Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Gümüşler Başaran A. , "Hemşirelik Bölümü Sağlık Politikaları Dersini Alan Öğrencilerin Küreselleşme, Sağlık ve Hemşirelik Mesleğine Etkisi Konusundaki Görüşleri", Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.28-41, 2018 (Link)
Gümüşler Başaran A. , Nur N., "Information, Attitudes and Behaviours about Reproductive Health of a Unıversity’s Students", International Journal of Caring Sciences, pp.1545-1553, 2017 (Link)
Gümüşler Başaran A. , "Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Prevalansı ve Etkileyen Etmenler", Sağlık ve Toplum, ss.37-47, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gümüşler Başaran A. , "The Problem of Final Year Students in Nusing Departmen in Internship Practice, Their Attitudes and Ethical Considerations", Uluslararsı Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.p99-p99
Gümüşler Başaran A. , Polat H.H., "Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Belirlenmesi ", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , EDİRNE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2014, ss.1449-1450 (Link)
Gümüşler Başaran A. , Nur N., "Bir Üniversitede Öğrencilerin Üreme Sağlığı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları ", 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2013, ss.551-551 (Link)
Gümüşler Başaran A. , Demirci Güngördü N., Cesur B., Sümer H., "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulamaya Bakışı", 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.95-96 (Link)
Çan G., Gümüşler Başaran A. , Çan E., Topbaş M., Yavuzyilmaz A. , "Sağlık Ekibinin Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Etkileri", 9. Halk Sağlığı Günleri-GATA , ANKARA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2005, ss.470-470 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gümüşler Başaran A. , "The Impact of Globalization on Nursing Profession  ", in: Developments in Health Sciences , Recep EFE , Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS , SOFIA, pp.51-58, 2017
Gümüşler Başaran A. , "Current Situation on School Health Nursing", in: Developments in Health Sciences, Recep EFE , Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS , SOFIA, pp.45-50, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi