Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karataş A. , Turan Büyükdinç D. , "Organik Çay Atığının Ispanak ve Marul Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi", ACADEMIC JOURNAL OF AGRICULTURE, vol.6, no.spcial edition, pp.201-210, 2017 (Link)
Karataş A. , Turan Büyükdinç D. , Bilgili S., Ellialtioğlu Ş.Ş., "Rize İlinden Toplanan Yerel Fasulye Genotiplerinin Tohum Özelliklerindeki Varyasyon", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.10, ss.04-07, 2017 (Link)
Karataş A. , Turan Büyükdinç D. , İpek A., Yağcıoğlu M., Sönmez K., Ellialtıoğlu Ş.Ş., "Türkiye’de Fasulyede Yapılan Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyon Çalışmaları", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.10, ss.16-27, 2017 (Link)
Akbulut M. , Yazici K. , Karataş A. , Bakoğlu N. , Göksu B. , Turan Büyükdinç D. , "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bahçe Bitkilerinin Muhafaza Durumu", Fruit Science, cilt.1, ss.25-27, 2017
Günay A. , Ellialtioğlu Ş.Ş., Herdem S., Turan Büyükdinç D., "Somatic Embryogenesis from Root Cambium Tissue of Carrots (Daucus carota L.) by Using Callus and Cell Suspension Culture", Journal of Molecular Biology and Biotechnology, cilt.1, ss.43-48, 2017 (Link)
Turan Büyükdinç D. , Ellialtioğlu Ş.Ş., "Bitkilerde Hücre Düzeyinde Seleksiyon", Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.45, no.special ed., pp.363-368, 2016
Akbulut M., Bakoğlu N., Karataş A., Turan Büyükdinç D., Yazici K., Göksu B., "Karadeniz Bölgesinde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.8, pp.33-37, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Günay A. , Ellialtıoğlu Ş.Ş., Herdem S., Turan Büyükdinç D. , "Havuç (Daucus carota L.) Kök Kambiyum Dokusundan Kallus Oluşumu ve Hücre Süspansiyon Kültürü Yoluyla Somatik Embriyo Elde Edilmesi", VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, ss.1-1
Karataş A. , Turan Büyükdinç D. , "Organik çay atığının ıspanak (Spinacia oleracea L.) ve marul (Lactuca sativa L.) yetiştiriciliğinde bitki gelişimi üzerine etkisi", 11. Sebze Tarımı Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2016, ss.49-49
Akbulut M. , Yazici K. , Karataş A. , Bakoğlu N. , Göksu B. , Turan Büyükdinç D. , " "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bahçe Bitkilerinin Muhafaza Durumu"", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.7-7
Karataş A. , Turan Büyükdinç D. , "'Rize’de Kaybolmak Üzere Olan Bir Tür: Turuncu Patlıcan (Solanum aethiopicum)'", 11. Sebze Tarımı Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2016, cilt.1, no.11, ss.39-39
Turan Büyükdinç D., Ellialtioğlu Ş.Ş., "Bitki Kallus Kültürleri Üzerinde Geçmişten Günümüze Kadar Türkiye’de Yapılan Çalışmalar", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, ss.76-76
Akbulut M., Karataş A., Yazici K., Bakoğlu N., Turan Büyükdinç D., Göksu B., "Karadeniz Bölgesi'nde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli", Ulusal Tarım kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.1-5
Turan Büyükdinç D., Ellialtıoğlu Ş.Ş., "Bitkilerde Hücre Düzeyinde Seleksiyon", Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.6-6
Turan Büyükdinç D., Günver Dalkılıç G. , "Somatic Embriyogenesis from Leaf Segments of Fig (Ficus carica L. cv. ‘Sarılop’)", Latest Technologies for Crop Improvement Workshop, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Şubat 2015, pp.1-1
Karataş A., Seyis F., Turan Büyükdinç D., "Missing Values: Opo Squash (Lagenaria siceraria)", International Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.1-1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi