Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çilingir D., Uzun Şahin C. , "Cerrahi Hastasında Hasta Kontrollü Analjezi Kullanımı", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.56-69, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bulut E., Çilingir D., Uzun Şahin C. , "Lavender Essential Oil in Clinical Practice”, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants", 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants”, KONYA, TÜRKIYE, 9 Mayıs 2017 - 12 Ocak 2018, pp.803-803
Uzun Şahin C. , Çilingir D. , Bulut E., "Ameliyat Öncesi Dönemde Hasta Bakımına İlişkin Güncel Yaklaşımlar:Literatür Taraması", 1. ULUSLARARASI KANUNİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2018, pp.590-591
Uzun Şahin C. , Çilingir D. , Bulut E., "Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlar: Literatür Taraması", 1. ULUSLARARASI KANUNİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2018, pp.584-585
Bulut E., Çilingir D. , Uzun Şahin C. , "Aromaterapinin Yoğun Bakım Sürecine Etkileri", 1. ULUSLARARASI KANUNİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2018, pp.586-587
Çilingir D. , Uzun Şahin C. , Bulut E., "Selçuklular ve Osmanlılarda Druşşifalar ve Müzik terapi", 1. ULUSLARARASI KANUNİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2018, pp.588-589
Bulut E., Çilingir D., Uzun Şahin C. , "Technology Use To Prevent Pressure Ulcer", 8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan,, RODOS, YUNANISTAN, 4-7 Mayıs 2017, pp.214-214
Uzun Şahin C. , Çilingir D., Bulut E., "Patient Safety and The Affecting Factors", 8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan,, RODOS, YUNANISTAN, 4-7 Mayıs 2017, pp.209-209
Çilingir D., Bulut E., Uzun Şahin C. , Çakir G., Şimşek P., "The Knowledge and Attitudes of Nursing Students Towards Medical and Aromatic Plants”", 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants”, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2017, pp.745-745
Çilingir D., Uzun Şahin C. , "Opinions of Surgical Nurses About Patient and Employee Safety: First Results”", 8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan,, RODOS, YUNANISTAN, 4-7 Mayıs 2017, pp.100-100
Uzun Şahin C. , Çilingir D., "The Effect Of Foot Reflexology On Paın, Anxıety And Patıent Satısfactıon In Patıents Who Had Open Heart Surgery", 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.333-333
Uzun Şahin C. , Çilingir D., "Tamamlayıcı Terapilerin Hemşirelik uygulamalarında Kullanımı", 6th Cyprus International Conference on Educational Research, , LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2017, pp.82-82
Uzun Şahin C. , Çilingir D., "Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Hemşirelik Bakımı", 6th Cyprus International Conference on Educational Research, , LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2017, pp.81-81
Uzun Şahin C. , Çilingir D., Bulut E., "Use of Phytotherapy in Surgical Nursing", 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants”, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2017, pp.1478-1478
Çilingir D., Uzun Şahin C. , "Patient Safety Standards According to The Joint Commission (JC) and Joint Commission International (JCI)”, ", 8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan,, RODOS, YUNANISTAN, 4-7 Mayıs 2017, pp.137-137
Uzun Şahin C. , Çilingir D., "CERRAHİ HASTASININ AĞRI YÖNETİMİNDE REFLEKSOLOJİ KULLANIMI ", 1. ULUSLARARASI VE 3. ULUSAL TAMAMLAYICI TERAPİLER VE DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARI KONGRESİ “Tüm Boyutları ile Tamamlayıcı Terapiler”, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2016, pp.294-298 (Link) (Özet) (Abstract)
Uzun Şahin C. , "The knowledge, attitude and practices of nursing students about complementary and alternatıve medıcıne (cam) methods: the first results", 3. World Conference on Health Sciences Conference, İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.12-12
Çilingir D., Uzun Şahin C. , "THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES OF NURSING STUDENTS ABOUT COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE (CAM) METHODS", 1. ULUSLARARASI VE 3. ULUSAL TAMAMLAYICI TERAPİLER VE DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARI KONGRESİ “Tüm Boyutları ile Tamamlayıcı Terapiler”, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2016, pp.229-233 (Link) (Özet) (Abstract)
Uzun Şahin C. , "ACİL SERVİSTE YATAN HASTA VE AİLESİNİN GEREKSİNİMLERİ ", HEMŞİRELİKTE AİLE TEMELLİ YAKLAŞIM SEMPOZYUMU, TRABZON, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çilingir D. , Uzun Şahin C. , "GÖZ HASTALIKLARINA İLİŞKİN BAKIM PLANI: GLOKOM VE CERRAHİ", HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARI:TANILAR, GİRİŞİMLER VE SONUÇLAR, Çelik SŞ., Karadağ A., Ed., Akademi Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, ss.723-732, 2019 (Link)
Uzun Şahin C. , "Kas ve Kemik Sistemi Yaralanmalrı", Temel İlk Yardım Bilgi ve Uygulamaları, Gürsoy A., Çilingir D., Ed., çukurova nobel tıp kitabevi, ADANA, ss.160-167, 2018 (Link)
Çilingir D., Uzun Şahin C. , "Tamamlayıcı Alternatif Tedavinin (TAT) Sağlığı Koruma ve Geliştirmeye Etkileri", Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC, Ed., GÖKTUĞ , ANKARA, ss.307-329, 2016 (Link)
Çilingir D., Uzun Şahin C. , "Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Spiritüalite", Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC, Ed., GÖKTUĞ, ANKARA, ss.393-414, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi