Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sazlık Tipi Balık Geçidinde Balık Davranışı Ve Hidrodinamik Karakteristiklerinin İncelenmesi: İyidere (Trabzon-Rize) Saha Çalışması", TÜBITAK Projesi, 315M019, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğu Karadeniz Havzası Akarsularının Fizikokimyasal Su Kalitesini Etkileyen Çevresel Faktörler", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.103.01.03, Yönetici, Devam Ediyor
"Su Kaynaklarında Pestisid Kirliliği Ve Lepistes Balıklarında Bazı Pestisidlerin Akut Toksik Etkisi Ve Birikiminin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2015.53002.103.01.04, Yönetici, Devam Ediyor
"Salarha Havzası Akarsularında Evsel Atıksulardan Dolayı Oluşabilecek Bakteriyolojik Ve Deterjan Kökenli Kirliliğin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2014.103.01.01, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğu Karadeniz Kıyılarında Avlanan Bazı Demersal Balık Türlerinde Bazı Ağır Metallerin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2012.103.01.4, Yönetici, 2015
"İyidere ve Çiftekavak Derelerinin Su Kalitesinin Fiziko Kimyasal Parametreler ve Saprobik Sistem Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2011.103.01.1, Yönetici, 2012
"Civa-II-Klorür (HgCl2)’ün Farklı Su Sıcaklığı ve Sertlik Derecelerinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Akut Toksisitesi Üzerindeki Etkisi", BAP Y.Lisans, 2009.103.01.1, Yönetici, 2010
"Barajların Nehir Besin Ağı ve Balıkların Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkilerinin Duraylı Karbon (13C/12C), Azot (15N/14N) ve Mide Analiz Yöntemleriyle Belirlenmesi: Suat ve Hasan Uğurlu Barajlar Örneği", TÜBITAK Projesi, TOVAG 107-O-519, Araştırmacı, 2010
"FIRTINA HAVZASI AKARSULARI HABİTAT DEĞİŞİMİNİ SAĞLAYAN ANTROPOJENİK ETKİLERİN BELİRLENMESİ ve ALABALIK FAUNASININ KORUNMASI İÇİN ÖNLEMLER", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 740.1.02.61, Koordinatör, 2010
"PESCALEX 2: 9 language (EL, EN, ES, FR, HU, PL, NO, TR, Galician) Provision of online blEnded learning VOLL learning moduleS for aqACulture - EXcellence in fish management/fish pathology ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, LLP/LdV/TOI/2008/IRL-509 (PESCALEX), Koordinatör, 2010
"Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosistemde Olan Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1066094, Araştırmacı, 2010
"Doğu Karadeniz’in (Rize Bölgesi) Bazı Derelerindeki Salmo trutta labrax (Palas, 1811)’in Populasyon Yapısı ve Üreme Periyodunun Belirlenmesi Üzerine bir araştırma ", BAP Arastırma Projesi, 2002.124.001.1, Araştırmacı, 2006
"Güneydoğu Karadeniz'in Rize Kıyılarında Mezgit Adalarının Primer Prodüktiviteye Etkisi ve Balıkçılık Açısından Öneminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 22.11.2001 , Yönetici, 2003
"Uzungöl’ün Su Kalitesinin ve Taşıma Kapasitesinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2002.124.001.3, Yönetici, 2002
"Uzungöl Doğal Parkının Sorunları ve Rehabilitasyonu Olanakları UNDP GEF/GSF Destekli", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, GEF-123, Araştırmacı, 2000