Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Doğu Karadeniz’de (Rize sahillerinde) Zargana Balığı (Belone belone Günthar, 1866) Populasyon Dinamiği ve Balıkçılığı", BAP Arastırma Projesi, RTEÜ BAP 2012.103.03.3, Araştırmacı, 2014
"Rize Bölgesinde Kullanılan Solungaç ve Fanyalı Uzatma Ağlarının Seçiciliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, RTEÜ PAP 2010.103.03.1, Araştırmacı, 2011
"Karadeniz Yunusları ve Balıkçılıkla Etkileşimi: Karaya Vuran Yunuslar (Rize ve Artvin kıyı şeridi) ve Kalkan Dip Uzatma Solungaç Ağlarının Etkisi", BAP Arastırma Projesi, RTEÜ BAP 2010.103.03.2, Araştırmacı, 2013
"Karadeniz’de Kullanılan Trol ve Gırgır Ağlarının Hedef Dışı Tür ve Iskarta Oranlarının Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, RTEÜ BAP 2009.103.03.1, Yönetici, 2011
"Barajların Nehir Besin Ağı ve Balıkların Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkilerinin Duraylı Karbon (13C/12C), Azot (15N/14N) ve Mide Analiz Yöntemleriyle Belirlenmesi: Suat ve Hasan Uğurlu Barajlar Örneği", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK 107O519, Araştırmacı, 2010
"Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK 106 G 094, Araştırmacı, 2010
"Doğu Karadeniz’de Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina)’nı yaş, kabuk gelişimi ve Üreme Periyodunun Tespiti", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK 106 O 256, Araştırmacı, 2007
"Uzungöl Doğal Parkının Sorunları ve Rehabilitasyon Olanakları", Diğer Projeler, UNDP GEF/GSF, Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi