Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Ayırma Teknikleri
Kromatografi
Kütle Spektroskopisi
Biyomoleküller
Kromatografik ayırma
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Chemistry, Analytical
Spectroscopy
Biochemical Research Methods
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi