Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Sayılar Kuramı
Dinamik Sistemler ve Ergodik Kuramı
Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler
Kombinatorik
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Matematik
Cebir ve Sayılar Teorisi
Matematiksel Analiz
Olasılık ve Stokastik Süreçler
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Mathematics
Statistics & Probability
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi