Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 285
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 108
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0