Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mete B. , Demir H. , "Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Sadakat Üzerine Etkisi: Güvenin Aracı Rolü", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.557-576, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çolak E. , Mete B. , "Fırtına Vadisi'nde Gerçekleştirilen Rafting Faaliyetlerinin Rekabetçilik Analizi ve Destinasyonun Sürdürülebilirliğine Katkısı", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempuzyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, vol.1, pp.406-417 (Link)
Mete B. , "Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Sadakat Üzerindeki Etkisi: Güvenin Aracı Rolü", Uluslararası Yönetim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2016, pp.1-1
Mete B. , "Çamlıhemşin'de Kültürel Mirasın Koruması ve Turizm Amaçlı Kullanılması İle İlgili Yerel Halkın Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", II. Rize Sempozyumu: Turizm, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, ss.167-187
Acuner E., Mete B., "The Tourism Sector in Turkey: Value Chain Analysis", International Journal Of Arts And Sciences, Vienna, AVUSTURYA, 6-10 Nisan 2014, vol.3, no.2, pp.499-506
Acuner E., Tayfun A., Mete B., "Yerel Mutfağın Destinasyon Pazarlamasında Kullanılması: Fırtına Vadisi Örneği", I. Uluslararası Turizm Otelcilik Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 30 Kasım 2011, pp.528-537
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi