Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Karataş A. , Turan Büyükdinç D. , "Organik Çay Atığının Ispanak ve Marul Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi", ACADEMIC JOURNAL OF AGRICULTURE, vol.6, no.spcial edition, pp.201-210, 2017
Akbulut M. , Yazici K. , Karataş A. , Bakoğlu N. , Göksu B. , Turan Büyükdinç D. , "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bahçe Bitkilerinin Muhafaza Durumu", Fruit Science, cilt.1, ss.25-27, 2017
Turan Büyükdinç D. , Ellialtioğlu Ş.Ş., "Bitkilerde Hücre Düzeyinde Seleksiyon", Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.45, no.special ed., pp.363-368, 2016
Akbulut M., Bakoğlu N., Karataş A., Turan Büyükdinç D., Yazici K., Göksu B., "Karadeniz Bölgesinde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.8, pp.33-37, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Günay A. , Ellialtıoğlu Ş.Ş., Herdem S., Turan Büyükdinç D. , "Havuç (Daucus carota L.) Kök Kambiyum Dokusundan Kallus Oluşumu ve Hücre Süspansiyon Kültürü Yoluyla Somatik Embriyo Elde Edilmesi", VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, ss.1-1
Karataş A. , Turan Büyükdinç D. , "Organik çay atığının ıspanak (Spinacia oleracea L.) ve marul (Lactuca sativa L.) yetiştiriciliğinde bitki gelişimi üzerine etkisi", 11. Sebze Tarımı Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2016, ss.49-49
Akbulut M. , Yazici K. , Karataş A. , Bakoğlu N. , Göksu B. , Turan Büyükdinç D. , " "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bahçe Bitkilerinin Muhafaza Durumu"", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.7-7
Karataş A. , Turan Büyükdinç D. , "'Rize’de Kaybolmak Üzere Olan Bir Tür: Turuncu Patlıcan (Solanum aethiopicum)'", 11. Sebze Tarımı Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2016, cilt.1, no.11, ss.39-39
Turan Büyükdinç D., Ellialtioğlu Ş.Ş., "Bitki Kallus Kültürleri Üzerinde Geçmişten Günümüze Kadar Türkiye’de Yapılan Çalışmalar", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, ss.76-76
Akbulut M., Karataş A., Yazici K., Bakoğlu N., Turan Büyükdinç D., Göksu B., "Karadeniz Bölgesi'nde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli", Ulusal Tarım kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.1-5
Turan Büyükdinç D., Ellialtıoğlu Ş.Ş., "Bitkilerde Hücre Düzeyinde Seleksiyon", Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.6-6
Turan Büyükdinç D., Günver Dalkılıç G. , "Somatic Embriyogenesis from Leaf Segments of Fig (Ficus carica L. cv. ‘Sarılop’)", Latest Technologies for Crop Improvement Workshop, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Şubat 2015, pp.1-1
Karataş A., Seyis F., Turan Büyükdinç D., "Missing Values: Opo Squash (Lagenaria siceraria)", International Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.1-1