Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ören A. , "Çevirilerde Bazı Edebi Kavramların Türkçe Karşılıklarının Türkçeleştirilmesi Problemi / The Problem of Making Turkish Equivalents of Some Literary Terms Turkish in Translations ", Turkish Studies, vol.13, pp.373-382, 2018 (Link)
Ören A. , "Edebiyatta Kurgusal Gerçeklik Fictional Reality ", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (RTEÜ Journal of Social Sciences) , vol.2, pp.156-162, 2015 (Link)
Ören A. , "Kampüs Roman ve David Lodge’un Kampüs Romanları / Campus Novel and David Lodge’s Campus Novel", Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.85-96, 2014 (Link)
Ören A. , "Bir Kurgu ve Üstkurgu Yazarı Olarak David Lodge / David Lodge as an Author of Fiction and Metafiction ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of İnternational Social Research, vol.7, pp.655-661, 2014 (Link)
Ören A. , "Üstkurgu Kavramı Üzerine Üstkurgusal Karışıklıklar / Metafictional Confusion on the the Term Metafiction ", Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.5, no.3, pp.223-237, 2013 (Link)
Ören A. , "Seslerin Çokluğunda Duy(ama)mak: Anlatıcı, Bakış Açısı ve Dil Üzerine Bir Anlatıcı ve Bir Bakış Açısı ", Hece Öykü, ss.98-102, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ören A. , "The Problem of Making Turkish Equivalents of Some Literary Terms Turkish in Translations / Çevirilerde Bazı Edebi Kavramların Türkçe Karşılıklarının Türkçeleştirilmesi Problemi ", International Congress on Social Sceinecs II, Kudüs, ISRAIL, 22-25 Mart 2018, pp.178-178 (Link)
Ören A. , "Uncertain "Now" in Narrative with Frame Stories: Henry James's The Turn of the Screw / İç İçe Hikâyelerle Anlatıda Belirsizleştirilen Şimdi: Henry James’in Yürek Burgusu", International Congress on Social Sceinecs II, Kudüs, ISRAIL, 22-25 Mart 2018, pp.179-179 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ören A. , "Generali Tanımak", Çeviri, Hece Yayınları, ANKARA, 2018 (Link)
Ören A. , "Bilinç ve Roman", Çeviri, Hece Yayınları, ANKARA, 2017 (Link)
Ören A. , Yalçin F.U., Tütüncü F. , Şen M.K., "Glory Plus", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, ANKARA, 2017 (Link)
Ören A. , "Yazıdaki Yaşamlar", Çeviri, Hece Yayınları, ANKARA, 2016 (Link)
Ören A. , Ed., "Üstkurgu / Üstkurmaca Üzerine", Hece Yayınları, ANKARA, 2016 (Link)
Ören A. , "Glory - Course Book for Undergraduate Programs", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, ANKARA, 2016 (Link)
Ören A. , "Üstkugu Kavramı Üzerine Üstkurgusal Karışıklıklar", Üstkurgu / Üstkurmaca Üzerine, Aytaç Ören, Ed., Hece Yayınları, Ankara, ss.101-124, 2016 (Link)
Ören A. , "Kurgu Sanatı", Çeviri, Hece Yayınları, ANKARA, 2013 (Link)
Ören A. , "Grammar File", Nüans Kitapçılık, ANKARA, 2008 (Link)
Ören A. , "Focus On Paragraph", Nüans Kitapçılık, ANKARA, 2006 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Ören A. , "Old ve New!", Diger, ss.62-63, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi