Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Freyhof J., Kaya C. , Turan D. , Geiger M., "Review of the Oxynoemacheilus tigris group with the description of two new species from the Euphrates drainage (Teleostei: Nemacheilidae) ", ZOOTAXA, vol.4612, pp.029-057, 2019
Saç G., Ozulug M., Elp M., Gaffaroğlu M. , Ünal S., Karasu Ayata M. , et al., "New records of Pseudophoxinus firati from Turkey (Teleostei: Leuciscidae)", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, pp.1-6, 2019
Turan D. , Kaya C. , Kalayci G. , Bayçelebi E. , Aksu İ. , "Oxynoemacheilus cemali, a new species of stone loach (Teleostei: Nemacheilidae) from the Çoruh River drainage, Turkey.", JOURNAL OF FISH BIOLOGY, vol.94, pp.458-468, 2019
Bektaş Y. , Aksu İ., Kaya C. , Turan D. , "DNA barcoding of the Genus Capoeta (Actinopterygii: Cyprinidae) from Anatolia", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.9, pp.10-25, 2019 (Link)
Turan D. , Kaya C. , Geiger M., Freyhof J., "Barbus anatolicus, a new barbel from the Kizilirmak and Yesilirmak River drainages in northern Anatolia (Teleostei: Cyprinidae)", ZOOTAXA, vol.4461, pp.539-557, 2018
Turan D. , Kalayci G. , Kaya C. , Bektaş Y. , Kucuk F., "A new species of Petroleuciscus (Teleostei: Cyprinidae) from the Buyuk Menderes River, southwestern Anatolia, Turkey", JOURNAL OF FISH BIOLOGY, vol.92, pp.875-887, 2018
Freyhof J., Ozulug M., Kaya C. , Bayçelebi E. , Turan D. , "Redescription of Alburnus kotschyi Steindachner, 1863, with comments on Alburnus sellal adanensis Battalgazi, 1944 (Teleostei: Leuciscidae)", ZOOTAXA, vol.4382, pp.573-582, 2018
Freyhof J., Kaya C. , Bayçelebi E. , Geiger M., Turan D. , "Generic assignment of Leuciscus kurui Bogutskaya from the upper Tigris drainage, and a replacement name for Alburnus kurui Mangit & Yerli (Teleostei: Leuciscidae)", ZOOTAXA, vol.4410, pp.113-135, 2018
Bayçelebi E. , Kaya C. , Turan D. , Erguden S.A., Freyhof J., "Redescription of Garra turcica from southern Anatolia (Teleostei: Cyprinidae)", ZOOTAXA, vol.4524, pp.227-236, 2018
Turan D., Kaya C. , Bayçelebi E., Aksu İ., Bektaş Y., "Description of Gobio fahrettini, a new gudgeon from Lake Ilgın basin, Central Anatolia (Teleostei: Gobionidae)", ICHTHYOLOGICAL EXPLORATION OF FRESHWATERS, vol.28, pp.365-373, 2018
Turan D. , Kaya C. , Bayçelebi E. , Bektaş Y. , Ekmekci F.G., "Three new species of Alburnoides from the southern Black Sea basin(Teleostei: Cyprinidae)", ZOOTAXA, no.3, pp.565-577, 2017 (Link)
Turan D. , Kottelat M., Kaya C. , "Salmo munzuricus, a new species of trout from the Euphrates River drainage, Turkey (Teleostei: Salmonidae)", ICHTHYOLOGİCAL EXPLORATİON OF FRESHWATERS, vol.28, no.1, pp.55-63, 2017
Freyhof J., Kaya C. , Turan D. , "Oxynoemacheilus kentritensis, a new species from the upper Tigris drainage in Turkey with remarks on O. frenatus (Teleostei: Nemacheilidae)", ZOOTAXA, vol.4258, pp.551-560, 2017
Turan D. , Küçük F. , Kaya C. , Güçlü S.S. , Bektaş Y. , "Capoeta aydinensis, a new species of scraper from southwestern Anatolia, Turkey (Teleostei: Cyprinidae)", TURKİSH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.41, pp.436-442, 2017 (Link)
Turan D. , Kaya C. , Bayçelebi E. , Aksu İ., Bektaş Y. , "Gobio baliki, a new gudgeon from Turkey (Teleostei: Cyprinidae)", ZOOTAXA, vol.4350, pp.284-290, 2017 (Link)
Turan D. , Bektaş Y. , Kaya C. , Bayçelebi E. , "Alburnoides diclensis (Actinopterygii: Cyprinidae), a new species of cyprinid fish from the upper Tigris River, Turkey", ZOOTAXA, vol.4067, pp.79-87, 2016
Kaya C. , Turan D., Unlu E., "The Latest Status and Distribution of Fishes in Upper Tigris River and Two New Records for Turkish Freshwaters", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.16, pp.545-562, 2016
Turan D., Bayçelebi E. , Kaya C. , Kanyilmaz M., "Salmo kottelati, a new species of trout from Alakir Stream, draining to the Mediterranean in southern Anatolia, Turkey (Teleostei, Salmonidae)", ZOOKEYS, pp.135-151, 2014
Turan D., Kaya C., Ekmekci F.G., Bayçelebi E., "Three new species of Alburnoides (Teleostei: Cyprinidae) from Euphrates River, Eastern Anatolia, Turkey", ZOOTAXA, vol. 3754, pp.101-116, 2014 (Link) (Abstract)
Turan D., Ekmekci F.G., Kaya C., Guclu S.S., "Alburnoides manyasensis (Actinopterygii, Cyprinidae), a new species of cyprinid fish from Manyas Lake basin, Turkey", ZOOKEYS, pp.85-102, 2013 (Link) (Abstract)
Turan D., Yilmaz B.T., Kaya C., "Squalius kottelati, a new cyprinid species (Teleostei: Cyprinidae) from Orontes River, Turkey", ZOOTAXA, pp.53-62, 2009 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turan D. , Kaya C. , "New Record of Alburnoides kosswigi (Pisces: Leuciscidae) in the Ilgın Lake Basin", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, pp.39-42, 2019 (Link)
Bayçelebi E. , Kaya C. , Turan D. , "Rize İli’nin Güncel Balık Faunası", Journal of Anatolian Environmental&Animal Sciences, ss.43-46, 2017
Verep B. , Turan D. , Bilgin S., Terzi E. , Kaya C. , Mutlu T. , "Abundance of Natural Trout Stocks, Interactıon of Antropogenıc Processes and Hyro Power Plants in the River Basin of Rize City", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.1, no.2, ss.56-63, 2016 (Link)
Küçük F., Bektaş Y., Güçlü S.S., Kaya C., "The systematic position of Acanthalburnus microlepis (De Filippi, 1863) and contributions to the genus Acanthobrama (Cyprinidae: Leuciscinae) in Turkey", Iranian Journal of Ichthyology, vol.2, pp.96-105, 2014 (Link) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Verep B. , Küçükali S., Turan D. , Alp A., Mutlu T. , Kaya C. , "Application of Brush Type Fish Passage to Hydroelectric Power Plant and Monitoring of Fish Pass Efficiency with PIT Tag System", ITESDES-1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, GİRESUN, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.137-137 (Link)
Turan D. , Kaya C. , Bayçelebi E. , Verep B. , "Actual Fish Fauna of İyidere Stream, Rize-Turkey", ITESDES-1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, GİRESUN, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.139-139 (Link)
Küçükali S., Verep B. , Turan D. , Alp A., Mutlu T. , Özelçi D., et al.,"An investigation of the hydrodynamic and fish behavior characteristics of the brush-type fish passage: Iyidere (Turkey) field study", Fish Passage 2017: International Conference on Engineering and Ecohydrology for Fish Passage, Corvallis, Oregon, A.B.D., 19-21 Haziran 2017, vol.2017, no.1, pp.143-143 (Link)
Bayçelebi E. , Turan D. , Kaya C. , Bektaş Y. , Aksu İ. , Ekmekçi F.G., "Current Status of Alburnoides from Southern Black Sea Basin, Turkey", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2017, pp.279-279
Baytaşoğlu H., Kaya C. , "New Records of Gammarus mladeni Karaman Pinkster, 1977 from Büyük Menderes River Basin (Turkey)", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ,
Bayçelebi E. , Turan D. , Kaya C. , "Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İçsuların da Dağılım Gösteren Squalius Türleri Üzerine Bir Çalışma", VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Ekim 2016, ss.24-24
Bayçelebi E. , Turan D. , Kaya C. , "Endemic Fish Species in Lake Beyşehir, Turkey", Faba2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.260-260
Kaya C. , Turan D. , Bayçelebi E. , "Akdeniz Havzası'nda Dağılım Gösteren Doğal Alabalık Türleri", VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Ekim 2016, ss.21-21
Bayçelebi E. , Turan D. , Kaya C. , "Beyşehir Gölündeki İstilacı Balık Türleri", Sucul Türlerde Risk Belirleme Araçları Çalıştayı, DÜZCE, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.---
Kaya C. , Bayçelebi E. , Turan D. , "Dicle Nehri Yukarı Havzasında Dağılım Gösteren İstilacı Türler ", Sucul Türlerde Risk Belirleme Araçları Çalıştayı, DÜZCE, TÜRKIYE, 28 Nisan - 29 Eylül 2016, ss.---
Verep B., Turan D., Bilgin S., Terzi E., Kaya C., Mutlu T., "Rize İli Akarsu Havzalarında Doğal Alabalık Stoklarının Bolluğu, Antropojenik Süreçler ve Hidro Elektrik Santrallerle Etkileşimleri", Doğa Turizmi ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2014, ss.1-1
Ekmekçi F.G., Turan D., Kaya C., Bayçelebi E., Yoğurtçuoğlu B., "Fırat Havzasındaki Tatlı su balıkları ve tehdit altında olan türler", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.72-72
Kaya C., Bayçelebi E., Turan D., "Erzurum İli Balık Faunası", VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 25-28 Eylül 2014, ss.53-53
Bektaş Y., Aksu İ., Tan H., Kaya C., Turan D., "Anadolu?nun Doğusundaki Tatlı Su Kefali Populasyonlarının Genetik Analizi", Biyoçeşitlilik Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2013, ss.206-206
Bayçelebi E., Turan D., Kaya C., "Çoruh Nehri'nin Balık Faunası", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.75-75
Turan D., Gözler A., Kaya C., Bayçelebi E., "Fırtına Deresi Balık Faunası", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.1-1
Kaya C., Turan D., Bayçelebi E., Bektaş Y., "Sivas İlinin Balık Faunası", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.71-71
Bayçelebi E., Turan D., Kaya C., "Rize İlinin Balık Faunası", V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.19-19
Kaya C., Turan D., Bayçelebi E., "Dicle Nehri?nin Yukarı Havzasının Balık Faunası", V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.21-21
DİĞER YAYINLAR
Kaya C. , "", , ss.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi