Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Albayrak O., Yahşi İ., Duysak A., Türkmen A., Tolu H., Bayraktar C. , "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL ZİYARETİ YAPMALARININ ONLARIN BU OKULARA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER", EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ORDU, TÜRKIYE,
Bayraktar C. , "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL ZİYARETİ YAPMALARININ ONLARIN BU OKULLARA YÖNELİK ALGILARIÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", IX. INTERNATIONAL CONGRRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, ,
Bayraktar C. , "9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN YAŞLARINA , CİNSİYETLERİNE VE KARDEŞ SAYILARINA GÖRE ÇABUKLUK YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ", IX. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ordu, TÜRKIYE,
Bayraktar C. , Altaş S., "9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN YAŞLARINA, CİNSİYETLERİNE VE KARDEŞ SAYILARINA GÖRE ÇABUKLUK YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ", IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi