Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Beyazal M. , Beyazal Polat H. , Ertürk A. , Bedir R. , "Noninvasive Assessment of Liver Parenchyma Using Gray-Scale Ultrasound-Based Histogram Analysis in Patients With Chronic Hepatitis B Infection", ULTRASOUND QUARTERLY, pp.23-25, 2019
Beriş F., Budak E., Gülek D., Uzun A., Çizmeci Z., Mengeloğlu F., et al., "[Investigation of the frequency and distribution of beta-lactamase genes in the clinical isolates of Acinetobacter baumannii collected from different regions of Turkey: a multicenter study].", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.50, pp.511-521, 2016
Hatipoglu M., Mutluoglu M., Turhan V., Uzun G., Lipsky B.A., Sevim E., et al., "Causative pathogens and antibiotic resistance in diabetic foot infections: A prospective multi-center study", JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS, vol.30, pp.910-916, 2016 (Group Author(s): Turk-Day Study Grp )
Ertürk A. , Cüre E. , Parlak E., Cumhur Cüre M. , Baydur Şahin S. , Yuce S., "Clinical Significance of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Crimean-Congo Hemorrhagic Fever", BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2015
Ertürk A. , Cüre E. , Cumhur Cüre M. , Parlak E., Kurt A. , Ogullar S., "The association between serum YKL-40 levels, mean platelet volume, and c-reactive protein in patients with cellulitis", INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, vol.33, pp.S61-S66, 2015
Ertürk A. , Cure M.C., Cure E., Kurt A., Cicek A.C., Yuce S., "Clinical potential of resistin as a novel prognostic biomarker for cellulitis", EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, vol.9, pp.1875-1880, 2015
Ertürk A. , Cumhur Cüre M., "Serum resistin levels may be new prognostic factor of crimean congo hemorrhagic fever", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.7, pp.3536-3542, 2015
Ertürk A. , Musa G., "The effect of inflammatory cytokines and the level ofvitamin D on prognosis in Crimean Congo hemorrhagicfever", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.8, pp.18302-18310, 2015
Parlak E., Ertürk A. , Cag Y., Sebin E., Gumusdere M., "The effect of inflammatory cytokines and the level of vitamin D on prognosis in Crimean-Congo hemorrhagic fever", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.8, pp.18302-18310, 2015
Erdem H., Elaldi N., Oztoprak N., Sengoz G., Ak O., Kaya S., et al., "Mortality indicators in pneumococcal meningitis: therapeutic implications", INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.19, pp.13-19, 2014
Ertürk A. , Çopur Çiçek A. , Gümüş A., Cüre E. , Şen A. , Kurt A. , et al.,"Molecular characterisation and control of Acinetobacter baumannii isolates resistant to multi-drugs emerging in inter-intensive care units", ANNALS OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND ANTIMICROBIALS, vol.13, 2014
Ertürk A. , Cüre E. , Parlak E., Cumhur Cüre M. , Yuce S., Kizilkaya B., "Serum resistin levels may be new prognostic factor of crimean-congo hemorrhagic fever", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.7, pp.3536-3542, 2014
Ertürk A. , Akdoğan R.A., Parlak E., Cüre E. , Cumhur Cüre M. , Öztürk C., et al.,"Is increasing the dose of Entecavir effective in partial virological responders?", DRUG DESIGN DEVELOPMENT AND THERAPY, vol.29, pp.621-625, 2014 (Link)
Çopur Çiçek A. , Karagoz A., Koksal E., Ertürk A. , Özgümüş O.B., Koksal Z.S., et al., "A Single Clone Acinetobacter baumannii Outbreak in a State Hospital in Turkey", JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.66, pp.245-248, 2013
Çopur Çiçek A. , Saral A., Duzgun A.O., Yasar E., Cizmeci Z., Balci P.O., et al., "Nationwide study of Escherichia coli producing extended-spectrum beta-lactamases TEM, SHV and CTX-M in Turkey", JOURNAL OF ANTIBIOTICS, vol.66, pp.647-650, 2013
Kadanali A., Ozden K., Altoparlak U., Ertürk A. , Parlak M., "Bacteremic and nonbacteremic brucellosis: clinical and laboratory observations.", INFECTION, vol.37, pp.67-9, 2009
Canakci V., Canakci C.F., Yildirim A., Ingec M., Eltas A., Ertürk A. , "Periodontal disease increases the risk of severe pre-eclampsia among pregnant women", JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, vol.34, pp.639-645, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özyurt S. , Yildiz Y. , Kostakoğlu U. , Çopur Çiçek A. , Yildiz İ.E. , "Prognostic value of mean platelet volume, neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to-lymphocyte ", Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.9, pp.363-368, 2018 (Link)
Yildiz İ.E., İlgar T., Şahin K., Ertürk A. , Sönmez E., "Assessment of ventilator-associated pneumonia bacterial pathogens within three years in a tertiary hospital", Annals in Clinical Imagesand Short Reports, vol.1, pp.1-1, 2018
Parlak E., Ertürk A. , Erol S., Parlak M., Ozkurt Z., "Cutaneous Anthrax on Eyelid in a Pregnant Woman", EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.48, pp.142-144, 2016
Ertürk A. , Çopur Çiçek A., "Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Klinik Acinetobacter baumannii İzolatlarında Beta-Laktamaz Gen Sıklığı ve Dağılımının Araştırılması: Çok Merkezli Bir Çalışma", , vol.50, pp.511-521, 2016 (Link)
Parlak E., Ertürk A. , Parlak M., Koşan Z., Albayrak A., Ozkurt Z., et al.,"Assessment of Patients with Hepatitis D", VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.21, pp.80-84, 2015
Ertürk A. , Parlak E., Parlak M., Koşan Z., Özkurt Z., Parlak E., et al., "A nosocomial outbreak of Crimean Congo hemorrhagic fever", Journal of Microbiology and Infectious Diseases, cilt.5, ss.5-9, 2015 (Link)
Ertürk A. , Çağ Y.S., Koşan Z., "Happy ending in two elderly patients with generalized tetanus", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.72, ss.317-322, 2015 (Link)
Ertürk A. , Suleyman Y., "Prognostic value of mean platelet volume and neutrophil to lymphocyte ratio in patients with Crimean Congo Hemorrhagic Fever", Journal of Microbiology and Infectious Diseases, vol.5, pp.51-56, 2015 (Link)
Parlak E., Ertürk A. , Parlak M., Koşan Z., Albayrak A., Ozkurt Z., et al., "Assessment of Patients with Hepatitis D", VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.21, pp.80-84, 2015
Özyurt S., Karataş M., Gümüş A., Ertürk A. , Şahin Ü., "Lipoid Pneumonia for Two Cases", Respiratory Case Reports, vol.4, pp.160-164, 2015 (Link)
Ertürk A. , Cüre E. , Özkurt Z., Parlak E., Cumhur Cüre M. , "Serum fibronectin levels in acute and chronic viral hepatitis patients", MALASIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, vol.21, pp.29-36, 2014 (Link)
Ertürk A. , Cüre E. , Parlak E., Cumhur Cüre M. , Çopur Çiçek A. , Kir Şahin F. , "Kronik Hepatit B’li Gebelerde Uygulanan Antiviral Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi", VİRAL HEPATİT DERGİSİ, cilt.20, ss.23-27, 2014
Ertürk A. , Çinarka H., "Treatment of Lung Abscess by Ultrasonography Guided Fine Needle Aspiration", Respiratory Case Reports, cilt.3, ss.110-113, 2014 (Link)
Çopur Çiçek A., Ertürk A. , "TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EL HİJYENİ EĞİTİM PROGRAMI ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", ANKEM Dergisi, cilt.27, ss.184-195, 2013 (Link)
Ertürk A. , Çopur Çiçek A., Akdoğan R.A., "Rize İlinde Erişkin Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı", Viral Hepatit Dergisi, cilt.19, ss.85-88, 2013 (Link)
Çopur Çiçek A., Ertürk A. , "Alkol Bazlı El Antiseptiğinin Tolere ve Kabul Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi", Abant Medical Journal, cilt.3, ss.150-155, 2013 (Link)
Parlak E., Ertürk A. , Cayır Y., Parlak M., "[Four malaria-import patterns: sporadic region].", Turkiye parazitolojii dergisi, vol.37, pp.161-4, 2013
Ertürk A. , Çopur Çiçek A. , Köksal E., Şentürk Z., Özyurt S. , "YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI", ANKEM Dergisi, cilt.26, ss.1-9, 2012 (Link)
Ertürk A. , "Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı", Şişli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, cilt.46, no.3, ss.115-119, 2012 (Link)
Çopur Çiçek A., Şahin K. , Dilek A.R., Ertürk A. , "Rize İlinde Çocuk Hastalarda Hepatit A, B ve C Seroprevalansı", Viral Hepatit Dergisi, cilt.18, ss.102-106, 2012 (Link)
Çopur Çiçek A. , Şentürk Köksal Z., Ertürk A. , Getir S.A., Özgümüş O.B., "Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi?nde Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üretimleri ve Anti-mikrobiklere Direnç Oranları", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.41, ss.149-154, 2011 (Link)
Turkyilmaz K., Kurt A., Dilek A., Sekeryapan B., Ertürk A. , "A case of suture-related bacterial keratitis and its treatment with topical imipenem.", Journal of ocular biology, diseases, and informatics, vol.4, pp.141-4, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bağin Ü., İlgar T., Yildiz İ.E., Yaşar F., Ertürk A. , Kostakoğlu U., "Refrakter Trombositopeni ve Sistemik Kortkosteroid Tedavisi: Bir Kırım Kongo Kanamalı Ateş Olgusu", XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, , , pp.621-621
Ertürk A. , Özdemir Al S., Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., İlgar T., Dalmanoğlu E., "Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Mortalite Değerlendirmesi", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.62-62
Bağin Ü., Dalmanoğlu E., Erdoğan P., Kostakoğlu U., Ertürk A. , "Akut Respiratuvar Distres Sendromu ile Seyreden Leptospirozis Olgusu", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.120-120
Özdemir Al S., Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Kadioğlu M.E., Bağin Ü., Ertürk A. , "Lenfadenit Etiyolojisinde Unutulanlar: Kedi Tırmığı Hastalığı", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.135-135
Dalmanoğlu E., Kostakoğlu U., Bağin Ü., Menemenlioğlu D., Ertürk A. , "Son Üç Yılda Artvin, Rize ve Trabzon İllerinden Hastanemize Başvuran Hantavirüs Olguları.", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.141-141
Kostakoğlu U., Özdemir Al S., Erdoğan P., Kadioğlu M.E., Yildiz İ.E., Özcan B., et al., "Klebsiella pneumoniae Etkenli Nekrotizan Fasiit ve Pnömoni Birlikteliği", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.157-157
İlgar T., İmamoğlu Y., Bağin Ü., Yildiz İ.E., Kostakoğlu U., Ertürk A. , "Bir Diyabetik Ayak Yarası Tedavisinde İntralezyoner Epidermal Büyüme Faktörü Uygulaması Deneyimi: Olgu Sunumu", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.157-157
Ertürk A. , "Acil Servis ve Ambulanslarda DAS Uygulamaları... HASTANEDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI KURSU Mediterr J Infect Microb Antimicrob 20198:Supplement 1: Page: 3", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.3-3
Yaşar F., Kostakoğlu U., İlgar T., Yildiz İ.E., Özdemir Al S., Ertürk A. , "İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen Bir Tüberküloz Menenjiti Olgusu", XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, , , pp.523-523
Yildiz İ.E., İlgar T., Kostakoğlu U., Ertürk A. , "Hastanemizde Takip Edilen Hepatt B Enfeksiyonu Olan Gebe Annelerin Grip Aşısına YaklaşımlarınınDeğerlendirilmesi", XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, , , pp.530-530
Kostakoğlu U., Kitapçi Ö., Yildiz İ.E., Ertürk A. , Bahçekapili İ., Erdoğan P., "Akut Bakteriyal Menenjite Beklenmeyen Etken: Streptococcus sanguinis", XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, , , pp.262-262
Kitapli S., Dalmanoğlu E., Güler Bataroğlu Z., Kostakoğlu U., Ertürk A. , "Aksiller Lenfadenopati ile Seyreden Tularemi Olgusu", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.198-198
Yildiz İ.E., İlgar T., Kostakoğlu U., Ertürk A. , "Hastanemizde Takip Edilen Hepatit B Enfeksiyonu Olan Gebelerin Hepatit B Enfeksiyonu Açısından Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.198-198
Dalmanoğlu E., Ertürk A. , Yildiz İ.E., Bağin Ü., Kostakoğlu U., "Türkiye Sınır İllerinde, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Hastalarında Hepatit ve Treponema pallidum Enfeksiyonlarının Prevalansı", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.204-204
Dalmanoğlu E., Yaşar F., Başaran M., Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Ertürk A. , "Beyin Omurilik Sıvısı PCR Negatifliği Olan Olası Herpes Simpleks Ensefaliti Olgusu.", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.228-228
Özdemir Al S., İlgar T., Yildiz İ.E., Kostakoğlu U., Ertürk A. , Güler Z., "Eksudatf Tonsillit Ayırıcı Tanısı: Enfeksiyöz Mononükleoz Olgusu", XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, , , pp.557-558
Bağin Ü., Yildiz İ.E., İlgar T., Akar M.Y., Kostakoğlu U., Ertürk A. , "Tedavi Almış Kemik Tüberkülozu Olan Hastada Tüberküloz Lenfadenit", XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, , , pp.601-601
Yildiz İ.E., Bağin Ü., İlgar T., Kostakoğlu U., Ertürk A. , "Kliniğimizde Takipli Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastalarımızda Aşılanma Durumunun Değerlendirilmesi", 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE, RİZE, TÜRKIYE, , vol.8, pp.87-87
Dalmanoğlu E., Ertürk A. , Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Erdoğan P., "İntegraz İnhibitör Direnç İlişkili Mutasyona Sahip Tedavi Uyumsuz Olgu", HIV/AIDS KONGRESİ 2018 ,15-18 KASIM 2018 XANADU RESORT HOTEL ANTALYA, TÜRKIYE,
Dalmanoğlu E., Ertürk A. , Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., "Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde HIV Pozitif Hastalar Arasında HBC ve HCV Birliktelik Oranları", HIV/AIDS KONGRESİ 2018, 15-18 KASIM XANADU RESORT HOTEL, ANTALYA, TÜRKIYE,
Şahin K., Yildiz İ.E., İlgar T., Ertürk A. , Bahçeci İ., Sönmez E., "YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ ETKENLERİNİN 3 YILLIK DEĞİŞİMİ", HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ, TÜRKIYE,
Yildiz İ.E., Kostakoğlu U., İlgar T., Bahçeci İ., Ertürk A. , Sönmez E., "BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÜÇ YILLIK KAN DOLAŞIM ENFEKSİYON ETKENLERİNİN İNCELENMESİ", 19.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, TÜRKIYE,
Şahin K., Yildiz İ.E., İlgar T., Ertürk A. , Bahçeci İ., Sönmez E., "Yoğun Bakım Ünitelerindeki Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkenlerinin 3 Yıllık Değişimi", Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2018, Antalya, TÜRKIYE, , cilt.22, ss.258-259
Şahin K., Yildiz İ.E., Ertürk A. , Kostakoğlu U., Sönmez E., Özdemir Al S., "Yoğun Bakım Ünitelerinde Endotrakeal Aspirasyon İşleminin Standartlara Uyumunun İzlenmesi", Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2018, Antalya, TÜRKIYE, , cilt.22, ss.260-260
Yaşar F., Erdoğan P., Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Dalmanoğlu E., Ertürk A. , "Human İmmundeficiency Virus (HIV) İnfekte Hastada Asemtomatik Kriptokok Menenjiti Olgusu", HIV/ AIDS KONGRESİ 2018, 15-15 KASIM 2018 XANADU RESORT HOTEL ANTALYA, TÜRKIYE,
Kostakoğlu U., Özdemir Al S., Ertürk A. , Özcan B., Sönmez E., "Akut Solunum Yetmezliği Gelişen Erişkin Hastada Etken:İnsan Korona Virüs-NL63 (HCoV-NL63)", 7.EKMUD Uluslar Arası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, ,
Ertürk C., Ertürk A. , Özdemr B., Batcik O.E., Kostakoğlu U., Çopur Çiçek A., "Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonunda Nair Etken Kocuria kristinae: Olgu Sunumu", 7.EKMUD Uluslar Arası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, ,
Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Yaşar F., Ertürk A. , Sönmez E., "Nedeni Bilinmeyen Ateşte, Kedi Tırnığını Taklit Eden Tularemi Olgusu", 7.EKMUD Uluslar Arası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, ,
Yildiz İ.E., Kostakoğlu U., Özdemir Al S., Ertürk A. , Sönmez E., "Sağlık Çalışanlarının HIV proflaksisi", İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, TÜRKIYE,
Dalmanoğlu E., Özdemir Al S., Yaşar F., Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Ertürk A. , et al., "Nedeni bilinmeyen Ateş: Tüberküloz ve HIV Koenfeksiyonu", HIV/AIDS KOngresi 2017, TÜRKIYE,
Ertürk A. , Yildiz İ.E., Sönmez E., Yaşar F., "İshal Olgularında Enfeksiyon Dışı Nedenlerin Ayırıcı Tanıda Düşünülememesi", Enfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, TÜRKIYE,
Ertürk A. , İlgar T., Özdemir Al S., Yildiz İ.E., Sönmez E., "TORCH Paneli Bakılan Gebe Hastaların Yönetimindeki Zorluk", Enfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, TÜRKIYE,
Yildiz İ.E., Ertürk A. , Dalmanoğlu E., Sönmez E., "Şuur Bulanıklığı İle Gelen Her Hastayı Enfeksiyon Mu Yatırmalı?", Enfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, TÜRKIYE,
Özdemir Al S., Ertürk A. , Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Özyurt S., Yaşar F., et al., "Crohn Hastalığı Nedeniyle Azotiopürin Tedavisi sonrası Gözlenen Akciğer Tüberkülozu olgusu", 7. EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Dalmanoğlu E., Ertürk A. , Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Sali G., "Deri Şarbonu:İki olgu Sunumu", RTEÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu 4.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi ”Uyku ve Tıp”, RİZE, TÜRKIYE, 6 Nisan 2017 - 7 Temmuz 2018, cilt.3, ss.75-75
Özdemir Al S., Yaşar F., İlgar T., Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Ertürk A. , et al., "Üriner Sistem İnfeksiyonu Olan Hastalarda Sepsis Tanısı ile İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", XIX. Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, TÜRKIYE, , ss.112-113
Yildiz İ.E., Kostakoğlu U., İlgar T., Bahçeci İ., Ertürk A. , Sönmez E., "Bir eğitim Araştırma Hastanesinde Üç Yıllık Kan Dolaşım Enfeksiyon Etkenlerinin İncelenmesi", XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıları kongresi, TÜRKIYE, , ss.269-270
Yildiz İ.E., Kostakoğlu U., Dalmanoğlu E., İlgar T., Özdemir Al S., Ertürk A. , et al., "Rize ilinde Aile Hekimlerinin İnfluenza Aşısı Yaptırma Durumunun Değerlendirilmesi", 7.Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, ,
Kostakoğlu U., Dalmanoğlu E., Yildiz İ.E., Özdemir Al S., Yaşar F., Ertürk A. , et al., "İntegraz İnhibitör Direnç Profili Olan Hastalarda Tedavi Yönetimi", 7.EKMUD Uluslararası Kongre 8-13 Mayıs 2018, ,
İlgar T., Kostakoğlu U., Dalmanoğlu E., Ertürk A. , Yildiz İ.E., Sönmez E., "Acil serviste Kültür alınmadan hastaya antibiyotik uygulanmasının tanıyı güçleştirmesi", İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, TÜRKIYE,
Özdemir Al S., Ertürk A. , Kostakoğlu U., Yaşar F., Kadioğlu M.E., Sönmez E., "İnme ve Kompleks Parsiyel Nöbet ile Gelen Nörosifiliz Olgusu", 7.EKMUD Uluslar Arası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, ,
İlgar T., Yildiz İ.E., Kostakoğlu U., Ertürk A. , Sönmez E., "An Acute Hepatitis B Case Thought To Be Accomoanied By Toxic Hepatitis", TASL-EASL Educational Conference Mechan,sm and Mnangement Of Acute Critical Conditions in Hepatology, ,
Yildiz İ.E., Dalmanoğlu E., Kostakoğlu U., Özdemir Al S., Yaşar F., Zengin E., et al., "İntraventriküler ve İntratekal Kolistin Tedavisi Uygulanan Acinetobacter Baumannii’xxye Bağlı İki Menenjit Olgusu", 7.Türkiye EKMUD Uluslar Arası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, ,
Kostakoğlu U., Özyurt S., Yildiz İ.E., Ertürk A. , Sönmez E., Çopur Çiçek A., "Rize Eğitim Araştırrma Hastanesinde yatan Hastaların Solunum Yolu Örneklerinden İzole edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Klonal İlişkinin Araştırılması", 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, TÜRKIYE,
Özyurt S., Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Ertürk A. , Çopur Çiçek A., Sönmez E., "Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinde Üreyen Acinetobacter Baumannii izolatlarında sınıf 1 ve Sınıf 2 İntegron Gen Kasetlerinin ve Antibiyotik Direnç Genlerinin Moleküler Karakterizasyonu", 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, TÜRKIYE,
Yildiz İ.E., Kostakoğlu U., Yaşar F., Ertürk A. , Dalmanoğlu E., Sönmez E., "Nedeni Bilinmeyen Ateşe Yol aaçan Vaskülit: Granülomatöz Polianjitis", 6.EKMUD Bilimsel Platformu 2017, TÜRKIYE,
Yildiz İ.E., Kostakoğlu U., Ertürk A. , Bahçeci İ., Özdemir Al S., Sönmez E., "Rize’xxdeki Viral Hepatitli Hastalara Ait Denografik Veriler ve Eşlik Eden Komorbid Durumlar", 6.EKMUD Bilimsel Platformu 2017, TÜRKIYE,
Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Ertürk A. , Özdemir Al S., Dalmanoğlu E., Sönmez E., "Nonspesiifik Bulgular ile Seyreden İnfektif Endokardit Olgusu", 6.EKMUD Bilimsel Platformu 2017, TÜRKIYE,
Ertürk A. , Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Özdemir Al S., Dalmanoğlu E., Sönmez E., "Oftalmik Zona Komplikasyonu: Herpes Zoster Olgusu", 6.EKMUD Bilimsel Platformu 2017, TÜRKIYE,
Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Ertürk A. , Özdemir Al S., Dalmanoğlu E., Sönmez E., "Herpes Ensefalit Olgusunda Gelişen Nöropsikiyatrik ve Nefrolojik Bulgular: Asiklovire Bağlı Toksisite", 6.EKMUD Bilimsel Platformu 2017, TÜRKIYE,
Kostakoğlu U., Yildiz İ.E., Ertürk A. , Özdemir Al S., Dalmanoğlu E., Sönmez E., "İnfluenza Enfeksiyonlu İki Olgumuzda Gelişen Kardiyak Tutulum: Perikardit", 6.EKMUD Bilimsel Platformu 2017, TÜRKIYE,
Ertürk A. , Bahçeci İ., Yildiz İ.E., "RİZE’xxDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMA ORANLARI:4(DÖRT) YILLIK DEĞERLENDİRME", 10. ULUSLARASI STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ, ,
Kostakoğlu U., Ertürk A. , Özdemir Al S., Sönmez E., Dalmanoğlu E., "Rize İlinde Kronik Viral Hepatit Hastalarının FarkındalıkDurumları", 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, ANTALYA, TÜRKIYE,
Ertürk A. , "Rize’deki Viral Hepatitli Hastalara Ait Demografik Veriler veEşlik Eden Komorbid Durumlar", 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, ANTALYA, TÜRKIYE,
Koç A.N., Ertürk A. , Demir Aydemir G., Özgümüş O.B., "KANDIDOZ SÜPHELI HASTA ÖRNEKLERINDEN CANDIDA TÜRLERININIZOLASYONU, TANIMLANMASI VE GENOTIPLENDIRILMESI", 4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Güvercin Y., Balik M.S., Ertürk A. , "İki Olgu Sunumu: Ortopedik Cerrahi Sonrası Gelişen Ochrobactrum Antropi’xxye Bağlı DokuEnfeksiyonu", 32.ANKEM KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Kostakoğlu U. , Yildiz İ.E. , Ertürk A. , Sönmez E. , "İnfl uenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?", İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 24-27 Mart 2016, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Mart 2016, no.P005, ss.33-33
Yildiz İ.E. , Kostakoğlu U. , Ertürk A. , Çopur Çicek A. , Sönmez E. , "Rize İlinde Tıp Fakültesi Çalışanlarının ve Öğrencilerinin Grip Aşısına Yaklaşımlarının Araştırılması", 6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, ss.158-159
İnecikli M.F., Gök İnecikli S., Ertürk A. , Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , "Multiple Skleroz Ön Tanılı Hastada Ender Bir Sonuç: Kranial Tutulumlu Lyme Hastalığı", Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.247-247 (Link)
Ertürk A. , Kostakoğlu U. , Yildiz İ.E. , Şahin K. , Yildiz Y. , Sönmez E. , "Grip Semptomlarıyla Hospitalize Edilen Hastaların Değerlendirilmesi", 6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, ss.114-115
Kostakoğlu U. , Çetinkaya Aydin Ö., Yildiz İ.E. , Ertürk A. , Çopur Çicek A. , Sönmez E. , "Orbital Sellüliti Taklit Eden Deri Şarbonu", 6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, ss.133-133
Yildiz İ.E. , Çetinkaya Aydin Ö., Kostakoğlu U. , Ertürk A. , Çopur Çicek A. , Sönmez E. , "Hepatit B Virüsü ile Enfekte Kişilerin Hastalık Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi", 6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 11 Mayıs - 15 Haziran 2016, ss.93-94
Kostakoğlu U. , Yildiz İ.E. , Ertürk A. , Sönmez E. , "İnfluenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?", İnfeksiyon dünyası Çalıştayı2016, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Mart 2016, no.P-005, ss.33-33
Ertürk A. , Kostakoğlu U. , Yildiz İ.E. , Sönmez E. , Çopur Çicek A. , Şekeryapan Gediz B. , "Nekrotizan Fasiitte Beklenmeyen Etken: Stenotrophomonas maltophilia", 6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, ss.134-134
Özyurt S. , Karataş M. , Gümüş A. , Çinarka H. , Ertürk A. , Kayhan S., et al.,"LİPOİD PNEUMONİA FOR TWO CASES", TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18.YILLIK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2015, ss.623-623
Gök İnecikli S., Ekici S., İnecikli M.F., Ertürk A. , Sönmez A.İ., "Zoonoses at Work Again: Lyme Findings from Eastern Black Sea Region", 20th WONCA Europe Conference 2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, pp.1193-1193 (Link)
Özyurt S. , Ertürk A. , Kurt A. , Çinarka H. , Gümüş A. , "Kolistin Nörotoksisitesini takibeden Nefrotoksisite: Dirençli Pseudomonas Aeruginosa'nın Neden Olduğu Akut Akciğer Apsesi Olgusu", 5. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Mayıs 2015, ss.517-517
Gök İnecikli S., Ekici S., İnecikli M.F., Mercantepe F. , Ertürk A. , Sönmez A.İ., "Doğu Karadeniz’de Zoonozlar: Bir Leptospiroz Olgusu", AHEKON 2015, 6. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Kasım 2015, ss.1-1 (Link)
Ertürk A. , Özyurt S. , Parlak E., Kurt A. , Küçükali Türkyilmaz A. , "Erişkin Still Hastaları Hangi Enfeksiyon Eşliğinde Başvurdu: 9 Vakayı İçeren Klinik Deneyimimiz ", 5. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Mayıs 2015, ss.345-345
Ertürk A. , Öztürk Ç. , Özyurt S. , Tufan Köse F. , Çopur Çiçek A. , Sönmez E., "İMMUN SİSTEMİ NORMAL ERİŞKİNDE NADİR GÖRÜLEN EL-AYAK-AĞIZ HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU", 5.EKMUD KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 1 Nisan 2016 - 4 Nisan 2015, ss.177-177
Ertürk A. , Öztürk Ç. , Özyurt S. , Çopur Çiçek A. , Mutlu M.A. , Sönmez E., "HASTANEMİZDE GELİŞEN KAN VE DOLAŞIM YOLU ENFEKSİYONLARININ KAYNAK-ETKEN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÜÇ YILLIK GÖZLEM", 5. EKMUD KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2015, ss.453-453
Ertürk A. , Çopur Çiçek A. , Gümüş A. , Şen A. , Karagöz A. , Ejder N. , et al.," Molecular characterisation and control of Acinetobacter baumannii isolates resistant to multi-drug emerging in intensive care units", The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases Abstract , BELGRAD, SIRBISTAN, belgrad, SIRBISTAN, 24-27 Eylül 2014, pp.484-484
Çopur Çiçek A. , Köksal E., Şentürk Köksal Z., Ertürk A. , Özyurt S. , "YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI", 26.ANKEM, ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, ss.27-27
Ertürk A. , "Nörobruselloz Olgu Sunumu", 47.Ulusal Nöroloji Kongresi 25 Kasım-1 Aralık 2011 Susesi Otel Antalya., TÜRKIYE,
DİĞER YAYINLAR
Ertürk A. , "", , pp.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi