Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2007 - 2013
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, RİZE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2000 - 2007
Ögr.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, RİZE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 1997 - 2000
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 1993 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER, 21.05.2007 - Devam Ediyor
Genel Sekreter, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK - GENEL SEKRETERLİK, 17.05.2007 - 18.05.2011
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RİZE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER, 12.12.2005 - 07.05.2007
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RİZE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER, 07.12.2004 - 13.03.2005
Senato Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RİZE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER, 01.12.2003 - 01.12.2006
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RİZE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/TEMEL BİLİMLER/DENİZ BİYOLOJİSİ A.B.D., SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER, 16.04.2002 - 03.12.2012
VERDİĞİ DERSLER
Kirliliğin Akuatik Ekosistemlere Etkileri , Yüksek Lisans, 2015-2016
Su Kalitesi ve Kontrolü, Lisans, 2015-2016
Türkiye Denizleri Oşinografisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Oseanoloji, Lisans, 2015-2016
Su Kalitesi ve Kontrolü, Lisans, 2015-2016
Su Kirliliği ve Çevresel İlişkiler, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, T.Mutlu, "Doğu Karadeniz Havzasında Bazı Akarsuların Eser Element Düzeyleri ve Karadeniz'e Girdilerinin Duraylı Karbon ve Azot İzotop Oranlarıyla Belirlenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Taşpinar, "Salarha Havzası Akarsularında Evsel Atıksulardan Dolayı Oluşabilecek Bakteriyolojik ve Deterjan Kirliliğinin Araştırılması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Serdar, "Doğu Karadeniz Havzasi Akarsularinin Fizikokimyasal Su Kalitesi Mevsimsel Değişimlerinin İncelenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, N.Akçanal, "Fırtına vadisinde (Çamlıhemşin, Rize) Çay Tarımında Kullanılan Suni ve Doğal Gübrelerin Oluşturduğu Su Kirliliğinin Akuatik Ekosisteme Etkisi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Yüksek Lisans, O.Serdar, "İyidere ve Çiftekavak derelerinin Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametreler ve Saprobik Sistem Kullanılarak Belirlenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, E.Terzi, "Civa II Klorür’ ün Farklı Sıcaklık ve Sertlik Derecelerinde Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerine Olan Akut Toksisitesinin Belirlenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Yüksek Lisans, E.Beşli (2.Danişman), "Farklı Tuzluluk Koşullarında Civa-II-Klorür (HgCl2)’ün Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üzerine Akut Toksisitesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Yüksek Lisans, H.Hasanoğlu, "Su Kaynaklarında Pestisid Kirliliği ve Zebra Balıklarında Bazı Pestisidlerin Birikiminin Araştırılması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi