Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2014
Yrd.Doç.Dr., KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2002 - 2011
Arş.Gör.Dr., KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2001 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 01.08.2015 - 01.03.2017
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İİBF / Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet, 23.02.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji, Sosyoloji, 20.03.2011 - 23.02.2014
Senato Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 15.03.2011 - 01.03.2014
Yüksekokul Müdürü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 01.03.2011 - 01.09.2014
Dekan Yardımcısı, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 01.10.2002 - 01.10.2010
BAP Komisyon Üyesi, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ , , 01.08.2002 - 01.08.2007
Bölüm Başkanı, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Eğitim Bilimleri, 09.01.2002 - 03.03.2010
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, G.Güneş, "İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıf Matematik Derslerinde Uygulanan Eğitici Oyunlar ve Etkinliklerin Öğretimdeki Yeri ve Öneminin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi.", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Nisan, 2010.
Yüksek Lisans, Ş.Özen, "Okul Öncesi Eğitim ve Aile: Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri.", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Nisan, 2008.
Yüksek Lisans, A.Özkesemen, "Okul Öncesi Eğitimi Alan ve Almayan Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yeni Müfredat Programına Göre Değerlendirilmesi.", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Mart, 2008.
Yüksek Lisans, N.Kıranşal, "İlköğretim Okullarında Okul ve Aile Arasındaki Etkileşimin Gerçekleşme Düzeyi.", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, M.Bayrakçı, "Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcı Dramanın İletişim Becerileri.", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, T.Toper, "İlköğretim İkinci Kademede Demokrasi Eğitimi: İkinci Kademe Öğretmenlerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Sergileme Düzeyleri", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, D.Kayalar, "İlköğretim 1.,2. ve 3. sınıf hayat bilgisi ders programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi ", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, Ü.Elyıldırım, "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Yeterlilikleri: Kars Örneği.", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıık, Nisan, 2006.
Yüksek Lisans, N.Demirci, "İlköğretim I. Kademe Öğretmenleri Görüşleri Çerçevesinde Oyunla Eğitimin Önemi.", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eylül, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez savunma jürüsi, Kafkas Üniversitesi, Şubat, 2010
Tez Savunma, Tez savunma, Kafkas Üniversitesi, Mayıs, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi