Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yaniklar C. , "Stability And Instability In The Friendship Networks Of The Turkish White Collar Class", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.40, no.7, pp.1123-1136, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Yaniklar C. , "Sanal Topluluklar ve Geleneksel Topluluklar Arasındaki farklılıkların Sosyolojik Bir Analizi", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.158-190, 2014
Yaniklar C. , "Beyaz Yakalı Orta Sınıfın Toplumsal Ağları Üzerine Bir Çözümleme", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.152-183, 2011
Yaniklar C. , "Kültürel Sermaye, Eğitim ve Toplumsal Tabakalaşma: Pierre Bourdieu’nün Yeniden Üretim Kuramına Eleştirel bir Bakış", Sosyoloji Dergisi, ss.121-138, 2010
Yaniklar C. , "Tüketim Kültürü, Kapitalizm Ve İnsan İhtiyaçları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Tartışma", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.34, no.3, ss.25-42, 2010
Yaniklar C. , "Postmodernist Antipati: Postmodernist Sınıf(sızlık) Yaklaşımlarına Eleştirel Bir Bakış", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,, cilt.65, ss.205-227, 2010
Yaniklar C. , "Kültürel Sermaye, Eğitim ve Toplumsal Tabakalaşma: Pierre Bourdieu’nün Yeniden Üretim Kuramına Eleştirel bir Bakış", Sosyoloji Dergisi, cilt.1, ss.121-138, 2010
Yaniklar C. , "Gender and Property: An Analysis of Inequalities in Distribution of Property and Control Over Property", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.85-100, 2009
Yaniklar C. , "Sermaye ve Emek Arasında: Goldthorpe ve Wright’ın Sınıf Yaklaşımları Üzerine Eleştirel bir Değerlendirme", Sosyoloji Araştımaları Degisi, cilt.11, no.2, ss.151-182, 2008
Yaniklar C. , "Demokrasi Eğitimi ve Demokrasi Eğitiminde Pratik Uygulamalar", Çoluk Çocuk Dergisi, cilt.3, ss.15-22, 2007
Yaniklar C. , "Bakkal ve Süpermarket: Geleneksel ve Modern Tüketim Mekânlarının Akılcılaşma Süreci Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Sosyoloji Araştırmaları Degisi, cilt.10, no.2, ss.146-170, 2006
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yaniklar C. , "Sınıf Statü ve Tüketim: Bourdieu'nun Sınıf Çözümlemesinin Kültürel Boyutu", Prof.Dr. Mahmut Tezcan'a Armağan, Kasapoğlu, Aytül Çakır, İlhan Ayşe Güler, Zuhal, Ed., Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.637-651, 2017
Yaniklar C. , "Sınıf, Statü ve Tüketim: Bourdie'nun Sınıf Analizinin Kültürel Boyutu ", Prof. Dr. Mahmut Tezcan' Armağan, Aytül Kasapoğlu, Ayşe Çakır İlhan, Zuhal Güler, Ed., Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.637-651, 2017
Yaniklar C. , "Mübeccel Kıray", Türk Sosyologları, Nazmi Avcı, Erdal Aksoy, Ed., Lisans, İstanbul, ss.265-280, 2017
Yaniklar C. , "Sınıfın Sonu mu? Sınıf Tartışmalarının Gidişatı", Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Lütfi Sunar, Ed., Matbu, İstanbul, ss.29-44, 2016
Yaniklar C. , "Sanayi Devrimi, Kapitalizm ve Toplum", Ekonomi Sosyolojisi, Mustafa Talas ve Bülent Şen, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.79-91, 2016 (Link)
Yaniklar C. , "Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim ", Eğitim Sosyolojisi, Türkkahraman, M., Ed., Lisans, İstanbul, ss.119-136, 2013
Yaniklar C. , "Sosyal Değişme", Sosyoloji, Merter, F., Talas, M., Ed., lisans, İstanbul, ss.121-136, 2010
Yaniklar C. , "Eğitimin Toplumsal Temelleri", Eğitim Bilimine Giriş, Karslı, M.D , Ed., pegem, Ankara, ss.222-244, 2007
Yaniklar C. , "Tüketimin Sosyolojisi", lisans, İSTANBUL, 2006
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Yaniklar C. , "Endüstri Devrimi", Felsefe Ansiklopedisi,Ebabil,, ss.289-291, 2007
Yaniklar C. , "Endüstriyalizm", Felsefe Ansiklopedisi,Ebabil Yayıncılık,, ss.234-235, 2007
Yaniklar C. , "Endüstri Toplumu", Felsefe Ansiklopedisi,Ebabil Yayıncılık,, ss.293-295, 2007
DİĞER YAYINLAR
Yaniklar C. , "Tüketim Kalıpları Kültürleri Tek tipleştiriyor", Diger, ss.95-98, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi