Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, 2013-2019
Yüksek Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, 2008-2012
Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri, 2004-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "TÜRKİYE'DE DAĞILIM GÖSTEREN CAPOETA CİNSİNE AİT TÜRLERİN TAKSONOMİK REVİZYONU", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Temel Bilimler / İç Sular Biyolojisi Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, "Dicle Nehri'nin Yukarı Havzasının Balık Faunası", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri/İç Sular Biyolojisi Anabilimdalı Kasım, 2012.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, RTEÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi