Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ön Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açıköğretim Fakültesi, İlahiyat, 2019-
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı /Moleküler Biyoloji Bilim Dalı(Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman Beldüz), 2013-2018
Doktora, Dartmouth College, Thayer School of Engineering , Chemical and Biochemical Engineering / Energy Technologies , A.B.D., 2015-2017
Yüksek Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı / Moleküler Biyoloji , 2010-2012
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, 2003-2004
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 1999-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Modification of Hydrogen Metabolism for Improved Ethanol Production in Thermophilic Bacteria", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji/Moleküler Biyoloji Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, "Anoxybacillus flavithermus WK1 AfCDA geninin klonlanması, ekspresyonu, saflaştırılması ve biyokimyasal karakterizasyonu ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilimdalı / Moleküler Biyoloji Bilim Dalı Haziran, 2012.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Bitki Biyoteknolojisinde DNA Markır Uygulamaları ve Gen İfadesi Analiz Yöntemleri , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi