Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oğuz Namdar A. , Akbayrak K., "Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.59-87, 2019 (Link)
Oğuz Namdar A. , Önder V., "Türkiye’de İlköğretimde Görsel Sanatlar ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri", Kastamonu Eğitim Dergisi, no.2, ss.764-784, 2019 (Link)
Oğuz Namdar A. , Akbayrak K., "Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.*, ss.---, 2019 (Link)
Oğuz Namdar A. , Bülbül A.N. , Çankal A.O., "Yaratıcı Drama ile Canlılar Dünyasına Yolculuk", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.1404-1422, 2018 (Link)
Oğuz Namdar A. , Kaya Ö.S. , "Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Algıları ve Tutumları", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.-, ss.---, 2018 (Link)
Oğuz Namdar A. , Sarikaya M. , Sarikaya R., "Drama, Müzik ve Görsel Sanatlar Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri", Turkish Journal of Teacher Education, no.1, pp.33-46, 2017
Namdar B. , Oğuz Namdar A. , Ursavaş N. , "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders Materyallerini Değerlendirmede Belirledikleri ve Kullandıkları Ölçütlerin İncelenmesi", Ege Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.174-212, 2017
Oğuz A., "The Artist Image: How Do Children Depict Artists?", JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES (JETS), vol.4, pp.109-118, 2016 (Link)
Oğuz Namdar A. , Camadan F. , "Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.36, ss.557-575, 2016 (Link)
Oğuz Namdar A. , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Drama Dersine Yönelik Tutumları ve Görüşleri ", TURKISH JOURNAL OF TEACHER EDUCATION , vol.5, pp.145-154, 2016
Oğuz A. , "An Instructional Method Suggestion: Conveying Stories through Origami (Storigami) ", Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.9-22, 2016 (Link)
Selcik O., Oğuz A., "The Application of Creative Drama Method in Erasmus Orientation Programme", THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.8, pp.811-815, 2015 (Link)
Oğuz A., Akhun B., "İki Ulusal Programın Karşılaştırılmasıyla İlgili Bir Araştırma: 1992 Resim-İş ve 2006 Görsel Sanatlar Programları", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.207-218, 2015 (Link)
Oğuz A., "YARATICI DRAMA", ARTI EĞİTİM DERGİSİ, cilt.11, ss.60-60, 2015
Oğuz A., "Öğretmen Adayları Hangi Resimleri Tercih Ediyor: Soyut Sanat mı, Optik Gerçeklik mi?", cito eğitim:Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.27, ss.29-44, 2015
Oğuz A., Beldağ A., "Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri", Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, vol.10, pp.667-680, 2015 (Link)
Oğuz A., "Creative Drama Leader Images: An Example of Prospective Classroom Teachers", US-China Education Review, vol.4, pp.772-779, 2014 (Link)
Oğuz A., Şahin A.E. , "The Effect of Creative Drama on Pre-Service Elementary Teachers’ Achievement in Art Education Course and Interest in Art", International Journal of Progressive Education, vol.10, pp.109-126, 2014 (Link)
Oğuz A., Altun E., "Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, pp.37-52, 2013 (Link)
Oğuz A., "The Views Held by Prospective Classroom Teachers Regarding Creative Drama Method in Art Lessons in Primary Education", International Journal of Social Science, vol.6, pp.803-813, 2013 (Link)
Oğuz A., "The Views Held by Prospective Classroom Teachers Regarding Creative Drama Method", Humanity & Social Sciences Journal, vol.6, pp.100-107, 2011 (Link)
Oğuz A., "University students’ opinions about art and art education", Humanity & Social Sciences journal, vol.6, pp.35-40, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Oğuz Namdar A. , Çol S., Sarikaya M. , "Öğretmenler Derslerini Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlemeyi Öğreniyor: Bir BAP Projesinin Nitel Değerlendirilmesi", 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.---
Oğuz Namdar A. , Kaya Ö.S. , "Yaratıcı Drama ile Değerler Eğitimi Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Değerlere İlişkin Tutumlarına Etkisi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.872-872
Oğuz Namdar A. , Gülay A. , Türkmen S. , "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama ile Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal ve İletişim Becerilerini Destekleme Durumları", 2. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2018, pp.135-135
Türkmen S. , Oğuz Namdar A. , "USOS Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabında (2015-2016-2017) Yer Alan Sanat Eğitimi Alanındaki Çalışmaların Eğilimi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.1527-1527
Çifçi E., Kılıç A., Yaylı B., Oğuz Namdar A. , "Sanat Eğitimi Derslerinde Yaratıcı Drama Kullanımına İlişkin Bir Durum Çalışması", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.1523-1523
Udül N., Oğuz Namdar A. , "Okul Öncesi Eğitim Programında Yaratıcı Dramanın Yeri ve Önemi", 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.---
Akbayrak K., Oğuz Namdar A. , "Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırılmış Adalet Eğitimi Uygulamalarının Üstün Yetenekli Çocukların Adalet Kavramı Üzerindeki Algılarına Etkisi", 5. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi (ÜYEK 2018), GAZİANTEP, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2018, pp.224-227
Oğuz Namdar A. , Türkmen S. , "Yaratıcı Drama ile “Çaba Göstermeye Değer”: Bir Çocuk Kitabının Yansımaları", 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2018, pp.537-538
Oğuz Namdar A. , Yayli B., Kiliç A., Çifçi E. , "Türkiye’de Sanat ve Drama ile İlgili Yapılan Tezlerin Eğilimleri ve Akademisyen Görüşleri", 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.---
Namdar B. , Oğuz Namdar A. , "Middle school science teachers’ experiences in implementing scientific practices-based argumentation lessons", Narst 2018 Annual International Conference, Atlanta, GA, A.B.D., 10-13 Mart 2018, pp.1-1
Oğuz Namdar A. , Karakurt U., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata Yönelik İlgileri", 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.---
Akarsu A.H. , Oğuz Namdar A. , "2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Sanat ve Estetik", 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.---
Oğuz Namdar A. , "Painters in the Eyes of Children: A Painter Images Study", Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2017, (AC-ETeL), PRAG, CEK CUM., 11-14 Ağustos 2017, pp.19-19
Bülbül A., Çankal A.O., Oğuz Namdar A. , "Yaratıcı Drama ile Canlılar Dünyasına Yolculuk", IX. International Congress of Educational Research, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.221-221
Oğuz Namdar A. , Namdar B. , "Science Teachers Learning to Teach through Creative Drama: An Evaluation of a Project", Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2017, (AC-ETeL), PRAG, CEK CUM., 11-14 Ağustos 2017, pp.17-17
Oğuz Namdar A. , Önder V., "Trends in Masters’ Theses on Visual Arts in Turkish Primary Education", 6th International Conference on Education, ICED 2017, ZAGREB, HIRVATISTAN, 29 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp.---
Oğuz Namdar A. , Furtun S. , Kibar Furtun M.H. , "Türkçe Eğitiminde Drama Üzerine Yapılan Tezlerin İçerik Analizi", IX. International Congress of Educational Research, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.394-394
Oğuz A. , Sarikaya M. , Sarıkaya R., "Drama ve Müzik Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri ", 10 International Computer & Instructional Technologies Symposium ICITS 2016, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.00-00 (Link)
Sarikaya M. , Oğuz Namdar A. , "Müziğin İlkokulda Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri", VI. International Congress on Research in Education (ICRE), RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.151-151
Oğuz Namdar A. , Altun E. , "Öğretim Üyelerinin Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Görüşleri", VI. International Congress on Research in Education (ICRE),, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.149-149
Oğuz Namdar A. , Beldağ A. , "Social Studies Teachers’ Opinions on the Use of Creative Drama in Social Studies Course", VI. International Congress on Research in Education (ICRE),, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.149-149
Oğuz A., Camadan F., "The Effect of Creative Drama Practises on Pre-Service Teachers’ Social Skills", Erpa International Congress on Education, ATINA, YUNANISTAN, 4-7 Haziran 2015, pp.---
Oğuz A., "Creative Drama Leader Images: An Example of Prospective Classroom Teachers", Annual International Conference on Social Sciences (ATINER), ATINA, YUNANISTAN, 4-7 Ağustos 2014, pp.---
Oğuz A., "The Views Held by Prospective Classroom Teachers regarding Creative Drama Method in Art Lessons in Primary Education", The Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, URBANA, A.B.D., 15-18 Mayıs 2013, pp.---
Potas N., Kisa N., Oğuz A., "Would Drama be a Method to Improve the Emotional Intelligence of Candidate Teachers?", International Counseling and Education Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, pp.---
Oğuz A., Altun E., Şengül Avşar A., "İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Görsel Tasarım Bakımından İncelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.1-1
Şengül Avşar A., Altun E., Oğuz A., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime (Yüksek Lisans) ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri", International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2012, pp.5-5
Altun E., Oğuz A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumları İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.1-1
Oğuz A., Akhun B., "1992 Yılı Resim-İş Dersi Öğretim Programı ile 2006 Yılı Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Öğrenme-Öğretme Süreci Bakımından Karşılaştırılması", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.---
Oğuz A., Altun E., "Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları İle Utangaçlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 3rd International Conference on Educational Sciences, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 22-25 Haziran 2011, pp.1-1
Baş Ş., Oğuz A., "Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Görsel Sanatlar Öğretim Programına Yönelik Görüşleri", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.---
Oğuz A., Akhun B., "1992 Yılı Resim-İş Dersi Öğretim Programı ile 2006 Yılı Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Ölçme-Değerlendirme Bakımından Karşılaştırılması", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.---
Oğuz A., Yarar Kaptan S., "Yükseköğretimde Öğrenciye Yönelik Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri üzerine Bir Araştırma", III. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, GAZIMAGUSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 22-25 Haziran 2011, pp.---
Yarar Kaptan S., Oğuz A., "Etkili İletişim Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.---
Oğuz A., Altun E., "Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, pp.1545-1552 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Oğuz Namdar A. , "Fen Öğretiminde Yaratıcı Drama", Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Mustafa Ergun, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.263-290, 2017
Oğuz A., "DRAMA", OKUL ÖNCESİNDEN İLKÖĞRETİME KURAMDAN UYGULAMAYA DRAMA (3. BASKI), TOLGA ERDOĞAN, Ed., EĞİTEN KİTAP, ANKARA, ss.1-17, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi