Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Güzel B. , "Histoire de la Formation au Travail Social en Turquie ", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.10, pp.509-520, 2017 (Link)
Güzel B. , Selcik O. , "Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleği ile Bütünleşmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.-, pp.767-771, 2017 (Link)
Güzel B. , Selcik O. , "Sosyal Çalışmacıların Karşılaştıkları Zorluklar ve Başa Çıkma Yolları: Rize örneği", International Journal of Human Sciences (JHS) ISSN:2458-9489, vol.14, pp.2848-2864, 2017 (Link)
Güzel B. , "19. Yüzyıl Fransız Yasalarında İşçi Çocuklara Yönelik Uygulanan Sosyal Politika Tedbirleri", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.8, pp.233-246, 2016 (Link)
Selcik O. , Güzel B. , "Sosyal Hizmet Mesleğinin Çalışma Alanı ve Sosyal Hizmet Uygulamasının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.461-469, 2016 (Link)
Güzel B. , "21. Yüzyılda Çocuk İşçiliği İle Mücadele İlerleme Raporu", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.1993-1998, 2016 (Link)
Selcik O. , Güzel B. , "Social Workers: From Education To Working Life", European Academıc Research, vol.3, pp.10660-10669, 2016 (Link)
Güzel B. , "Fransa’da Sosyal Politikanın Gelişiminde Louis René Villermé’nin Etkisi", The Journal of Academic Social Sciences - ASOS, vol.3, no.13, pp.454-462, 2015 (Link)
Güzel B. , "Fransızcanın Gelişimi ve Fransızca Öğretiminde Motivasyon Arttırıcı Bir Yöntem: Fransızcadan Türkçeye Geçen Kelimeler", International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.1, pp.317-327, 2015 (Link)
Güzel B. , "Lysistrata: Kadının Antik Yunan Toplumundaki Yeri", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, vol.10, pp.505-522, 2015 (Link)
Güzel B. , Selcik O. , "Erasmus Değişim Programına Katılan Öğrencilerin Toplumdaki Kadın Algısına Yönelik Görüşleri: Bir Nitel Çalışma Örneği", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, pp.800-813, 2015 (Link)
Güzel B. , "Turkish Higher Education Today: A Globalization Story", VFAST Transactions on Education and Social Sciences, vol.6, pp.33-38, 2015 (Link)
Güzel B. , "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ve Türkiye’nin Gönüllülük Algısı, Turkish Studies", Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, vol.10, no.6, pp.521-532, 2015 (Link)
Güzel B. , "Ahmet Altan’ın Kılıç Yarası Gibi Romanı İle Ercümend Ekrem Talû’nun Kodaman Romanı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, pp.559-574, 2015 (Link)
Güzel B. , "Bir Natüralistin Sosyalist Ütopyası: Emek (Travail)", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.34, pp.72-81, 2014 (Link)
Güzel B., "Mevlana Değişim Programının Lisans Öğrencilerinin Sosyokültürel Gelişimine Olan Katkısının Değerlendirilmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.486-494, 2014 (Link)
Güzel B. , "Alphonse Daudet’nin Jack Romanında Çocuğa Yönelik Şiddet Ve İstismar", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.35, pp.121-130, 2014 (Link)
Güzel B. , "Sanayi Devrimi'nin Ortaya Çıkardığı Toplumsal Sorunların Edebiyattaki İzdüşümü: Émile Zola'nın Gérminal Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.157-165, 2014 (Link)
Güzel B. , "Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım: Cemile & Cengiz Aytmatov", Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.55-72, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Buz S. , Güzel B. , "Social Work Education in Turkey: Trends, Professional Issues And Future Opportunities", EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference: Social Work Education in Europe, PARİS, FRANSA, 26-29 Haziran 2017, pp.103-103 (Link)
Güzel B. , "Suriye İç Savaşı Bağlamında Türkiye’nin Değişen Göç ve Göçmen Politikaları", Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, DÜZCE, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2017, pp.5-5 (Link)
Buz S. , Güzel B. , "Ekoloji Boyutuyla Sosyal Politikalar", XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.527-527
Buz S. , Güzel B. , "Yeşil" Yoksulluk, Çevresel Adalet ve Sosyal Hizmet", Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK17), ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2017, pp.1-1
Güzel B. , "Fransızcanın Gelişimi ve Fransızca Öğretiminde Motivasyon Arttırıcı Bir Yöntem: Fransızcadan Türkçeye Geçen Kelimeler", 1st International Symposium on Language Education and Teaching, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.1-1
Güzel B. , "Uluslararası İlişkiler Ekseninde Türkiye’nin Yeni Yumuşak Gücü: Mevlana Değişim Programı", 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, KAZAN, RUSYA, 30 Ağustos - 6 Eylül 2014, vol.2, pp.1305-1312
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güzel B. , "Okul Sosyal Hizmetinde Küresel Konular (Bölüm 14) & Ekler", Okul Sosyal Hizmeti Bir Uygulama Kılavuzu (Çeviri) , Yasemin Özkan (Çeviri Editörü), Ed., Nika Kitap Yayınevi, Ankara, ss.291-410, 2017 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Güzel B. , "Kişisel ve Mesleki Değerler Arasındaki Uyumsuzluk: Bir Etik İkilemin Çözümü (Çeviri Makale)", Diger, ss.620-633, 2017 (Link)
Güzel B. , "Alphonse Daudet: İş Dünyasına Yönelik Belirsiz Bir Bakış (Çeviri Makale)", Diger, ss.193-202, 2017 (Link)