Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Durlu Özkaya F., Akbulut B.A., Tulga D. , "Gastronomi Turizmi Engelleri Kapsamında Çölyak", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.213-228, 2017
Keskin E., Örgün E., Akbulut B.A., "Gastronomi Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Analizi", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.3, pp.255-267, 2017
Durlu Özkaya F., Akbulut B.A., "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilgi ve Tutumları", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, no.2, ss.121-132, 2016
Yazıcıoğlu İ., Akbulut B.A., "Yabancı Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Demografik Özellikleri Açısından Analizi: Ankara Örneği", Journal of Human Sciences, vol.13, pp.3231-3241, 2016
Aksoy M., Akbulut B.A., İflazoğlu N. , "Mevlevilikte Mutfak Kültürü ve Ateşbaz-ı Veli Makamı", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.4, pp.96-103, 2016
Yazıcıoğlu İ., Akbulut B.A., "Turistik Destinasyon Olarak Ankara’nın Bilişsel ve Duygusal İmaj Bileşenleri Açısından Analizi", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.3, pp.136-144, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yazıcıoğlu İ., Akbulut B.A., "Türkiye'de Aşure Geleneği ve Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi", 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2018, pp.0-11
Aksoy M., Akbulut B.A., "Restoranlardaki Teknolojik Yeniliklerin Deneyim Pazarlaması Açısından Değerlendirilmesi ", ICCHT 2017- International Cangress on Cultural Herigate and Tourism , KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.1-10
Akbulut B.A., Sezen Doğancili O., "Ankara’da Bulunan Seyahat Acentalarının DOKAP İllerine Düzenlediği Turlar ve Web Sitelerinde Yer Alan Tur Programlarının İçerik Analizi", DOKAP-Uluslararası Turizm Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, pp.0-19
Tayfun A. , Aysen E. , Akbulut B.A., "Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde Düzenlenen İl Tanıtım Fuarlarını Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Kastamonu Günleri Örneği", I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi , KASTAMONU, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2017, pp.0-18
Tayfun A. , Aysen E. , Akbulut B.A., "Rize İlinin Turizm Göstergelerinin Yıllara Göre Türkiye ile Kıyaslanması: 2009-2015", II. Rize Turizm Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, ss.0-0
Sezen Doğancili O., Akbulut B.A., "Yeşil Yıldız Çevre Etiketine Sahip Otellerin Web Sitelerinde Yeşil Pazarlamayı Kullanmalarına İlişkin İçerik Analizi", 16. Ulusal Turizm Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.402-417
Akar Şahingöz S., Akbulut B.A., Örgün E., "Hititler Döneminde Beslenme ve Mutfak Kültürü", 3. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.389-395
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi