Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Naziroğlu B. , Göksu M.Z., "İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Gözüyle Vatanseverlik Değeri", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.211-230, 2018 (Link)
Naziroğlu B. , Acuner H.Y., Birinci A., "DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin İnsan Doğasına İlişkin Tutumları", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.471-502, 2017
Naziroğlu B. , "Türk Milli Eğitim Sisteminde Meydana Gelen Değişikliklerin Kur’an Kurslarındaki Öğrenci Yapısına Etkisi", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.153-191, 2017
Naziroğlu B. , "Din ile Devlet Arasında Simbiyotik Bir İlişki: Türkiye’de Zorunlu Din Dersleri ve Siyasal Toplumsallaşma", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.191-213, 2016
Üzümcü M. , Naziroğlu B. , "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarında Karşılaştığı Problemler ve Bunlarla Başa Çıkma Yolları", Uluslararası Sosyal araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.1546-1557, 2016 (Link)
Naziroğlu B., Vahapoğlu V., "Halkın Kur'an Kurslarına Yönelik Tutumları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Of Bölgesi Örneği", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.103-140, 2015 (Link)
Turan İ., Naziroğlu B., "İlahiyat Fakültelerine Yeni Gelen Öğrencilerin Sorun ve Beklentileri: OMÜ İlahiyat Fakültesi Örneği", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.466-479, 2015 (Link)
Naziroğlu B., "Din Eğitiminin Gerekliliği Açısından Dini medya Okuryazarlığı", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.15, ss.191-220, 2015 (Link)
Naziroğlu B. , "Osmanlı’da Öğretmenlik Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2015 (Link)
Naziroğlu B., "Din Eğitiminde Aile Vizyonu", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.300-309, 2014 (Link)
Naziroğlu B., Çetin M., "Yüksek Din Eğitimi Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Üzerine Bir Inceleme", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.57-91, 2014 (Link)
Naziroğlu B., "Din Eğitiminde Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Din Eğitimi ABD 16. Koordinasyon Toplantısı İzlenimleri", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.203-228, 2014 (Link)
Naziroğlu B. , "Stephen V Monsma ve J Christoper Soper Çoğulculuğun Meydan Okuması Beş Demokraside Kilise ve Devlet", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.303-308, 2012
Naziroğlu B., "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında Vatandaşlık Eğitimi", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.11, ss.73-95, 2011 (Link)
Naziroğlu B. , "Birol Caymaz Türkiye de Vatandaşlık Resmi İdeoloji ve Yansımaları", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.9, ss.215-219, 2009
Naziroğlu B. , "İlber Ortaylı Avrupa ve Biz", Milel ve Nihal, cilt.6, ss.373-382, 2009
Kaya M., Naziroğlu B., "Din Görevlilerinin Mesleki Tutum ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler , sy. 26/27, 2008, ss. 25-53. (Mevlüt Kaya’yla birlikte.)", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.25-53, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Naziroğlu B. , Turan Ş., "Değerler Eğitiminde Medya Okuryazarlığının Önemi", 2. Uluslararası Güneysu Sempozyumu: Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Bildiri Kitabı, Rize, TÜRKIYE, , pp.504-520
Göksu M.Z., Naziroğlu B. , "İmam Hatip Ortaokulu ve Diğer Devlet Ortaokulu Öğrenci Görüşlerine GöreDürüstlük ve Sorumluluk Değerleriİmam Hatip Ortaokulu ve Diğer Devlet Ortaokulu Öğrenci Görüşlerine Göre Dürüstlük ve Sorumluluk Değerleri", 2. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi, Konya, TÜRKIYE, , pp.291-305
Naziroğlu B. , Göksu M.Z., "İmam Hatip Ortaokulu ve Diğer Devlet Ortaokulu Öğrencilerine Göre Değerler Eğitimi: Betimsel Bir Karşılaştırma", 2. Uluslararası Güneysu Sempozyumu: Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, Rize, TÜRKIYE, , pp.567-582
Naziroğlu B. , "Öğretmen Yetiştirme Bağlamında İlahiyat Fakülteleri Üzerine Bir Sorgulama", 2. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi, Konya, TÜRKIYE, , pp.372-377
Naziroğlu B. , "İlahiyat Hocalarının İlahiyat Fakültelerine Bakışı Üzerine Nitel Bir Araştırma", Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE,
Naziroğlu B. , "İlahiyat Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Bakışı Üzerine Nitel Bir Araştırma", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, TÜRKIYE,
Naziroğlu B. , "İlahiyat Hocalarının Pedagojik Formasyon Eğitimine Bakışları", I. Din Eğitimi Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE,
Naziroğlu B. , "Din Derslerindeki Aile Anlatımı Üzerine Bir İnceleme", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, ITALYA,
Naziroğlu B. , "Din Mütehassısından Din Alimine İlahiyatlar Kimi Niçin Eğitiyor", II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış sempozyumu, Sarajevo, BOSNA HERSEK,
Naziroğlu B. , "İlköğretim DKAB Dersinde Kurgulanan Makbul Vatandaşın Nitelikleri", 1. Ines Academic Research Congress, Antalya, TÜRKIYE, , pp.4112-4123
Naziroğlu B., "Bir Siyasal Toplumsallaşma Aracı Olarak Din Dersleri", International Multidisciplinary Congree of Eurasia, Üsküp, MAKEDONYA, 1-5 Eylül 2015, pp.1-10
Naziroğlu B. , "Medya Okuryazarlığının Gençliğin Dini Formasyonunu Geliştirme İmkânı", Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongre, Samsun, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.157-168
Naziroğlu B., "Medya Okuryazarlığının Gençliğin Dini Formasyonunu Geliştirme İmkanı. Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongre, 2, 157-169. (Tam metin bildiri", Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongre, SAMSUN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2014, vol.2, pp.157-169
Naziroğlu B., "Osmanlıda Öğretmen Yaklaşımı", 21. YY Dünya Çocuk Zirvesi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2013, pp.1-10
Kaya M., Naziroğlu B., "İlahiyat Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Derslerinin Tarihi Gelişimi", Modern Dönemde İlahiyat Eğitimi, Müfredatı ve Yöntem Tartışmaları (Uluslararası Katılımlı Çalıştay), SAMSUN, TÜRKIYE, 19-25 Temmuz 2010, pp.125-141 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Naziroğlu B. , Turan S. , Acuner H.Y., Ed., "İlahiyat Atlası", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2018
Naziroğlu B. , "İlahiyat Fakülteleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme", İlahiyat Atlası, Bayramali Nazıroğlu Süleyman Turan H. Yusuf Acuner, Ed., Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.17-35, 2018
Naziroğlu B. , "İlahiyat Fakültelerinde Din Eğitimi ve Sorunları", Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları, Mustafa Köylü, Ed., DEM Yayınları, İstanbul, ss.169-208, 2018
İnan Kiliç A., Naziroğlu B. , Kaya F., Gün A., "??????? ????-???????? ????????????", in: ????-????? ?????????????????? ??????, Köylü, M., Eds., ????, Bişkek, pp.117-172, 2018
Turan İ., Naziroğlu B. , "??????? ????????? ?????????????? ????????????????????", in: ????-????? ?????????????????? ??????, ??????? ?????, ???? ???? ?????, Eds., ????, BİŞKEK, pp.103-115, 2018
Naziroğlu B. , "İslam Eğitiminde Öğretmenler", Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, Mustafa Köylü-Şakir Gözütok, Ed., Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.339-388, 2017
Naziroğlu B. , Turan Ş., "Güneysu Halkının Kur’an Kurslarına Bakışı", Güneysu’da Dini -Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat, Salih Sabri Yavuz, Ümit Erkan, Ed., RTEÜ Yayınları, Ankara, ss.241-257, 2017
Turan S. , Sancar F. , Naziroğlu B. , Battal E. , Ed., "Din ve Siddet: Tarihi, Dini, Siyasi, Kültürel, Sosyo-Psikolojik Boyutlarıyla", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, ANKARA, 2016
Naziroğlu B., Gün A., Kılıç A.İ., Kaya F., "Temrl Ahlaki Değerler", Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi, Mustafa Köylü, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.181-258, 2016 (Link)
Turan İ., Naziroğlu B., "Medyada Değerler Eğitimi", Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi, Mustafa Köylü, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.159-178, 2016 (Link)
Naziroğlu B. , "Türkiye'de İlahiyat Eğitimi", STS, RİZE, 2016
Naziroğlu B., "Vatandaşlık ve Din Eğitimi", Açılım Kitap, İSTANBUL, 2013 (Link)
Naziroğlu B., "Vatandaşlık Eğitimi ve Din Eğitimi", Din Eğitiminde Çağdaş Konular, Mustafa Köylü, Ed., DEM, İstanbul, ss.135-169, 2012
Naziroğlu B., "İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik", Sarkaç Yayınları, ANKARA, 2011 (Link)
Köylü M., Naziroğlu B., "Ilkögretimde Din Egitimi", Din Eğitimi, Köylü M., Altaş N., Ed., Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.149-189, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi