Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baltaş N. , Pakyildiz S., Can Z., Dinçer B. , Kolaylı S., "Biochemical Properties of Partially Purified Polyphenol Oxidase and Phenolic Compounds of Prunus spinosa L. subsp. dasyphylla as measured by HPLC-UV", INTERNATİONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTİES, vol.21, pp.1-36, 2017 (Link)
Dinçer B. , Ekinci A.P., Akyuz G., Kurtoğlu İ.Z., "Characterization and inhibition studies of carbonic anhydrase from gill of Russian Sturgeon Fish (Acipenser gueldenstaedtii)", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.31, pp.1662-1665, 2016 (Link)
Ekinci A.P., Dinçer B. , Baltaş N. , Adigüzel A., "Partial purification and characterization of lipase from Geobacillus stearothermophilus AH22", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.31, pp.325-331, 2016 (Link)
Baltaş N. , Dinçer B. , Ekinci A.P., Kolayli S., Adigüzel A., "Purification and characterization of extracellular a-amylase from a thermophilic Anoxybacillus thermarum A4 strain", BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY, vol.59, pp.1-14, 2016 (Link)
Can Z., Dinçer B., Şahin H., Baltaş N., Yıldız O., Kolaylı S., "Polyphenol oxidase activity and antioxidant properties of Yomra apple (Malus communis L.) from Turkey", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.29, pp.829-835, 2014
Kolaylı S., Karahalil F., Şahin H., Dinçer B., Supuran C.T., "Characterization and inhibition studies of an alpha-carbonic anhydrase from the endangered sturgeon species Acipenser gueldenstaedti", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.26, pp.895-900, 2011
Colak A., Kolcuoglu Y., Faiz O., Ozen A., Dinçer B., "Comparative characterization of diphenolases from two mulberry fruits (Morus alba L-and Morus nigra L.)", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.2961-2972, 2007
Colak A., Ozen A., Dinçer B., Guner S., Ayaz F.A., "Diphenolases from two cultivars of cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) fruits at an early stage of maturation", FOOD CHEMISTRY, vol.90, pp.801-807, 2005
Ozen A., Colak A., Dinçer B., Guner S., "A diphenolase from persimmon fruits (Diospyros kaki L., Ebenaceae)", FOOD CHEMISTRY, vol.85, pp.431-437, 2004
Kolayli S., Kucuk M., Duran C., Candan F., Dinçer B., "Chemical and antioxidant properties of Laurocerasus officinalis Roem. (cherry laurel) fruit grown in the Black Sea region", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, vol.51, pp.7489-7494, 2003
Dinçer B., Colak A., Aydin N., Kadioglu A., Guner S., "Characterization of polyphenoloxidase from medlar fruits (Mespilus germanica L., Rosaceae)", FOOD CHEMISTRY, vol.77, pp.1-7, 2002
Guner S., Dinçer B., Alemdag N., Colak A., Tufekci M., "Proximate composition and selected mineral content of commercially important fish species from the Black Sea", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.78, pp.337-342, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dinçer B. , Birinci P., Ekinci A.P., Kiliçarslan M., "Pankreatik Lipazın Bazı Sorbus (Üvez) Meyve Ekstraklarıyla İnhibisyonu", 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 17-20 Mart 2016, ss.130-130 (Link)
Ekinci A.P., Dinçer B. , Atasever H., Durmaz M., "Cancur Eriğinin (Prunus domestica L.) Antioksidan Özelliğinin İncelenmesi", 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 17-20 Mart 2016, ss.52-52 (Link)
Baltaş N., Dinçer B., Kolayli S., Ekinci A.P., Adigüzel A., "Anoxybacillus gonensis Z4 Suşundan Ekstraselüler ?-Amilaz Üretimi ve Karakterizasyonu", 25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.83-83
Baltaş N., Durmaz M., Dinçer B., Ekinci A.P., Adigüzel A., "Tam Hücre İmmobilizasyonu İle Anoxybacillus gonensis Z4 Suşundan Katalaz Enziminin Karakterizasyonu", 25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.18-18
Ekinci A.P., Dinçer B., Baltaş N., Adigüzel A., "Geobacillus strearothermophilus AH22 Suşundan Lipazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", 25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.19-19
Baltaş N., Atasever H., Ekinci A.P., Dinçer B., Adigüzel A., "Termofilik Anoxybacillus gonensis D4 Suşundan Ekstraselüler ?-Amilaz Üretimi", 1. Biyokimya Günleri, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss.109-109
Baltaş N., Atasever H., Durmaz M., Dinçer B., Adigüzel A., "Anoxybacillus gonensis D4 Suşundan Ekstraselüler ?-Amilazın Karakterizasyonu", 1. Biyokimya Günleri, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss.111-111
Baltaş N., Dinçer B., Kolayli S., Ekinci A.P., Adigüzel A., Güllüce M., "Anoxybacillus gonensis Z4 Suşundan Ekstraselüler Alfa-Amilaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", 24. Ulusal Biyokimya Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 25-28 Eylül 2012, cilt.37, no.1, ss.38-38
Karahalil F., Şahin H., Dinçer B., Kolayli S., "Mersin Balığı Eritrositlerinden Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", Kromatografi 2009, TRABZON, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2009, ss.19-19
Ozen A., Dinçer B., Çol M., Guner S., Dülger S., Beldüz A.O., "Bazı Anoxybacillus kestanbolenensis Suşlarında Katalaz Aktivitesinin Tayini ve Karakterizasyonu", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2005, ss.491-491
Dinçer B., Beldüz A.O., Çol M., Guner S., Şahin E., "Bazı Anoxybacillus gonensis Suşlarındaki Katalaz Aktivitelerinin Karakterizasyonu", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2005, ss.493-493
Karaoğlu H., Çanakçi S., Sandalli C., Beldüz A.O., Dinçer B., Guner S., "Characterization of Glucose Isomerase from A Thermophilic Bacterium Anoxybacillus gonensis G2", 1st International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicroWorld-2005), Badajoz, ISPANYA, 15-18 Mart 2005, ss.281-281
Sağlam N., Dinçer B., Çol M., Guner S., Dülger S., Beldüz A.O., "Bazı Termofiflik Bakterilerde Katalaz Aktivitesinin İncelenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi,, AYDIN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2005, ss.486-486
Karaoğlu H., Çanakçi S., Sandalli C., Beldüz A.O., Dinçer B., Güner S., "Anoxbacillus gonensis G2T Glukoz İzomeraz Geninin Klonlanması ve Gen Ürününün Karakterizasyonu", XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2005, ss.557-557
Yıldırım M., Çol M., Faiz Ö., Dinçer B., Colak A., Guner S., et al., "Beldüz, Termofilik Anoxybacillus kestanbolensis K1 ve K4 Suşlarında Isılkararlı Katekolaz Aktivitelerinin İncelenmesi", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 5-9 Temmuz 2004, ss.497-497
Ozen A., Colak A., Dinçer B., Guner S., "İki Karayemiş (Laurocerasus Officinalis) Kültüründe Erken Olgunlaşma Sürecinde Difenolaz Aktiviteleri,", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 5-9 Temmuz 2004, ss.480-480
Faiz Ö., Sağlam N., Dinçer B., Çol M., Yıldırım M., Colak A., et al., "Termofilik Anoxybacillus gonensis A4 Suşundaki Asit ve Isıl-Kararlı Hücredışı Bir Esterazın Karakterizasyonu", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 5-9 Temmuz 2004, ss.499-499
Ozen A., Colak A., Dinçer B., Guner S., "Laurocerasus Officinalis (Globigemmis)Kültüründe Olgunlaşma Döneminde Difenolaz Aktivitesinin İncelenmesi", 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2004, ss.139-139
Ozen A., Dinçer B., Guner S., "Polyphenoloxidase Activities in Persimmon Fruits (Diospyros kaki)", 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products (ICNP), TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2002, pp.103-103
Kolayli S., Kucuk M., Duran C., Dinçer B., "Chemical and Antioxidant Properties of Laurel Cherry (Prunus Laurocerasus L.) Fruits Grown in Black Sea Region", 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products (ICNP), TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2002, pp.69-69
Dinçer B., Guner S., "Polyphenoloxidase Activity in Mespilus germenica L., Rosaceae Characterization and Thermal Properties", Proceeding of the 1st Eurasian Congrees on Molecular Biotechnology (ECOMB 2001), TRABZON, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2001, pp.123-126
Dinçer B., Guner S., Karaböcek S., "Döngel Bitkisi (Mespilus germenica L., Rosaceae) Meyvelerinde Difenolaz Aktivitesinin Karakterizasyonu", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 1999, ss.271-271
Kolayli S., Dinçer B., Guner S., Karaböcek S., "Yaban Pancarı (Beta vulgaris) Bitki Dokularından Hazırlanan Ekstrakların Yüzey Aktif Özellikleri", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 1999, ss.339-339
Dinçer B., Colak A., Guner S., Alemdag N., Tufekci M., Akpınar K., et al., "Karadeniz’de Avlanan Bazı Balık Türlerinin Lipid, Karbohidrat, Protein ve Metal İçeriği", XI. Ulusal Kimya Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 16-20 Haziran 1997, ss.637-637
Dinçer B., Colak A., Guner S., Tufekci M., "Gökkuşağı Alabalığında Bazı Hepatik Karışık Fonksiyonlu Oksidaz Aktivitelerinin Civa ile Değişimi", XI. Ulusal Kimya Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 16-20 Haziran 1997, ss.638-638
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kucuk M., Colak A., Dinçer B., Kolayli S., Sağlam Ertunga N., Erdoğan N., "Temel Biyokimya Teknikleri ve Uygulamaları", Derya Kitabevi, TRABZON, 2011
Colak A., Guner S., Dinçer B., Ozen A., Çol M., Yıldırım M., et al., "Biyokimya Soru ve Cevapları", Derya Kitabevi, TRABZON, 2007
Guner S., Colak A., Kucuk M., Dinçer B., Sağlam N., Kolayli S., et al., "Temel Biyokimya Teknikleri ve Uygulamaları", Meriç Kırtasiye, TRABZON, 2001
SANATSAL ETKİNLİKLER
Dinçer B, "RTEÜ Türk Halk Müziği Korosu Gösterisi", Türk Halk Müziği, Koro Üyeliği, Haziran-2015.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi