Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yoğun Bakım Ünitesinde Candida Türlerine Bağlı Gelişen Nozokomiyal Enfeksiyonların Mikrobiyoloijk Epidemiyolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Microbiological Epidemiological and Molecular Characterization of Nosocomial Infections Due to Candida Species in Intensive Care Unit", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-810, Araştırmacı, Devam Ediyor
"YATAN HASTALARIN SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENÇ GENLERİNİN VE İNTEGRON GEN KASETLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-541, Araştırmacı, 2018
"Üniversite Hastanesinde Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarında antimikrobiyal direnç genlerinin taranması ve epidemiyolojik özellikleriScreening of antimicrobial resistance genes and epidemiologic characteristics of Pseudomonas aeruginosa infections in a University Hospital Rize Turkey ", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-801, Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi