Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gümüşler Başaran A. , Polat H.H., "Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Belirlenmesi ", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , EDİRNE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2014, ss.1449-1450 (Link)
Gümüşler Başaran A. , Nur N., "Bir Üniversitede Öğrencilerin Üreme Sağlığı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları ", 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2013, ss.551-551 (Link)
Gümüşler Başaran A. , Demirci Güngördü N., Cesur B., Sümer H., "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulamaya Bakışı", 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.95-96 (Link)
Çan G., Gümüşler Başaran A. , Çan E., Topbaş M., Yavuzyilmaz A. , "Sağlık Ekibinin Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Etkileri", 9. Halk Sağlığı Günleri-GATA , ANKARA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2005, ss.470-470 (Link)