Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turan D. , Kaya C. , Bayçelebi E. , Bektaş Y. , Ekmekci F.G., "Three new species of Alburnoides from the southern Black Sea basin(Teleostei: Cyprinidae)", ZOOTAXA, no.3, pp.565-577, 2017 (Link)
Turan D. , Küçük F. , Kaya C. , Güçlü S.S. , Bektaş Y. , "Capoeta aydinensis, a new species of scraper from southwestern Anatolia, Turkey (Teleostei: Cyprinidae)", TURKİSH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.41, pp.436-442, 2017 (Link)
Freyhof J., Kaya C. , Turan D. , "Oxynoemacheilus kentritensis, a new species from the upper Tigris drainage in Turkey with remarks on O. frenatus (Teleostei: Nemacheilidae)", ZOOTAXA, vol.4258, pp.551-560, 2017
Turan D. , Kottelat M., Kaya C. , "Salmo munzuricus, a new species of trout from the Euphrates River drainage, Turkey (Teleostei: Salmonidae)", ICHTHYOLOGİCAL EXPLORATİON OF FRESHWATERS, vol.28, no.1, pp.55-63, 2017
Turan D. , Kaya C. , Bayçelebi E. , Aksu İ., Bektaş Y. , "Gobio baliki, a new gudgeon from Turkey (Teleostei: Cyprinidae)", ZOOTAXA, vol.4350, pp.284-290, 2017 (Link)
Turan D. , Bektaş Y. , Kaya C. , Bayçelebi E. , "Alburnoides diclensis (Actinopterygii: Cyprinidae), a new species of cyprinid fish from the upper Tigris River, Turkey", ZOOTAXA, vol.4067, pp.79-87, 2016
Kaya C. , Turan D. , Ünlü E., "The Latest Status and Distribution of Fishes in Upper Tigris River and Two New Records for Turkish Freshwaters", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, pp.545-562, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Turan D., Bayçelebi E., Kaya C., Kanyilmaz M., "Salmo kottelati, a new species of trout from Alakir Stream, draining to the Mediterranean in southern Anatolia, Turkey (Teleostei, Salmonidae)", ZOOKEYS, pp.135-151, 2014 (Link) (Abstract)
Turan D., Kaya C., Ekmekci F.G., Bayçelebi E., "Three new species of Alburnoides (Teleostei: Cyprinidae) from Euphrates River, Eastern Anatolia, Turkey", ZOOTAXA, vol. 3754, pp.101-116, 2014 (Link) (Abstract)
Turan D., Ekmekci F.G., Kaya C., Guclu S.S., "Alburnoides manyasensis (Actinopterygii, Cyprinidae), a new species of cyprinid fish from Manyas Lake basin, Turkey", ZOOKEYS, pp.85-102, 2013 (Link) (Abstract)
Turan D., Yilmaz B.T., Kaya C., "Squalius kottelati, a new cyprinid species (Teleostei: Cyprinidae) from Orontes River, Turkey", ZOOTAXA, pp.53-62, 2009 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Verep B. , Turan D. , Bilgin S., Terzi E. , Kaya C. , Mutlu T. , "Abundance of Natural Trout Stocks, Interactıon of Antropogenıc Processes and Hyro Power Plants in the River Basin of Rize City", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.1, no.2, ss.56-63, 2016 (Link)
Küçük F., Bektaş Y., Güçlü S.S., Kaya C., "The systematic position of Acanthalburnus microlepis (De Filippi, 1863) and contributions to the genus Acanthobrama (Cyprinidae: Leuciscinae) in Turkey", Iranian Journal of Ichthyology, vol.2, pp.96-105, 2014 (Link) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Küçükali S., Verep B. , Turan D. , Alp A., Mutlu T. , Özelçi D., et al.,"An investigation of the hydrodynamic and fish behavior characteristics of the brush-type fish passage: Iyidere (Turkey) field study", Fish Passage 2017: International Conference on Engineering and Ecohydrology for Fish Passage, Corvallis, Oregon, A.B.D., 19-21 Haziran 2017, vol.2017, no.1, pp.143-143 (Link)
Bayçelebi E. , Turan D. , Kaya C. , "Endemic Fish Species in Lake Beyşehir, Turkey", Faba2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.260-260
Kaya C. , Turan D. , Bayçelebi E. , "Akdeniz Havzası'nda Dağılım Gösteren Doğal Alabalık Türleri", VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Ekim 2016, ss.21-21
Bayçelebi E. , Turan D. , Kaya C. , "Beyşehir Gölündeki İstilacı Balık Türleri", Sucul Türlerde Risk Belirleme Araçları Çalıştayı, DÜZCE, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.---
Kaya C. , Bayçelebi E. , Turan D. , "Dicle Nehri Yukarı Havzasında Dağılım Gösteren İstilacı Türler ", Sucul Türlerde Risk Belirleme Araçları Çalıştayı, DÜZCE, TÜRKIYE, 28 Nisan - 29 Eylül 2016, ss.---
Bayçelebi E. , Turan D. , Kaya C. , "Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İçsuların da Dağılım Gösteren Squalius Türleri Üzerine Bir Çalışma", VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Ekim 2016, ss.24-24
Kaya C., Bayçelebi E., Turan D., "Erzurum İli Balık Faunası", VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 25-28 Eylül 2014, ss.53-53
Verep B., Turan D., Bilgin S., Terzi E., Kaya C., Mutlu T., "Rize İli Akarsu Havzalarında Doğal Alabalık Stoklarının Bolluğu, Antropojenik Süreçler ve Hidro Elektrik Santrallerle Etkileşimleri", Doğa Turizmi ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2014, ss.1-1
Ekmekçi F.G., Turan D., Kaya C., Bayçelebi E., Yoğurtçuoğlu B., "Fırat Havzasındaki Tatlı su balıkları ve tehdit altında olan türler", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.72-72
Bektaş Y., Aksu İ., Tan H., Kaya C., Turan D., "Anadolu?nun Doğusundaki Tatlı Su Kefali Populasyonlarının Genetik Analizi", Biyoçeşitlilik Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2013, ss.206-206
Turan D., Gözler A., Kaya C., Bayçelebi E., "Fırtına Deresi Balık Faunası", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.1-1
Bayçelebi E., Turan D., Kaya C., "Çoruh Nehri'nin Balık Faunası", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.75-75
Kaya C., Turan D., Bayçelebi E., Bektaş Y., "Sivas İlinin Balık Faunası", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.71-71
Bayçelebi E., Turan D., Kaya C., "Rize İlinin Balık Faunası", V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.19-19
Kaya C., Turan D., Bayçelebi E., "Dicle Nehri?nin Yukarı Havzasının Balık Faunası", V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.21-21