Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kartal B. , "ELEKTRONİK İŞ VE DAĞITIM AĞI: DELL ÖRNEĞİ", LOJİSTİK DERGİSİ, ss.18-22, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Doğruel Anuşlu M., Kartal B. , "İklim Değişikliği Farkındalığının Bayes Ağları ile Modellenmesi ", 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2017, ss.106-106 (Link)
Kartal B. , Akay A. , "VERİ MADENCİLİĞİNDE PAZAR SEPET ANALİZİ UYGULAMASI: RİZE SÜPERMARKET ÖRNEĞİ", 18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.242-242 (Link) (Özet)
Kartal B. , Yilmaz İ., "ORTALAMA-VARYANS MODELİ İLE BİST 30 VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", III. ULUSLARARASI İŞLETME ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, SAKARYA, TÜRKIYE, 13-14 Mayıs 2016, vol.1, pp.179-189 (Link)
Kartal B. , Toptan M. , Yilmaz İ., "Gıda-İçecek Endeksinde (XGIDA) İşlem Gören Firmaların Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi ", YAEM 36. ULUSAL KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Temmuz 2016, ss.101-101 (Link)
Kartal B. , Anuşlu Doğruel M. , Çinicioğlu E.N., Güngör G., "Yaşam Doyumu Analizinde Bayes Ağları Yaklaşımı", 31. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, SAKARYA, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2011, ss.76-76
Kartal B. , Baki B., "Genetik Algoritmayla Araç Rotalama Problemi: Bir Gıda Dağıtım İşletmesinde Uygulama", 30. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Haziran - 2 Temmuz 2010, ss.120-120
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kartal B. , Toptan M. , "ÜNİVERSİTE-ŞEHİR ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLI ALGI VE BEKLENTİLERİ, SAKLI A.R., Ed., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, RİZE, ss.53-71, 2017
Kartal B. , Toptan M. , "RİZE İLİNİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNE VE ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ VE BEKLENTİLERİNİN NİCEL ARAŞTIRMASI", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLI ALGI VE BEKLENTİLERİ, SAKLI A.R., Ed., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, RİZE, ss.75-153, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi