitkileri Bölümü, 2002-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "RİZE İLİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN LAMİACEAE FAMİLYASINA MENSUP BAZI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ TÜRLERİNİN KÜLTÜRE ALINMA OLANAKLARI VE ETKEN MADDELERİNİN BELİRLENMESİ", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ / TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, "Bazı Aspir (Carthamus tinctorious L.) Çeşitlerinin Samsun Ekolojik Koşullarında Verim, Verim Unsurları ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ / TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Kasım, 2011.
Araştırma Alanları
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği ve Islahı
Biyoteknoloji ve Genetik
Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
Enstrümental Analiz
Kalite Analiz
Web Of Science Araştırma Alanları
Agricultural Engineering
Plant Sciences
Food Science & Technology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Arş.Gör., BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2011 - 2013
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yurteri E. , Altay F., Can M., Seyis F. , "In vitro multiplication of different B. rapa genotypes using different tissue culture media", NEW BIOTECHNOLOGY, vol.1, pp.140-140, 2012 (Link)
Seyis F. , Yurteri E. , "Increasing genetic variation in rapeseed (Brassica napus L.) breeding using interspecific crosses supported with embryo rescue techniques", NEW BIOTECHNOLOGY, vol.1, pp.132-132, 2012 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities", Ekin Jpurnal of Crop Breeding and Genetics, vol.4, pp.60-69, 2018 (Link)
Özcan A. , Yurteri E. , Seyis F. , "Total Phenolic Content and Antioxydant Activity of Two Rhododendron Species Collected from the Rize Province (Turkey)", World Researcch Journal of Agricultural Sciences, vol.4, pp.126-131, 2017 (Link)
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , "In Vitro Multiplication of Stevia rebaudiana (Bertoni) Genotypes by Using Different Explants", İnternational Journal of Crop Science and Technology, vol.3, pp.36-40, 2017 (Link)
Yurteri E. , Özcan A. , Seyis F. , Kevseroğlu K., "Characterisation of some Lamiaceae Species Distributed in the Rize Province, Turkey", İnternational Journal of Plant Breeding and Crop Science, vol.43, pp.300-307, 2017 (Link)
Seyis F. , Yurteri E. , Çatal M.İ., "Haploids in the improvement of Crucifers", TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES, cilt.1, ss.1419-1424, 2014 (Link)
Eryilmaz T. , Yeşilyurt M.K., Cesur C., Yurteri E. , "Fuel Properties of Biodiesel Produced from Balci Variety Oil of Safflower (Carthamus tinctorious L.) ", International Journal of Automotive Engineering and Technologies, cilt.1, ss.74-78, 2014 (Link)
Eryilmaz T. , Yeşilyurt M.K., Cesur C., Yumak H. , Yurteri E. , Çelik S.A., et al., "Yozgat İli Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Dinçer Çeşidinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi", Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, cilt.1, ss.63-72, 2014 (Link)
Eryilmaz T. , Cesur C., Yeşilyurt M.K., Yurteri E. , "Aspir (Carthamus tinctorius L.), Remzibey-05 Tohum Yağı Metil Esteri: Potansiyel Dizel Motor Uygulamaları için Yakıt Özellikleri ", TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES, cilt.1, ss.85-90, 2014 (Link)
Seyis F. , Yurteri E. , "The Last Barrier for 00-type interspecific rapeseed (Brassica napus L.): Glucosinolates", Turkish Journal of Agriculture and Natural Sciences, cilt.2, ss.1413-1418, 2014 (Link)
Seyis F., Yurteri E. , "Türler arası melez kolza formlarının hibrit ıslahındaki önemi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.109-117, 2013
Seyis F., Yurteri E. , "Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Kolza (Brassica napus L.) Bitkisinde Genetik Varyasyonun Artırılması", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.32-37, 2013
Seyis F., Yurteri E. , Çopur M., "Alternatif Yağ Bitkisi: Crambe (Crambe abyssinica Hochst. Ex R.E: Fries. ", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.28, ss.108-114, 2013
Seyis F., Yurteri E. , "Kolza (Brassica napus L.) Kalite Islahında Lahana (B. oleracea) Genotiplerinin Kullanılma Olanakları", Türkiye Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.5, ss.32-37, 2012
Yurteri E. , Kurt O., Seyis F., "Farklı Somatik Explantların Çeltikte (Oryza sativa L. cv. Taipei-309) Kallus ve Bitkicik Oluşumuna Etkisi", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.1-3, 2008
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Seyis F. , Şavşatli Y. , Yurteri E. , Özcan A. , "Medicinal And Aromatic Plant Genetic Resources of Rize/Turkey", III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-19 Ekim 2017, pp.80-80
Özcan A. , Yurteri E. , Şavşatli Y. , Seyis F. , "CHEMICAL CONTENT AND IMPORTANCE FOR COMPLEMENTARY MEDICINE OF TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)", I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2017, pp.1833-1833 (Link)
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities.", III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-19 Ekim 2017, pp.49-49
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VACCINICUM MYRTILLUS COLLECTED FROM THE RİZE FLORA", The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.129-129
Yurteri E. , Özcan A. , Seyis F. , Şavşatli Y. , "MASS SALED MEDICINAL PLANTS AT HERBALISTS IN RİZE AND THEIR INTENDED USAGES", The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.127-127
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , "THE İMPORTANCE OF SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIOUS L.) AS A MEDICINAL PLANT, REGARDING IT’S ACTIVE SUBSTANCES ", 1. INTERNATIONALl CONGRESS MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2017, pp.1832-1832 (Link) (Abstract)
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "The bottleneck in Brassica edible oil quality: Brassica nigra", III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-19 Ekim 2017, pp.71-71
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "Characterisation of Members of The Lamiaceae Family Collected from The Rize Province, Turkey", III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-19 Ekim 2017, pp.36-36
Yurteri E. , Seyis F. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "MEDICINAL IMPORTANCE OF WHITE TEA (CAMELLIA SINENSIS L.).", I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2017, pp.1578-1578
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Terzioğlu İ., Şavşatli Y. , "Doğu Karadeniz Organik Çay Tarımı Çalışmaları", 1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity (Otbiyosem), BAYBURT, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2017, pp.27-27
Şavşatli Y. , Özcan A. , Çatal M.İ., Yurteri E. , Seyis F. , "Organik Çay Tarımında Budama Yaşı Ve Diurnal Varyabilitenin Çay (Camellia Sinensis (L.) O. Kuntz) Yapraklarının Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi", 1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity (Otbiyosem), BAYBURT, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2017, pp.28-28
Özcan A. , Yurteri E. , Seyis F. , "Aysel ÖZCAN, Emine YURTERI, Fatih SEYİS TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXYDANT ACTIVITY OF RHODODENDRON SPECIES COLLECTED FROM THE RİZE PROVINCE", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016",, SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 6-9 Eylül 2016, pp.1019-1024 (Abstract)
Yesşil M. , Makbul S. , Yurteri E. , Seyis F. , Bilgili S., "Review Of The Plantsbused For Tradıtıonal Treatments )n The Countrysıde Of Pazar Dıstrıct Of Rize Provınce ", MACODESU 2015, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2016, pp.652-656
Yurteri E. , Seyis F. , Kevseroğlu K., Baykal H. , Şavşatli Y. , Çatal M.İ., "CHARACTERISATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE RIZE PROVINCE, TURKEY", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.408-408 (Abstract)
Seyis F. , Şavşatli Y. , Yurteri E. , Özcan A. , "MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE/TURKEY", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.410-410
Seyis F., Yurteri E., Çatal M., " Improvement of edible oil quality in kale (Brassıca oleracea var. acephala)", ). II. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS AND EUCARPIA – OIL AND PROTEIN CROPS SECTION CONFERENCE, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2015, pp.150-150
Yurteri E., Şenkal B.C. , "Ekinezya (Echinacea purpurea L.)’nın Yozgat Ekolojik Koşullarında Adaptasyonu ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Azotlu Gübrelemenin Etkisinin Belirlenmesi", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.485-485
Seyis F., Şavşatli Y., Yurteri E., Özcan A., Çatal M., "Organik Tarımda Bitki Islahı", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.120-120
Seyis F. , Çatal M.İ., Yurteri E. , "Brassica Islahında Haploid Bitkilerin Kullanılması", 11. Tarla Bitkileri Kongresİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2015, ss.200-200
Özcan A. , Yurteri E. , Seyis F. , "The İmportance of Safflower (Carthamus tinctorious L.) ,a Medicinal Plant, Regarding It’s Active Substances", The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2015, pp.1-1
Yurteri E., Seyis F., Özcan A., Kevseroğlu K., "The Multiplication of Salvia verticillata L. subsp verticillata Collected from Rize Highlands With Seed and Perlite ", The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2015, pp.1-1
Yurteri E., Kevseroğlu K., "Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Samsun Ekolojik Koşullarında Verim, Verim Unsurları ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.333-333
Yurteri E. , Yurum Ç., Kevseroğlu K., Seyis F., "Doğadan Yoğun Olarak Toplanan Pazar Payı Yüksek OLan Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Risk Durumları", Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2014, ss.281-286
Seyis F., Yurteri E. , Çatal M.İ., "Development of edible oil quality in kale (Brassica oleracea var. acephala) a tarditional vegetable at the Black Sea Region", 25th Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.233-236
Seyis F. , Yurteri E. , ".THE LAST BARRIER FOR 00-TYPE INTERSPECIFIC RAPESEED (BRASSICA NAPUS L.): GLUCOSINOLATES", AGRIBALKAN BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2014, pp.138-138
Seyis F. , Yurteri E. , Çatal M.İ., "HAPLOIDS IN THE IMPROVEMENT OF CRUCIFERS", AGRIBALKAN BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2014, pp.443-443
Şavşatli Y., Yurteri E., Seyis F., "Endemic Plants Belonging to the Asteraceae Family in Rize Province and Possible Use in the Folk Medicine", 25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.357-360
Yurteri E. , Kevseroğlu K., "Yaygın Olarak Kullanılan Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Cins ve Tür Bazında Biyoçeşitliliğin Belirlenmesi ", II. TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, YALOVA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2014, ss.287-294
Seyis F., Yurteri E. , "Türler arası Melezleleme Yoluyla Kolza (Brassica napus) da Genetik varyasyonun Artırılması ", I. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.338-345
Seyis F., Yurteri E. , Altay F., Can M., "Evaluation of the safflower (Carthamus tinctorius L.) core collection under the ecological conditions of Samsun", I. İnternational Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.196-196
Seyis F., Yurteri E. , "İmportance of interspecific hybridization in developing 00-type rapeseed", I. İnternational Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.641-641
Seyis F., Yurteri E. , "Brassica genetic resources in Turkey and their importance for rapeseed (Brassica napus L.) breeding", I. İnternational Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.632-632
Seyis F., Yurteri E. , "Agronomy and breeding of rapeseed (Brassica napus L.) in Turkey", I. İnternational Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.322-322
Seyis F., , "KOlza (Brassica bitkisinde biyoteknoloji destekli kalite ıslahı", I. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.346-352
Yurteri E. , Yurum Ç. , Seyis F., "Keten (Linum usitatissimum) Tohumunda bulunan ve Önemli Bir Sekonder Metabolit Olan Ligananların Tıbbi Önemi", I. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.252-257
Yurteri E. , Yurum Ç., Seyis F., "Yozgat Ekolojik Koşulalrında Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çekirdek Koleksiyonunun Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma", 10. Tarla Bitkileri Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2013, ss.256-260
Seyis F. , Yurteri E. , "Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Kolza ( Brassica napus L.) Bitkisinde Genetik Varyasyonun Arttırılması", ULUSAL TARIM KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2013, ss.98-98
Seyis F. , Yurteri E. , "İncreasing genetic variation in rapeseed ( Brassica napus L.) breeding using interspecific crosses supported with embryo rescue techniques.", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2012, pp.140-140
Kevseroğlu K., Yurum Ç. , Yurteri E. , "Türkiye'de Salep Adı Altında Bilinen Bitki Cins Ve Türlerinin Coğrafik Dağılımı, Yetiştirilme Olanakları.", TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, TOKAT, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2012, ss.139-143
Seyis F., Yurteri E. , Can M., Altay F., "Farklı Şalgam (Brassica rapa) Genotiplerinin in vitor çoğaltım potansiyellerinin belirlenmesi", 17. Ulusal Biyoteknoloji Kitabı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ağustos 2012, ss.54-58
Yurteri E. , Altay F., Can M., Seyis F., "İn vitro multiplication of different B. rapa genotypes using different tissue culture media", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23 Eylül - 23 Haziran 2012, pp.140-140
Kevseroğlu K., Çirak C., Odabaşi M.S., Ergün E., Yurteri E. , Yurum Ç., et al., " Tarımsal araştırmalarda yapay sinir ağları ile görüntüleme tekniğinin kullanımı.", Tarla Bitkileri IX. Kongresi,, BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, ss.2085-2088
Yurteri E. , Kurt O., Seyis F., "Çeltikte (Oryza sativa L. cv. Taipei-309) Farklı Explant Kaynaklarından Kallus ve Bitkicik Oluşum Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.140-141
Uysal H., Kurt O., Seyis F. , Yurteri E. , "Ekim zamanının ketencik ( Camelina sativa (L) Crantz )'in Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.411-411
Seyis F., Kurt O., Uysal H., Yurteri E. , "Ekim Zamanının Aspir (Carthamus tinctorius L.)’In Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.412-412
Uysal H., Kurt O., Seyis F., Yurteri E. , "Ekim Zamanının Keten (Linum usitatissimum L.)’nin Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.416-416
Kurt O., Uysal H., Seyis F., Yurteri E. , Durmaz C., "Keten (Linum usistatissimum)' de Melez Bitkilerin Elde Edilmesinde Zigotik Embriyo Kültürünün Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi", VII Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.343-345
Seyis F., Kurt O., Uysal H., Yurteri E. , Durmaz C., "KOlza (Brassica napus) da türler arası melezleme yoluyla bitkisel yağ kalitesine sahip kolza formlarının geliştirilmesi ve hibrit geliştirmede kullanılmaları", VII Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.513-517
Seyis F., Kurt O., Uysal H., Durmaz C., Yurteri E. , "KOlza (Brassica napus) Islahında Genetik Varyasyonun Artırılması", VII Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.509-512
Seyis F., Yurteri E. , "İncreasing genetic variation in rapeseed (Brassica napus L.) breeding using interspecific crosses supported with embryo rescue techniques", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23 Eylül 2012 - 26 Mart 2002, pp.132-132
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Ekinezya ( Echinacea sp. )Bitkisinin Rize Ekolojik Şartlarında Adaptasyonu ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.112.02.01, Araştırmacı, 2017
"Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Tesbi (Sytrax Officinalis L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Değerleri, Tohumlarının Bazı Teknolojik Özellikleri İle Biyodizelinin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Diğer, 6602c-zf/16-22 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"TESBİ (Styrax officinalis L.) BİTKİSİNİN BİTKİSEL VE TARIMSAL ORMANCILIK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENEREK EKONOMİK POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI: DOĞU AKDENİZ ÖRNEĞİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2017 f/, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ekinezya ( Echinacea purpurea L. )'nın Yozgat Ekolojik Koşullarında Adaptasyonu ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Azotlu Gübrelemenin Etkisinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013ZF/A57, Araştırmacı, 2015
"Rize İlinde Yayılış Gösteren Ekonomik Öneme Sahip Lamiaceae Familyasına Mensup Bazı Tıbbi Ve Aromatik Bitki Türlerinin Kültüre Alınması Ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Saptanması", BAP Arastırma Projesi, 2014.112.02.02, Araştırmacı, 2016
"Bitkisel Yağ Kalitesi Yüksek Kolza Germplazmının Hibrit Kolza Çeşitlerinin Geliştirilmesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılmas", BAP Arastırma Projesi, Z502, Araştırmacı, 2011
"Türlerarası melezleme yoluyla bitkisel yağ kalitesine sahip kolza formlarının oluşturulması ve hibrit geliştirmede kullanılmaları", TÜBITAK Projesi, 2010-406, , 2010
"Rize Çay Tarımı Yapılan Alanlarda Organik Gübrelerin Denenmesi", BAP Diğer, FSI-2017-786, Araştırmacı, Devam Ediyor
"YOZGAT ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN ASPİR ÇEŞİTLERİNİN VERİMİ, YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VE BİYODİZELİN YAKIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 2012ZFA63, Araştırmacı, 2013
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Ekim 2016
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi