Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, 2004-2009
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, 2002-2004
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 1998-2002
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Resorsinaren Grupları İçeren Polimerik Ftalosiyaninlerin Mikrodalga Yardımlı Sentezi ve Karakterizasyonu", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, "Fenol ve Türevlerini İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Eylül, 2004.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi