Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ardiç C. , Usta O., Omar E., Yildiz C., Memiş E., Zeren Öztürk G., "Relationship between anaemia during pregnancy and preterm delivery", JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY CANADA, vol.40, pp.1-4, 2019 (Link) (Abstract)
Ardiç C. , Yavuz E., "Effect of breastfeeding on common pediatric infections", ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA, vol.116, pp.126-132, 2018 (Link)
Ardiç C. , Usta O., Omar E., Yildiz C., Memiş E., "Effects of infant feeding practices and maternal characteristics on early childhood obesity", ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA, vol.117, pp.26-32, 2018 (Abstract)
Zeren Öztürk G., Ardiç C. , Toprak D., "YAŞLILARDA POLİFARMASİNİN SIKLIĞI VE POTANSİYEL UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMI", TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TÜRK GERIATRI DERGISI, vol.20, pp.296-305, 2017 (Link)
Zorlu M., Kiskac M., Karatoprak C., Kesgin S., Cakirca M., Yildiz K., et al., "Assessment of serum apelin and lipocalin-2 levels in patients with subclinical hypothyroidism.", ANNALES D ENDOCRINOLOGIE, vol.75, pp.10-4, 2014
Kiskac M., Zorlu M., Cakirca M., Karatoprak C., Kesgin S., Büyükaydın B., et al.,"Evaluation of the relationship between serum apelin levels and vitamin D and mean platelet volume in diabetic patients.", ANNALES D ENDOCRINOLOGIE, vol.75, pp.200-5, 2014
Kiskac M., Zorlu M., Akkoyunlu M., Kilic E., Karatoprak C., Cakirca M., et al.,"Vaspin and lipocalin-2 levels in severe obsructive sleep apnea.", JOURNAL OF THORACIC DISEASE, vol.6, pp.720-5, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ardiç C. , Usta O., Omar E., Yildiz C., "The Effect of Antibiotic Use Within the First Year of Life On 3-Year Childhood Obesity", Ankara Medical Journal, cilt.3, ss.505-512, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Ardiç C. , İnecikli S., Hatipoğlu C., "Loneliness and internet addiction in doctors and medical students: a cross-sectional study", International Journal of Research in Medical Sciences, vol.6, pp.1502-1508, 2018 (Link)
Ardiç C. , Yavuz E., Zeren Öztürk G., "Factors affecting healthy life style behaviors in workers working at a tea factory", Family Practice and Palliative Care, vol.3, pp.45-51, 2018 (Link) (Abstract)
Ardiç C. , Omar E., "Obesity frequency and related risk factors in primary school children", The European Research Journal, vol.2018, pp.1-6, 2018 (Link) (Abstract)
Taştan K. , Fakirullah P., Ardiç C. , "Development and Validation of a Scale for Measuring Family Happiness", Eastern Journal of Medical Sciences, vol.3, pp.34-38, 2018 (Abstract)
Ardiç C. , Taşkın N., "An Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors of Medical School Students", Bezmi Alem Science, vol.6, pp.191-195, 2018 (Link) (Abstract)
Ardiç C. , Usta O., Zeren Öztürk G., "The Relationship between the Situation of Being Exposed to Violence and the Burnout in Security Guards Working in the Hospital", Konuralp Medical Journal, vol.10, pp.153-159, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Ardiç C. , Zeren Öztürk G., "The role of stress management and interpersonal communication in preventing violence against family physicians", International Journal of Research in Medical Sciences, vol.6, pp.1094-1100, 2018 (Link)
Ardiç C. , "Role of mother education level in delivery method preference", Family Practice and Palliative Care, vol.3, pp.28-32, 2018 (Link) (Abstract)
Zeren Öztürk G., Ardiç C. , Vatansever M., "ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND AFFECTING FACTORS OF INDIVIDUALS WITH HEMIPLEGIA ", The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.2018, no.1, pp.18-21, 2018 (Link) (Abstract)
Ardiç C. , "Newborn Hearing Screening Outcomes From Rize; Turkey", KONURALP TIP DERGISI, vol.9, pp.41-45, 2017
Ardiç C. , "Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda sessiz miyokard iskemisi ve ilişkili risk faktörleri", Dicle Tıp Dergisi, cilt.2, ss.140-144, 2010
Zorlu M., Helvaci A., Kiskaç M., Yolbaş S., Ardiç C. , Oran M., et al., "Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda sessiz miyokard iskemisi ve ilişkili risk faktörleri-Silent myocardial ischemia and related risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus", Dicle Tıp Dergisi, cilt.37, ss.140-144, 2010 (Link)
Kiskaç M., Helvaci A., Zorlu M., Yolbaş S., Oran M., Ardiç C. , et al., "Comparison of QT dispersion between subclinical hypothyroid and euthyroid patients(Subklinik hipotiroidili hastalardaki QT dispersiyonunun ötiroid hastalarla karşılaştırılması)", Dicle Tıp Dergisi, cilt.37, ss.129-133, 2010 (Link)
Ardiç C. , "Subklinik hipotiroidili hastalardaki QT dispersiyonunun ötiroid hastalarla karşılaştırılması", Dicle Tıp Dergisi, cilt.37, no.129-133, ss.129-133, 2010
Ardiç C. , "Kronik Hepatit C hastalarında pegile interferon-ribavirin kombinasyon tedavisinin tiroid fonksiyonları ve tiroid otoimmunitesi üzerine etkileri", Dicle Tıp Dergisi, cilt.37, no.217-222, ss.217-222, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ardiç C. , "Preterm Doğan Çocuklarda 36. Ay Persentil Eğrilerinin Değerlendirilmesi", 18.DAAHK, ADANA, TÜRKIYE, 24-28 Nisan 2019, pp.657-664
Ardiç C. , "Aşı Reddi, Aşı Karşıtlığı, Aşı Kararsızlığı", 8.KAHEKON, TRABZON, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.14-16
Ardiç C. , "Yaşlılarda Uyku Bozuklukları", 5. International emergency and family medicine symposıum, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 30 Kasım - 1 Aralık 2019, pp.1-1
Ardiç C. , "Antibiyotik Tedavisi Altında Toplumsal Pnömoniye Sekonder Gelişen Plevral Effüzyonlarda VATS(Videotorakoskopi)’ın Etkinliği", 5. International emergency and family medicine symposıum, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 30 Kasım - 1 Aralık 2019, pp.11-12
Tülüce K., Ardiç C. , "SİGARA VE PRİMER SPONTAN PNÖMOTORAKS NÜKSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ", 8.KAHEKON, TRABZON, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.94-94
Ardiç C. , "EVALUATION OF RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR MORTALITY AND MORBIDITY RATES IN THE PATIENTS FOLLOWED UP IN DIABETES CLINIC", 2.Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, KİEV, UKRAYNA, 15-18 Mart 2018, pp.45-50
Göksel S., Karadoğan D., Ardiç C. , "ARE WE LATE İN RECOGNİZİNG LUNG CANCER?", 3. International emergency and family medicine symposıum, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 29 Kasım - 2 Aralık 2018, pp.33-34
Çopur Çiçek A. , Ardiç C. , Bilir Ö., Kanburoğlu M.K., Erdivanli B., Çolak S., et al., "SİMÜLASYONA DAYALI YENİ NESİL SAĞLIK EĞİTİMİNDE ÜLKELERARASI İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMLERİ: GÜRCİSTAN ve TİFLİSTE OKUYAN TIP ÖĞRENCİLERİNDEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KLİNİK SİMÜLASYON EĞİTİM MERKEZİ (RSİM) HAKKINDA İLK İZLENİMLER", 3.International emergency and family medicine symposıum, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 29 Kasım - 2 Aralık 2018, pp.34-35
Yildiz Y., Çopur Çiçek A., Ardiç C. , Kanburoğlu M.K., "Ani bebek ölümü sendromunda hekimlerin bebek bakımında doğru bildiği yanlışlar: simülasyona dayalı tıp eğitimi ile iyileştirme çalışmaları ", 5. EVSAD, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.119-125
Çopur Çiçek A., Ardiç C. , Bilir Ö., "Evde sağlık hizmetleri eğitiminde simülasyona dayalı tıp eğitiminin rolü: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği", 5. EVSAD, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2018, pp.94-100
Ardiç C. , Zeren Öztürk G., Vatansever M., "Hemiplejisi olan bireylerin beslenme durumu veetkileyen faktörlerin değerlendirilmesi", 7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, EDİRNE, TÜRKIYE,
Ardiç C. , "Anne Sütü İLE Beslenme", 17.DAAHK, ADANA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.29-30
Ardiç C. , Usta O., Omar E., Yildiz C., Memiş E., "SADECE ANNE SÜTÜ ALMA SÜRESİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI KİLO FAZLALIĞI YADA OBEZİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ ", 17.DAAHK, ADANA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.534-535
Ardiç C. , Usta O., İnecikli S., "RİZE İLİNDE 2016-2017 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİ TARAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", 17.DAAHK, ADANA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.137-138
Zeren Öztürk G., Ardiç C. , Eğici M.T., Aksu S.B., "65 YAŞ ÜSTÜ ERKEK HASTALARIN ALT ÜRINER SISTEM SEMPTOMLARI ILE DÜŞME RISKLERI ARASINDAKI ILIŞKININ DEĞERLENDIRILMESI", 12. Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Eylül 2018, ss.146-146
Usta O., Ardiç C. , "KUMADİN KULLANAN EVDE SAĞLIK HASTALARINDA INR DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 3. International emergency and family medicine symposıum, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 29 Kasım - 2 Aralık 2018, pp.10-11
Ardiç C. , Usta O., Omar E., Yildiz C., Memiş E., "Preterm Doğum ve İlişkili Faktörler", 12. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ADANA, TÜRKIYE,
Ardiç C. , "Sezeryanla Doğan 24 Aylık Çocuklarda Obezite Yada Fazla Kiloluğun Değerlendirilmesi", 12.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ADANA, TÜRKIYE,
Usta O., Ardiç C. , "Obezite ve Hiperinsülineminin Bilişsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisi", 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2018, ss.29-29
Ardiç C. , "GÖÇ VE ENFEKSİYONLAR", 3. International emergency and family medicine symposıum, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 29 Kasım - 2 Aralık 2018, pp.6-6
Kanburoğlu M.K. , Çopur Çiçek A. , Ardiç C. , "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Simülasyon, Tıp Eğitimi ve Seçmeli Dersler Üzerine Düşünceleri ve Etki Eden Faktörler", Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği (UTEK 2018) 10. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.197-198
Ardiç C. , "DİYABET POLİKLİNİĞİNDE İZLENEN HASTALARDA KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE VE MORBİDİTE ORANLARININ RİSK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 2. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, 15-18 Mart 2018, Kiev, Ukrayna, KİEV, UKRAYNA,
Ardiç C. , İnecikli S., İnecikli M.F., "Koahlı Hastalarda, Kronik Dispne Skorları İle Anksiyete Testleri Arasındaki İlişki", 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, ADANA, TÜRKIYE,
Ardiç C. , İnecikli S., Celile H., "Tıp Fakültesi Öğrencileri ile Hekimlerin İnternet Bağımlılık Düzeyi ve Etki Eden Faktörler", 11. AİLE HEKİMLİĞİ ARAŞTIRMA GÜNLERİ, TÜRKIYE,
Öztürk O., Yazicioğlu B., Yavuz E., Ardiç C. , "YÜKSEK HDL DÜZEYİNİN BAZI METABOLİK VE ANTROPOMETRİK DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİ", 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, ,
Ardiç C. , İnecikli S., Omar E., "İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI VE İLŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ", International Emergency Family Medicine Symposium, 6-9 April 2017, Batumi, Georgia, ,
Ardiç C. , Usta O., İnecikli S., "2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılında Rize İlinde Yapılan Öğrenci-Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçlar", 11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Kasım 2017, ss.80-80
Ardiç C. , "İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri", International emergency and family medicine symposıum, BATUM, GURCISTAN, 6-9 Nisan 2017, pp.28-28
Ardiç C. , "Periodical Health Examinations", International emergency and family medicine symposıum, BATUM, GURCISTAN, 6-9 Nisan 2017, pp.3-3
Ardiç C. , "Koahlı Hastalarda, Kronik Dispne Skorları I·le Anksiyete Testleri Arasındaki I·lis¸ki", 16,uluslararası doğu akdeniz aile hekimliği kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.49-49
Ardiç C. , Usta O., "Rize İlindeki 2010-2016 Yılları Arasındaki Yenidoğan Topuk Kanı Testi Sonuçları", 6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongres6, Bakü, AZERBAYCAN, 14-17 Eylül 2017, pp.21-21
Ardiç C. , İnecikli S., Hatipoğlu C., "Tıp Fakültesi Öğrencileri ile Hekimlerin İnternet Bağımlılık Düzeyi ve Etki Eden Faktörler ", 11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Kasım 2017, ss.10-10
Ardiç C. , Zeren Öztürk G., Yavuz E., "Effect of Occupational and Safety on health Lifestyle Behaviors of Tea Factory Workers ", 6.KAHEKON, Bakü, AZERBAYCAN, 14-17 Eylül 2017, pp.32-32
Ardiç C. , "EK GIDAYA BAŞLAMA ZAMANI VE ENFEKSİYON SIKLIĞI", 10. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU, TÜRKIYE,
Ardiç C. , "ANTENATAL CARE IN FAMILY MEDICINE", 5. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, BATUM, GURCISTAN, 22-25 Eylül 2016, pp.10-10
Ardiç C. , "Türkiye'de Aile Hekimlerinin Prediyabet Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi", 8,Aile Hekimliği Araştırma Günleri, TRABZON, TÜRKIYE, 6-9 Nisan 2016, ss.29-29
Ardiç C. , "Toplam anne sütü alım süresi ile enfeksiyon geçirme sıklığı arasındaki ilişki", 5. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, BATUM, GURCISTAN, 22-25 Eylül 2016, pp.18-18
Zorlu M., Kiskaç M., Oran M., Ardiç C. , Yolbaş S., "Tip 2 Dm Hastalarında sessiz myokar infarktüsü ile mikroalbuminuri diyabet yaşı ve kolestrol ilişkisi", 46.Ulusal Diyabet Kongresi, antalya, TÜRKIYE, , ss.144-144
Ardiç C. , "rip zDıABETEs MELLıTUsLu HAsTALARDA srssiz isrrnıi iı_e rııixnoaı_eüNıiı,ıüRi, piynger yAşı vE KoLEsTERoL iı-işrisi", 46.ulusal diyabet kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Mayıs 2010, ss.144-144
Ardiç C. , Kiskaç M., Zorlu M., Yolbaş S., Oran M., "Hedef Hba1c Düzeylerine ulaşmada Diyabetin makrovasküler komplikasyonlarını geçirmenin etkisi", 46.Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.108-108
Zorlu M., Kiskaç M., Ardiç C. , Yolbaş S., Oran M., "Tip 2 DM hastalarında efor testi ile tespit edilen sesiz iskeninin koroner angiografik sonuçları", 46.Ulusal Diyabet Kongresi, Anatalya, TÜRKIYE,
Zorlu M., Ardiç C. , Kiskaç M., Oran M., Yolbaş S., "İskemisi olan diyabet hastalarında hsCRP ve HbA1c ilşkisi", 46.Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Zorlu M., Yolbaş S., Kiskaç M., Oran M., Ardiç C. , "Tip 2 DM hastalarında rosiglitazonun hematolojik parametreler üzerine etkisi", 46.Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Yolbaş S., Kiskaç M., Zorlu M., Oran M., Ardiç C. , "Tip 2 dm hastalarında rosiglitazonun proteinüri,üre ve ürik asit düzeylerine etkisi", 46.Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ardiç C. , Öztürk O., "Karın Ağrısına Yaklaşım", Karın Ağrısı, Ahmet Şen, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İSTANBUL, ss.3-8, 2019
Ardiç C. , "Obeziteyi Tanımlamak", in: Rakel Aile Hekimliği, Robert A Rakel, Eds., GÜNEŞ TIP YAYINEVİ, İSTANBUL, pp.867-868, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi