Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin S., Şad B., "Müzelere Yönelik E-Yorumların İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.14, ss.199-232, 2018 (Link)
Şad B. , Şahin S., "Otel Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Yaşam Doyumuna Etkisi", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.15, ss.461-480, 2018 (Link)
Şahin S., Şad B. , "Turist Rehberlerine Yönelik E-Yorumların İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , ss.1083-1095, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şad B. , Şahin S., "Konaklama İşletmelerinde Çalışan Bireylerin Tükenmişlik Düzeylerinin Yaşam Doyumuna Etkisi", 18. Ulusal Turizm Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 18-22 Ekim 2017, ss.430-444
Şahin S., Şad B. , "E-Yorumlar Müzeler İçin Ne Diyor?", 17. Ulusal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, ss.982-994
Şad B. , Şahin S., "Mevlana ve Turizmdeki Önemi", 15. Geleneksel Turizm Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 22-22 Nisan 2016, ss.243-271
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi