Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 118G026, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Acanthamoeba castellanii ß-Glukosidaz (Aca1) geni cDNA’sının klonlanması", BAP Arastırma Projesi, T-798, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Metabolic Engineering of Cellulolytic Microbes for Production of Biofuels", Diğer Projeler, DE-AC05-00OR22725, Araştırmacı, 2017
"Camellia sinensis (L.) Kuntze (Çay) Bitkisine Ait Sitokrom P450 Monooksijenaz Geninin Klonlanması, Moleküler Karakterizasyonu ve Genetik Polimorfizminin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114Z598, Yönetici, 2015
"Farklı bölgelerde ana ürün koşullarında yetiştirilen melez atdişi mısır (Zea mays indentata L.) çeşitlerinin verim ve yaş öğütme kalitesinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 107O800, , 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi