Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Genetik Mühendisliği
Protein Mühendisliği
Biyolojik Veritabanları
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Biyoreaktör
Bakteriyoloji
Mikrobiyal Biyokimya
Biyomoleküller
Mikrobiyal Genetik
Fermantasyon
Metabolik Mühendislik
Bitki Moleküler Genetiği
Moleküler Biyokimya
Anaerobik ve Aerobik Bakteriler
Termofilik Mikroorganizmalar
Lignoselülozik Biyokütleden Termofilik Bakteriler Aracılığı ile Biyoyakıt Üretimi
Sentetik Biyoloji
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Biyo-teknoloji
Genetik
Moleküler Genetik
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Energy & Fuels
Biochemistry & Molecular Biology
Multidisciplinary Sciences
Biotechnology & Applied Microbiology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi