Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Verep B. , Akin S., Sahin C., "THE DAM EFFECTS ON THE DISTRIBUTIONS OF FISH ASSEMBLAGES AND WATER QUALITY ON THE RIVER YESILIRMAK (TURKEY) USING PRINCIPLE COMPONENT ANALYSIS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.6007-6018, 2019
Küçükali S., Verep B. , Alp A., Turan D., Mutlu T., Kaya C., et al., "Flowstructureandfishpassageperformanceofabrush-type fish way: a field study in the 'Iyidere River, Turkey ", MARINE AND FRESHWATER RESEARCH, no.70, pp.1619-1632, 2019 (Link)
Mutlu T. , Verep B. , "The Water Quality of Streams Flowing into South Eastern Black Sea Coasts in Terms of Physico-Chemical Properties", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.5A, pp.3752-3758, 2018
Mutlu C., Eraslan-Akkan B., Verep B. , "WATER QUALITY ASSESSMENT OF HARSIT STREAM (GIRESUN, TURKEY) USING MULTIVARIATE STATISTICAL TECHNIQUES ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.9851-9858, 2018
Mutlu C., Uncumusaoğlu C.U., Verep B. , "THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF GIRESUN FISHERMEN ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.8, no.8, pp.5531-5539, 2018
Verep B. , Terzi E. , Besli E.S., "A RESEARCH ON THE SENSITIVITY OF TROUTS (Oncorhynchus mykiss) TO SOME METALS (HgCl2, ZnSO4, PbCl2)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.4141-4147, 2016 (Link)
Bascinar N.S., Gozler A.M., Sahin C., Eruz C., Tolun L., Agirbas E., et al., "The impact assessment of cage aquaculture on benthic communities along the south eastern Black Sea", IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, vol.13, pp.719-738, 2014
Terzi E., Verep B., "Effects of water hardness and temperature on the acute toxicity of mercuric chloride on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.28, pp.499-504, 2012
Akin S., Şahin C., Verep B., Turan D., Gozler A.M., Bozkurt A., et al., "Feeding habits of introduced European perch (Perca fluviatilis) in an impounded large river system in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.4293-4307, 2011
Akin S., Şahin C., Turan D., Gozler A.M., Verep B., Bozkurt A., et al., "EFFECTS OF PRESERVATION METHODS ON THE delta C-13 AND delta N-15 SIGNATURES IN MUSCLE TISSUES OF TWO FRESHWATER FISH SPECIES", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.20, pp.2419-2426, 2011
Gedik K., Verep B., Terzi E., Fevzioglu S., "Determination of Water Quality of Firtina Stream (Rize) in Terms of Physico-Chemical Structure", EKOLOJI, vol.19, pp.25-35, 2010
Tuzen M., Verep B., Ogretmen A.O., Soylak M., "Trace element content in marine algae species from the Black Sea, Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.151, pp.363-368, 2009
Şahin C., Akin S., Hacimurtazaoglu N., Mutlu C., Verep B., "THE STOCK PARAMETER OF ANCHOVY (Engraulis encrasicolus) POPULATION ON THE COASTS OF THE EASTERN BLACK SEA: REASON AND IMPLICATIONS IN DECLINING OF ANCHOVY POPULATION DURING THE 2004-2005 AND 2005-2006 FISHING SEASONS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, pp.2159-2169, 2008
Verep B., Akin S., Mutlu C., Apaydin G., Ertugral B., Cevik U., "Assesment of trace elements in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) cultured in the marine aquaculture cages on the Black Sea Coast", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.16, pp.1005-1011, 2007
Verep B., "Toxicity of malathion on European chub", INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.83, pp.912-913, 2006
Verep B., "A research on the sensitivity of European chub to some pesticides", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.15, pp.1517-1520, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Verep B. , Taşpinar Ölmez B., Mutlu C., "Salarha Havzası Akarsularında Bakteriyolojik ve Yüzey Aktif Madde Kirliliğinin İncelenmesi", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.4, pp.565-574, 2019
Verep B. , Balta F. , "Acute Toxic Effects of the Antifreeze (Ethylene Glycol) On Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", International Journal of Veterinary Science and Agriculture Research Volume 1, vol.1, pp.38-44, 2019 (Link)
Verep B. , Taşpinar Ölmez B. , Mutlu T. , "Salarha Havzası Akarsuları Fizikokimyasal Su Kalitesinin Araştırılması", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.4, no.2, ss.188-200, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Yüksek T., Özçelik A.E., Verep B. , "Fındıklı Çağlayan Havzasında Bazı Havza Karakteristiklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Tespit Edilmesi", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.4, pp.532-538, 2019
Mutlu C., Uncumusaoğlu C.M., Verep B. , "Giresun’un Balıkçılık Faaliyetlerinin Ekonomik Analizi", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.87-97, 2018
Mutlu C., Uncumusaoğlu C.M., Verep B. , "Technical Specifications of Fishing Fleet in Giresun Province", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.3, no.3, ss.68-76, 2018 (Link)
Serdar O., Verep B. , "The Investigation of Water Quality of İyidere and Çiftekavak Streams Using Physico-Chemical and Biotic Indexes", International Journal of Pure and Applied Sciences, cilt.4, no.1, ss.61-71, 2018 (Link)
Mutlu C., Uncumusaoğlu C.M., Verep B. , "Giresun’un Balıkçılık Faaliyetlerinin Ekonomik Analizi ", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , cilt.8, no.1, ss.87-97, 2018 (Link)
Verep B. , Mutlu T. , Yüksek T. , Gürdal A.A., "The Heavy Metal Accumulation (Mercury: Hg) In The Sea Trout ( Salmo coruhensis ) Tissues In The Hard and Soft Water Medium", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.3, no.3, ss.19-26, 2018 (Link)
Mutlu C., Uncumusaoğlu C.M., Verep B. , "Giresun İlindeki Balık Avlama Filosunun Teknik özellikleri", Journal of Anatolian EnvironmentalAnimal Sciences, vol.3, pp.68-76, 2018
Verep B. , Mutlu T., Yüksek T., Gürdal A.A., "Yumuşak ve Sert Su Koşullarinda Karadeniz alabaliği (Salmo coruhensis) Dokularinda Civa (Hg) Birikiminin Belirlenmesi", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.3, ss.19-26, 2018 (Link)
Mutlu T. , Verep B. , Onay D., Kirlioğlu K., "Physico-Chemical Water Quality of Some Streams Flowing to the Southeastern Black Sea", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.2, no.2, ss.67-71, 2017 (Link)
Verep B. , Mutlu T., Hasanoğlu H., "A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.2, ss.38-42, 2017 (Link)
Yüksek T. , Verep B. , Baltaci C., "Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.5, ss.986-991, 2017 (Link)
Verep B. , Mutlu T. , Çakir V., Aydin G., "Determination of Physico-chemical Water Quality of Derepazarı Stream and Evaluation according to Some Water Quality Standards ", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.2, no.1, ss.19-22, 2017 (Link)
Verep B. , Hasanoğlu H., Mutlu T. , "Alabalık Çiftlikleri Atıksularının Bırakıldığı Akarsuyun Fizikokimyasal Su Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Durum Çalışması", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.2, no.2, ss.38-42, 2017 (Link)
Verep B. , Akçanal Ödün N. , "Çay Tarımında Kullanılan Suni ve Doğal Gübrelerin Fırtına Vadisi (Çamlıhemşin-Rize) Behice Deresinin Fiziko-Kimyasal Su Kalitesine Etkisi", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.1, no.1, ss.1-13, 2016 (Link)
Verep B. , Turan D. , Bilgin S., Terzi E. , Kaya C. , Mutlu T. , "Abundance of Natural Trout Stocks, Interactıon of Antropogenıc Processes and Hyro Power Plants in the River Basin of Rize City", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.1, no.2, ss.56-63, 2016 (Link)
Beşli E.S., Verep B. , Akin S., "Effect of Water Salinity on the Acute Toxicity of Mercuric Chloride on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)", El-Cezeri Journal of Science and Engineering , cilt.3, no.2, ss.222-228, 2016
Verep B. , Akçanal Ödün N., "Çay Tarımında Kullanılan Suni ve Doğal Gübrelerin Fırtına Vadisi Çamlıhemşin Rize Behice Deresinin Fiziko Kimyasal Su Kalitesine Etkisi", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.1, ss.1-13, 2016 (Link)
Verep B. , Turan D., Bilgin S., Terzi E., Kaya C., Mutlu T., "Rize Akarsu Havzalarında Doğal Alabalık Stoklarının Bolluğu Antropojenik Süreçler ve HidroElektrikSantrallerle Etkileşimleri", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.1, ss.56-63, 2016 (Link)
Taşpinar B., Verep B., Terzi E., Çetindemir D., "Rize İli Kıyı Şeridinde Bakteriyolojik Kirliliğin Araştırılması", Yunus Araştırma Bülteni, ss.17-27, 2015 (Link)
Verep B., Mutlu C., Apaydin G., Çevik U., "The Trace Element Analysis in Freshwater Fish Species, Water and Sediment in Iyidere Stream (Rize-Turkey)", PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol.15, no.12, pp.658-665, 2012 (Link)
Verep B., Beşli E.S., Altinok İ., Mutlu C., "Assesment of Mercuric Chloride Toxicity on Rainbow Trouts (Oncorhynchus mykiss) and Chub (Alburnoides bipunctatus)", Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.10, no.2, pp.1098-1102, 2007 (Link)
Şahin C., İmamoğlu H.O., Turan D., Verep B., Taşkın V., "A Preliminary Study on Growth Parameters and Mortality Rates of the Barbel (Barbus tauricus escherichi Steindachner, 1897) in Yeşildere Stream, Rize, Turkey", Turkish Journal of Zoology, vol.31, pp.295-300, 2007
Verep B., Turan D., Kovacic V., "Preliminary results on Morphometry of Barbel (Barbus tauricus Kessler, 1877) in the Streams of Rize and Artvin (Turkey)", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.6, pp.17-21, 2006
Apaydin G., Verep B., Mutlu C., Yandi İ., Serdar O., Tiraşoğlu E., et al., "DENİZ KAFESLERİNDE YETİŞTİRİLEN GÖKKUŞAöI ALABALIKLARI (Oncorhynchus mykiss)’NDA ELEMENT ANALİZİ (RİZE-TÜRKİYE) ", TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİSİ, cilt.3, no.1, ss.530-535, 2005 (Link)
Verep B., Kaplan F., Yörük Y., Turan D., "KARBARİL’İN TATLISU KEFALİ (Leuciscus cephalus) ÜZERİNE AKUT TOKSİK ETKİSİ ", TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİSİ, cilt.3, no.3, ss.341-345, 2005 (Link)
Verep B., Şahin C., Turan D., "İyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi ", EKOLOJİ, cilt.14, no.34, ss.26-35, 2005 (Link)
Turan D., Verep B., Şahin C., İmamoğlu H.O., "HOPA ÇAYI’NDA YAŞAYAN BALIKLAR ÜZERİNE TAKSONOMİK BİR ARAŞTIRMA ", TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİSİ, cilt.3, no.2, ss.96-99, 2005 (Link)
Turan D., Berber S., Topkara E.T., Verep B., "A Frist Record (Knipowitschia longicaudata (Kessler, 1877) for the Fish Fauna of Lake Manyas", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, pp.171-176, 2005 (Link)
Verep B. , Serdar O., Şahin C. , Turan D. , "İyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi", EKOLOJİ, no.57, pp.26-35, 2005 (Link)
Verep B. , Serdar O., Turan D., Sahin C., "İyidere Trabzon nin Fiziko Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi", EKOLOJİ, vol.14, pp.26-35, 2005
Verep B., Düzgüneş E., Çelikkale M.S., Okumuş İ., "Uzungöl'ün genel hidrografik özellikleri ve taşıma kapasitesi", TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.148-157, 2003
Verep B., Şahin C., Ciloglu E., İmamoğlu H.O., "Uzungöl’ün İklimi ve Çevresel Sorunları Üzerine Bir Çalışma,” Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fak. Dergisi", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.353-358, 2002
Ciloglu E., Şahin C., Gözler A.M., Verep B., "Mezgit Balığının (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Doğu Karadeniz Sahillerinde Vertikal Dağılımı ve Toplam Av İçindeki Oran", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, cilt.19, ss.303-309, 2002
Verep B., Çelikkale M.S., Düzgüneş E., "Uzungöl’ün Bazı Limnolojik ve Hidrografik Özellikleri ", EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, no.2, ss.233-240, 2002
Verep B. , Çelikkale M.S., Düzgüneş E., "Some limnological andhydrographycal properties of Uzun Lake", , vol.1, pp.233-240, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Albayrak B., Süme V. , Yüksek T. , Verep B. , Şadoğlu E., "TAŞKIN TAHMİNİNDE HAVZA KARAKTERİSTİKLERİ VE ARAZİ BOZULMALARI; RİZE İLİ DEREPAZARI ÖRNEĞİ", INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, BAKÜ, AZERBAYCAN, 16-19 Ocak 2020, vol.1, no.1, pp.120-126 (Link)
Küçükali S., Hassinger R., Verep B. , Mutlu T. , Özelçi D., "Flow and Turbulence Measurements in a Diagonal Brush Fish Pass: A Field Study", 7th IAHR International Symposium on Hydraulic Structures, AECHEN, ALMANYA, 15-18 Mayıs 2018, pp.1-13 (Link)
Yildirim Y., Toreyin B.U., Küçükali S., Verep B. , Turan D., Alp A., "Image Analysis Based Fish Tail Beat Frequency Estimation for Fishway Efficiency", European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Rome, ITALYA, 3-7 Eylül 2018, pp.1790-1794
Turan D. , Kaya C. , Bayçelebi E. , Verep B. , "Actual Fish Fauna of İyidere Stream, Rize-Turkey", ITESDES-1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, GİRESUN, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.304-312 (Link)
Akçay N. , Mutlu T. , Verep B. , "137Cs Concentratıon in Some Fish Species in East Black Sea Region, 30 Years After Chernobyl Nuclear Power Plant Accident", ITESDES-1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, GİRESUN, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.145-145 (Link)
Verep B. , Küçükali S., Turan D. , Alp A., Mutlu T. , Kaya C. , "Application of Brush Type Fish Passage to Hydroelectric Power Plant and Monitoring of Fish Pass Efficiency with PIT Tag System", ITESDES-1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, GİRESUN, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, vol.1, no.1, pp.159-167 (Link)
Mutlu C., Uncumusaoğlu C.M., Verep B. , "Socio-Economic Structure of Giresun Fisherman", Uluslararası İskenderun Körfezi Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.143-143 (Link)
Akin S., Şahin C. , Turan D. , Verep B. , Bozkurt A., Çelik K., et al.,"Aşağı Yeşilırmak Nehri Havzasının Balık Topluluk Yapısının Çevresel Parametreler İle Değişimi", 19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.42-42
Akin S., Sahin C., Turan D., Verep B. , "Aşağı Yeşilırmak Nehri Havzasının Balık Topluluk Yapısının Çevresel Parametreler İleDeğişimi", 19.ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, SİNOP, TÜRKIYE, , ss.42-42
Mutlu C., Akkan T., Verep B. , Mutlu T. , "Assessment of Surface Water Quality: A Case Study of the Bogacik Creek in Giresun, Turkey", ECOLOGY2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.452-452
Verep B. , Mutlu T. , Mutlu C., Akkan T., "Heavy Metal Pollution in Some Demersal Fish Species Caught on South-Eastern Black Sea Coasts (Trabzon and Artvin)", ECOLOGY2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.188-188
Mutlu T. , Verep B. , Onay D., Kirlioğlu K., "Physico-Chemical Water Quality of Some Streams Spreading To the Southeastern Black Sea", ECOLOGY2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.729-729
Verep B. , Akin Ş., Şahin C. , "The Dam Effects on the Distributions of Fish Assemblages and Water Quality on Yeşilırmak River (Turkey) using Principle Component Analysis", Fish Passage 2017: International Conference on Engineering and Ecohydrology for Fish Passage, Corvallis, Oregon, A.B.D., 19-21 Haziran 2017, vol.2017, no.1, pp.53-53 (Link)
Akkan T., Verep B. , Mutlu C., "The Global Problem of Antibiotic Resistance: Situation Analysis in İskenderun Bay", Uluslararası İskenderun Körfezi Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.143-143 (Link)
Akkan T., Mutlu C., Verep B. , "Heavy Metal Resistance in Bacteria İsolated From İskenderun Bay", Uluslararası İskenderun Körfezi Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.143-143 (Link)
Küçükali S., Verep B. , Turan D. , Alp A., Mutlu T. , Özelçi D., et al., "An investigation of the hydrodynamic and fish behavior characteristics of the brush-type fish passage: Iyidere (Turkey) field study", Fish Passage 2017: International Conference on Engineering and Ecohydrology for Fish Passage, Corvallis, Oregon, A.B.D., 19-21 Haziran 2017, vol.2017, no.1, pp.143-143 (Link)
Mutlu T., Verep B. , Akkan T., Mutlu C., "Determination of Physicoshemical Water Quality of Derepazarı Stream Rize", FİRST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE,
Mutlu T. , Verep B. , Aydin G., "INVESTIGATION OF METALS IN THE TISSUES OF SOME DEMERSAL FISH SPECIES CAUGHT FROM RIZE COASTS", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES (FABA-2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.453-453 (Link)
Balta F. , Verep B. , Terzi E. , "Acute Toxic Effect of the Antifreeze (Ethylene Glycol) on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) ", 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, vol.1, no.11, pp.1-11 (Link)
Verep B. , Küçükali S., Turan D. , Alp A., "A critical analysis of existing fish pass structures at small hydropower plants in Turkey", International Conference on River Connectivity: Fish Passage 2016, Amherst, A.B.D., 17-25 Haziran 2016, vol.1, no.11, pp.1-1 (Link)
Verep B. , Mutlu C., Akkan B.E., "Determination of Heavy Metals Concentration in Water Samples Collected from Harşit Stream, Giresun", 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, vol.1, no.11, pp.1-11 (Link)
Verep B. , Akkan B.E., Mutlu C., "Assessment of The Bacteriological Water Quality of Harşit Stream in Giresun, Turkey", 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, vol.1, no.11, pp.1-11 (Link)
Mutlu C., Verep B. , Akkan B.E., "Determination of Heavy Metal Pollution and Associated Ecological Risk in Surface Sediments of Harşit Stream in Giresun", 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, vol.1, no.11, pp.1-11 (Link)
Kaymak N., Akin Ş., Altuner Z., Verep B. , "Stable Isotope Values of Invertebrates Indicate Anthropogenic Nutrient Inputs to Aquatic Systems", 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, vol.1, no.11, pp.1-11 (Link)
Mutlu T. , Verep B. , Çakir V., Akkan T., Mutlu C., "Determination of Physico-chemical Water Quality of Derepazarı Stream, Rize, Turkey. ", 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, vol.1, no.11, pp.1-11 (Link)
Kaymak N., Akin Ş., Altuner Z., Verep B. , Çelik K., Polat F., et al., "Influence of Nutrient Loads Derived from Municipal Water and Aquaculture on Water Quality and Phytoplankton Diversity in Reservoirs ", 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, vol.1, no.11, pp.1-11 (Link)
Mutlu C., Akkan B.E., Verep B. , "Determination of Water Quality in Harşit Stream, Giresun ", 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, vol.1, no.11, pp.1-11 (Link)
Verep B., Turan D., "Fish Passages Examples From the Stream of Eastern Blacksea Region of Turkey", FISH PASSAGE 2015: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RIVER CONNECTIVITY BEST PRACTICES AND INNOVATIONS, GRONINGEN, HOLLANDA, 22-25 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.56-56
Verep B., Mutlu T., Gürdal A.A. , "Karadeniz Alabalığı (Salmo coruhensis) Dokularında İz Element Birikiminin İndüksiyonla Birleştirilmiş Plazma- Optik Emisyon Spektroskopi (ICP-OES) Sistemiyle Belirlenmesi", ESAN2014: Eser Element Çalıştayı, TOKAT, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.64-64 (Link)
Verep B., Mutlu T., "Karadeniz Alabalığı (Salmo Coruhensis) Dokularında Yumuşak Ve Sert Su Koşullarında Ağır Metal (Hg) Birikiminin Belirlenmesi", III. Eser Analiz Çalıştayı , TOKAT, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2014, ss.34-34
Taşpinar B., Verep B., Terzi E., Çetindemir D., "Rize İli Kıyı Şeridinde Bakteriyolojik Kirliliğin Araştırılması", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.18-18
Verep B., Turan D., Bilgin S., Terzi E., Kaya C., Mutlu T., "Rize İli Akarsu Havzalarında Doğal Alabalık Stoklarının Bolluğu, Antropojenik Süreçler ve Hidro Elektrik Santrallerle Etkileşimleri", Doğa Turizmi ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2014, ss.1-1
Verep B., "A smal and shallow lake: Uzungöl", 8th International Shallow Lakes Conference: Shallow Lakes in Fast Changing World, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-17 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.23-23
Diloğlu O., Verep B. , "Karadeniz Bölgesinde Kaynak Sularından Üretilen Ambalajlı İçme Sularının Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi", Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.1-2
Verep B., Gedik K., Terzi E., Neşe A.Ö., "Fırtına Havzası Akarsularının Fizikokimyasal Su Kalitesi ve Habitat Değişimlerini Sağlayan Antropojenik Etkiler", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.1-1
Terzi E., Gedik K., Verep B., Yandi İ., "Assesment of Marine Water Quality: Effect of Aquaculture and Domestic Sewage Discharge", Water and Fis: VI.International Conference, BELGRAD, SIRBISTAN, 12-14 Haziran 2013, vol.1, no.1, pp.324-324
Serdar O., Verep B., "The Definition of Iyidere and Çiftekavak Stream Water Quality using Saprobic Index and Physicochemical Variables", FABA2013 BALIKÇILIK VE SUCUL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ERZURUM, TÜRKIYE, 30-1 Haziran 2013, vol.1, no.1, pp.367-367
Verep B., "Karadeniz'in Genel Özellikleri ve Çevresel Problemler: Su Kirliliği, Küresel Isınma, Ekolojik Değişimler ve Tür Çeşitliliğiyle Etkileşimleri", SAHİP OLDUĞUMUZ GİZLİ HAZİNE: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2012, cilt.1, no.1, ss.65-65 (Link)
Serdar O., Verep B., "Iyıdere and Cıftekavak Stream of Water Quality Determination of Using Benthic Macroinvertebrate", International Symposium on Limnology Universitat Koblenz-Landau, KOBLENZ, ALMANYA, 24-25 Eylül 2012, vol.1, no.1, pp.87-87
Gedik K., Terzi E., Verep B., "Büyükdere (Çayeli-Rize) Deresi?nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.1-1
Terzi E., Gedik K., Verep B., "Hemşin (Rize) Deresi?nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.1-1
Beşli E.S., Verep B., Terzi E., Cengiz M., "CİVA-II KLORÜR'ÜN FARKLI TUZLULUK KONSANTRASYONLARINDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKISS, WALBAUM 1792) ÜZERİNDEKİ AKUT TOKSİSİTESİNİN BELİRLENMESİ", XV.ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, cilt.1, no.1, ss.92-92 (Link)
Terzi E., Verep B., Gedik K., Fevzioglu S., "Çağlayan (Fındıklı) Deresinin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.1-1
Fevzioglu S., Verep B., Gedik K., Terzi E., "Salarha (Taşlıdere) Deresi?nin Fiziko-Kimyasal ve Bakteriyolojik Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.1-1
Gedik K., Verep B., Terzi E., Fevzioglu S., "Fırtına Deresi (Rize)? nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.1-1
Damla N., Bozaci R., Çevik U., Baltaş H., Verep B., Dalgiç G., et al., "Metal and Heavy Metal Levels in Mussel (Mytilus galloprovincialis) Obtained from Eastern Blacksea Coast", First Biannual Scientific Conference: Blacksea Ecosystem and Beyondeyond, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2006, vol.1, no.1, pp.37-37
Verep B., "RİZENİN SU KAYNAKLARI VE SU KALİTE ÖZELLİKLERİ", 1.RİZE SEMPOZYUMU, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2006, cilt.1, no.1, ss.454-461
Verep B., Mutlu C., Akçan Ö., Akyüz K., "Çiftekavak (Rize) Deresinin Fizikokimyasal Su Kalitesi ", 1.RİZE SEMPOZYUMU, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2006, cilt.1, no.1, ss.12-12
Şahin C., Ciloglu E., Gözler A.M., Verep B., İmamoğlu H.O., "Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus, L., 1785) Populasyonunda Son Yıllardaki Değişimler", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.456-462
Verep B., Çelikkale M.S., Düzgüneş E., "General Properties and Some Environmental Problems of Uzungöl:a Case Study", International Symposium on Fisheries and Zoology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2003, vol.1, no.1, pp.307-312
Turan D., Verep B., Çelikkale M.S., İmamoğlu H.O., Şahin C., "A Taxonomic Study on Fresh Water Fish Species Living in Iyidere Stream", International Symposium of Fisheries and Zoology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2003, pp.171-179
Çelikkale M.S., Verep B., Düzgüneş E., "The General Properties of Inland Waters, Inland Fish and Inland Fisheries of Turkey", International Symposium on Fisheries and Zoology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2003, vol.1, no.1, pp.313-320
Verep B., Düzgüneş E., "Inland fisheries of Turkey and some environmental problems of Uzungöl Lake", SYMPOSIUM ON INLAND FISHERIES MANAGEMENT AND THE AQUATIC ENVIRONMENT, WINDERMERE, INGILTERE, 12-15 Haziran 2002, vol.1, no.1, pp.44-44
İmamoğlu H.O., Şahin C., Verep B., "Rize Bölgesinde İyidere’nin Cimil Kolundaki Salmo trutta labrax’ın Büyüme Parametreleri ve Ölüm Oranlarının Belirlenmesi", Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 22-22 Eylül 2000, ss.501-510
Verep B., Çelikkale M.S., Bahar M., "The Environmental Forces on Marine Fish Cages on South Eastern Black Sea Coasts", FISHECO98 (First International Symposium on Fisheries and Ecology Proocedings, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 1998, vol.1, no.1, pp.507-514
Bahar M., Dinçer A.C., Erüz C., Verep B., "Investigation of Seasonal Exchange of Radiation and Heat Balance Between Air and Sea in Trabzon", FISHECO98 (First International Symposium on Fisheries and Ecology Proocedings, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 1998, vol.1, no.1, pp.539-543
Verep B., Durukanoğlu H.F., Akin Ş., "GÜNEYDOĞU KARADENİZ KIYILARINDA DENİZ YÜZEY AKINTILARI", TÜRKİYE KIYILARI 97: TÜRKİYENİN KIYI VE DENİZ ALANLARI I.ULUSAL KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 1997, cilt.1, no.1, ss.791-800 (Link)
Bahar M., Durukanoğlu H.F., Verep B., "TRABZON KIYILARINDA DENİZ VE ATMOSFER ARASINDA YILLIK ISI DENGESİ", TÜRKİYE KIYILARI 97: TÜRKİYENİN KIYI VE DENİZ ALANLARI I.ULUSAL KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 1997, cilt.1, no.1, ss.781-789 (Link)
Verep B., Durukanoğlu H.F., Bahar M., "DENİZ DALGALARININ KAFESLER ÜZERİNE ETKİLERİ", TÜRKİYE KIYILARI 97: TÜRKİYENİN KIYI VE DENİZ ALANLARI I.ULUSAL KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 1997, cilt.1, no.1, ss.617-627 (Link)
Verep B., Durukanoğlu H.F., Akin Ş., "Doğu Karadeniz Kıyılarında Deniz Kafeslerine Etkiyen BazıÇevresel Kuvvetler", II.SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU-ERZURUM, ERZURUM, TÜRKIYE, 14-16 Haziran 1995, cilt.1, no.1, ss.27-27
Akin Ş., Durukanoğlu H.F., Verep B., "Güneydoğu Karadenizde Rüzgar Gerilmeleri", Türk Haritacılığının 100.Yılı: Türkiye Ulusal Jeodezi -Jeofizik Birliği ve Türkiye Ulusal Fotogramteri ve Uzaktan Algılama Birliği Kongreleri Bildiri kitabı , ANKARA, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 1995, cilt.3, no.1, ss.861-873
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Verep B. , Taşpinar B., "SALARHA HAVZASI AKARSULARI SU KALİTE VE KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR", LAMPERT ACADEMIC PUBLISHING, SAARBRUCKEN, GERMANY, 2016 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Verep B., "Su Ürünleri Mühendisleri için Meteoroloji", Ders Notu, ss.45, 2011
Verep B., "Oseanoloji", Ders Notu, ss.50, 2011
Verep B., "Su Kalitesi ve Kontrolü", Ders Notu, ss.56, 2011
Verep B., "Karadeniz'in Genel Özellikleri ve Çevresel Problemler (Karadeniz'e Kıyısı Olan Kentler Turizm için Toplanıyor:Uluslararası Karadeniz Sivil Toplumlar Kuruluşları Kurultayı, Rize Dernekler Federasyonu, Çayeli Kültür Merkezi, Rize", Sunum, ss.34, 2010
Verep B., "Su Kirliliği, Evsel-Tarımsal Girdiler, Karadeniz Ekosistemi, Karadeniz Kirliliğinde Tarımsal Gübre ve Evsel Atıkların Etkileri (Dünya Çevre Günü Etkinlikler-TEMA), 2007", Sunum, ss.454, 2007
Verep B., "Su Kirliliği, Türkiye Geneli ve Rize İlinde Su Kirliliği Konulu Televizyon Programı, Rize Çay TV, 2005", Diger, ss.78, 2005
Verep B., "Karadeniz Günü Kutlamaları Çerçevesinde, Karadenizin Kirliliği ve Ekolojik Sorunlar, Röportaj, TRT2, 2004. ", Diger, ss.98, 2004
Verep B., "Ekolojik Dengenin Korunması Amacıyla Neler Yapılmalıdır ?, Denizlerden ve İçsulardan İzinsiz Malzeme Alımı ve Ekolojik Dengenin Korunması Seminerleri, Rize İl Jandarma Komutanlığı, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Araçları Konferans Salonu, 15 Ekim 2002", Sunum, ss.34, 2002
Verep B., Şahin C., "Uzungöl Beldesinin Kaynak Değerlerinden Uzungöl Gölünün Dolmasını Sağlayan Çamur Tabakası ve Bitki Alanlarının Temizlenmesiyle İlgili Bilimsel Rapor, Orman Bakanlığı, Trabzon Milli Parklar İdaresi Müdürlüğü, Rize, 2002 ", Teknik Rapor, ss.12, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi