Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Başaran B. , Aydın F., "Microbiological Risks Related with Raw Materials in Halva Production and Detection of Microbiological Critical Control Points", Akademik Gıda, vol.16, pp.42-50, 2018 (Link)
Başaran B. , "Gastronomi Turizmi Kapsaminda Rize Yöresel Lezzetlerinin Değerlendirilmesi", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.5, ss.135-149, 2017 (Link)
Başaran B. , "The effect of ISO quality management system standards on industrial property rights in Turkey", WORLD PATENT INFORMATION, vol.45, pp.33-46, 2016 (Link)
Başaran B., "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi", Journal of Food and Health Science, vol.2, pp.9-26, 2016 (Link)
Başaran B. , "Trabzon’da Yaşayan Tüketicilerin Geleneksel Gıdalara Yönelik Tutum ve Algıları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, no.1, ss.99-110, 2016 (Link)
Başaran B., "Toplu Beslenme Noktalarında Çalışan Personellerin Gıda Güvenliği Bilgi Durumları:Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği", International Peer-Reviewed Journal of Research, ss.29-46, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Başaran B., "Tüketicilerin Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi ve Satınalmada En Fazla Önem Verdikleri Faktöler:Literatür Taraması", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.83-83
Başaran B., "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi:2007-2013 Arasında Türkiye ve AB Üye Ülkelerin Karşılaştırılması", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.84-84
Başaran B., "Marketlerin Gıda Güvenliğine Yönelik Oluşturduğu Sistemler ve Gıda Reyonlarında Çalışanların Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi Üzerine Bir Araştırma:Rize Örneği", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.83-83
Aydin F. , Başaran B., "Observing and evaluating the salmonella spp. risks originating from the feedstock of halva production of a firm which implements ISO 22000 and striking the critical control points", Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, BİLECİK, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, pp.287-288
Başaran B., "The Simit (Turkish Bagel) of Rize", The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.110-110
Başaran B. , "Organik Çay Üretiminde Ürün Doğrulama ve Takip Sisteminin (Üdts) Uygulanması", Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.435-440
Başaran B., "Considering The Traditional Food in Terms of Local Tourism and Their Contribution to Economy", The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.546-546
Başaran B., "Türkiye'de Organik Gıdaların Etiketlenmesinde Kullanılan Sertifika ve Logolara Genel Bakış", Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.441-447
Başaran B., "Organik Ürünlerin İşlendiği İşletmelerde Ön Gereksinim Programları", Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.448-454
Başaran B., "Tüketicilerin Organik Ürün Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörler", Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.455-462
Başaran B., "The Traditional Food Perceptions of Consumers Living in Trabzon Province", The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.540-540
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Başaran B. , "Integrated Management Systems and Sustainable Development", in: Quality Management Systems - a Selective Presentation of Case-studies Showcasing Its Evolution, Kounis L, Eds., Intechopen, Rijeka, pp.1-19, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi