Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalı, 2002-2010
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalı, 1998-2002
Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1993-1997
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Peyzaj Mimarlığında Önemli Doğal Alıç Taksonlarımızdan Crataegus pontica C. Koch Verh. ve Crataegus meyeri Pojark.’ın Bazı Doku Kültürü Teknikleri ile Üretimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Peyzaj Mimarlığı Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, " 'Rhododendron luteum Sweet ve Rhododendron ponticum L.’ nin Doku Kültürü ve Tohumla Üretilmesi İle Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Peyzaj Mimarlığı Ocak, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi