Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sanci Uzun D. , Çelebi S. , "BASILI SÖZLÜKLERİN VE TÜRK DİL KURUMU ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜKLERİN ÖĞRETİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME ", International Journal Of Language Academy, vol.5, pp.182-198, 2017 (Link)
Sanci Uzun D. , Pircioğlu A., "TÜRKÇE DERS KİTABI OKUMA METİNLERİNİN “TÜRKÇEYİ OKULDA ÖĞRENEN ÇOCUKLAR”IN SÖZ VARLIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", ASOS JOURNAL, vol.4, pp.175-190, 2016 (Link)
Çelebi S. , Sanci Uzun D., "TDK Güncel Türkçe Sözlük ile TDK Sesli Türkçe Sözlük’ün Ünlemlerin İşlevleri Bakımından Karşılaştırılması", International Journal of Language Academy, vol.3, pp.303-318, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Sanci Uzun D. , Kibar Furtun M.H. , Çelebi S. , "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Duygu Değeri Taşıyan Ünlemlerin İşlevlerini Algılama Düzeyleri", International Journal of Language Academy(IJLA), pp.302-318, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sanci Uzun D. , Kibar Furtun M.H. , Furtun S. , "DİL ÖĞRETİMİNDE (ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE) ÇOK UYARANLI ORTAM KULLANIMI VE BİR ÖRNEK SINIF TASARIMI: ÇUTÜS", Second International Teacher Education and Accreditation Congress, RİZE, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2018, pp.75-75
Kibar Furtun M.H. , Furtun S. , Sanci Uzun D. , "2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.246-246
Sanci Uzun D. , Kibar Furtun M.H. , Furtun S. , "6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuduğunu Anlama Sorularının Basit, Yorumlayıcı Ve Sorgulayıcı Anlama Kategorilerine Göre İncelenmesi", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.301-301
Sanci Uzun D. , Furtun S. , "İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ATASÖZLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.458-458
Sanci Uzun D., Çelebi S. , "İNTERNET ORTAMINDA YAYIMLANAN TDK SÖZLÜKLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMINDA KULLANIMI: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", 1. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, vol.1, pp.1-1
Sanci Uzun D., Pircioğlu A., "TÜRKÇEYİ OKULDA ÖĞRENEN ÇOCUKLARIN SESLİ OKUMA HATALARI", ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, vol.2, pp.400-410
Sanci Uzun D., Atalay H., "TÜRKÇE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTSEL OYUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ", 9TH INTERNETİONAL COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, vol.1, pp.60-60
Sanci Uzun D., Pircioğlu A., "Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Okula Hazır Bulunuşlarını Belirlemede Kullanılan Ölçeklere İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi", 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, cilt.2, ss.543-553
Çelebi S. , Sanci Uzun D., "TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK İLE TDK SESLİ TÜRKÇE SÖZLÜK'ÜN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ÜNLEMLERİN İŞLEVLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI", ULUSLARARASI SÖZLÜK BİLİMİ SEMPOZYUMU, SAKARYA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2014, vol.1, pp.21-21
Sanci Uzun D., Atalay H., "Türkçe Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Eğitsel Oyunlara Yönelik Algıları", International Conference On New Horizons İn Education INTE,, PARIS, FRANSA, 25-27 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.1406-1406
Sanci Uzun D., Kibar Furtun M.H., Çelebi S. , "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Duygu Değeri Taşıyan Ünlemlerin İşlevlerini Algılama Düzeyleri", 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.88-88
Turan İ., Sanci Uzun D., "Dünya Atasözlerinden Örneklerle Doğal Afetlerin Halk Kültürüne Yansımalar", VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, cilt.1, no.1, ss.20-20
Turan İ., Sanci Uzun D., "Dünya Atasözlerinden Örneklerle Doğal Afetlerin Halk Kültürüne Yansımaları: Benzerlikler", VI. Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, ss.1-1
Gökçe B., Sanci Uzun D., Karakayali T., "Öğretmen Adaylarının Yazımı Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyleri", 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, NİĞDE, TÜRKIYE, 4-6 Temmuz 2013, vol.1, no.1, pp.28-28
Sanci Uzun D., "Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikâye" Adlı Eserinde Türkçenin Söz Varlığı", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 17-19 Mayıs 2013, pp.127-127
Gökçe B., Sanci Uzun D., "Refik Halit Karay'ın 'Eskici' Hikâyesinin Söz Dizimi Açısından İncelenmesi ve Etkinlik Örnekleri", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 17-19 Mayıs 2013, vol.1, no.1, pp.128-128
Sanci Uzun D., Gökçe B., "Atasözleri Işığında Türk Kültüründe Değişim Algısı", VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, cilt.1, no.1, ss.116-116
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gökçe B., Sanci Uzun D., Karakayali T., "Öğretmen Adaylarının Yazımı Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyleri ", Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, Kamil İŞERİ, Gökhan ÇETİNKAYA, Tuğba ÇELİK, Sercan DEMİRGÜNEŞ, Tuğçe DAŞÖZ, Yusuf GENÇER, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.537-547, 2014 (Link)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Sanci Uzun D., "ŞEMSEDDÎN MARMARAVÎ, Ahmed, Yiğitbaşı Velî ", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, pp.1-3, 2013 (Link)
SANAT ESERLERİ
Sanci Uzun D, "HAYATI ŞİİR, ŞİİRİ HAYAT OLAN ŞAİR: MEHMET AKİF ERSOY VE İSTİKLÂL MARŞI", Sahne Oyunu Yazımı, Mart-2017.
SANATSAL ETKİNLİKLER
Sanci Uzun D, "HAYATI ŞİİR, ŞİİRİ HAYAT OLAN ŞAİR: MEHMET AKİF ERSOY VE İSTİKLÂL MARŞI", Tiyatro Performansı, Tam Uzunlukta Bir Oyunda Rejisörlük, Mart-2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi