Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Mete B. , Demir H. , "Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Sadakat Üzerine Etkisi: Güvenin Aracı Rolü", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.557-576, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Mete B. , "", , ,
Acuner E., Mete B., "The Tourism Sector in Turkey: Value Chain Analysis", International Journal Of Arts And Sciences, Vienna, AVUSTURYA, 6-10 Nisan 2014, vol.3, no.2, pp.499-506
Acuner E., Tayfun A., Mete B., "Yerel Mutfağın Destinasyon Pazarlamasında Kullanılması: Fırtına Vadisi Örneği", I. Uluslararası Turizm Otelcilik Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 30 Kasım 2011, pp.528-537