Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HALK SAĞLIĞI, 2011-2014
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HALK SAĞLIĞI, 2003-2006
Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK, 1997-2001
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "RİZE İLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞI VE ZORBALIĞI ÖNLEME EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, "RİZE İLİ ÇAYELİ İLÇESİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE SIKLIĞI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI Eylül, 2006.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Klinik Araştırma Hemşireliği Başarı Belgesi, Klinik Araştırmalar Derneği, 2017
İleri Biyoistatistik Kursu Sertifikası , Ankara Üniversitesi, 2017
İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu Başarı Belgesi, Klinik Araştırmalar Derneği , 2017
Klinik Uygulamalar Kursu Başarı Belgesilamalar , Klinik Araştırmallar Derneği, 2017
Nitel Araştırma Kursu I, KTÜ, 2015
Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2015
Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik Kurs Sertifikası, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 2014
Sağlığı Geliştirme , ANTALYA ÜNİVERSİTESİ/ HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 2013
Epidemiyolojide İleri Analizler Kurs Sertifikası , ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/ HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 2012
Temel Biyoistatistik Kurs Sertifikası , KTÜ HALK / SAĞLIĞI KONGRESİ, 2011
Acil Obstetrik ve Yenidoğan Bakım Destek Personel Uyum Eğitimi, Rize Sağlık Müdürlüğü, 2010
Güvenli Annelik Eğitimi , TAP Vakf, 2010
Türkiye Üreme Sağlığı Programı ÜSG/AP/CYBE/GA/Gençlik Konuları Eğitimi , Rize Sağlık Müdürlüğü, 2009
TÜSP Kapsamında Eğitim Becerileri Eğitimi , BOLU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 2009
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedirler, Rize Sağlık Müdürlüğü, 2009
Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Temel Eğitimi , Rize Sağlık Müdürlüğü, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi