Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2006 - 2010
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Su Ürünleri Fakültesi, 2000 - 2006
Ögr.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Su ürünleri fakültesi, 1997 - 2000
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sürmene Deniz Bilimleri fakültesi, 1994 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
BAP Komisyon Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 06.12.2011 - 11.06.2014
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, 05.04.2011 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 15.05.2007 - 02.05.2011
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rize Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri , 16.08.2004 - 01.03.2006
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rize Su Ürünleri Fakültesi, Su ürünleri Temel Bilimler , 01.08.2002 - 02.08.2004
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rize Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri , 14.06.2000 - 14.06.2002
VERDİĞİ DERSLER
Balık Göçleri ve Balıkçılığa Etkisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik, Lisans, 2015-2016
Balık Popülasyon Dinamiği, Lisans, 2015-2016
Balıkçılıkta İstatistiki Uygulamalar, Yüksek Lisans, 2015-2016
Balıkçılığın Modellenmesi ve İzlenmesi, Lisans, 2014-2015
Su Ürünlerinde Bilgisayar Uygulama, Lisans, 2014-2015
Balıkçılıkta Hedef Dışı Av Sorunu, Yüksek Lisans, 2014-2015
Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık, Doktora, 2014-2015
Balıkçılıkta İstatistiki Uygulamalar, Yüksek Lisans, 2014-2015
Sucul Canlılarda Yaş Tayin Metotları, Yüksek Lisans, 2014-2015
İstatistik, Lisans, 2014-2015
İç Su Balıkçılığı ve Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Balık Popülasyon Dinamiği, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Erbay, "Doğu Karadeniz’deki İskorpit (Scorpaena porcus, Linnaeus, 1758) Balığının Popülasyon Yapısı ve Üreme Biyolojisi Üzerine Araştırma", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, Y.Ceylan, "Karadeniz’de Kullanılan Dip Trolü ve Gırgır Ağlarının Hedef Dışı Tür ve Iskarta Oranlarının Belirlenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, N.Hacımurtazaoğlu, "Trabzon ve Rize Açıklarında Hamsı (Engraulis encrasicolus, Linnaeus, 1758) ve İstavrit (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) Balıklarının Yumurta ve Larvalarının Bolluğu", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, N.Kasapoğlu, "Doğu Karadeniz’deki İstavrit (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) Balığının Stok Yapısı ve Populasyon Parametreleri", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi