Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.Çalışkan, "BAZI AZAKALKON BİLEŞİKLERİNİN PİRAZOL, SCHİFF-BAZI, N-ALKİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, G.Keleş, "Yeni 1,2-disübstitüe benzimidazol türevi bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, E.Öztürk, "Yeni pirol halkası içeren azakalkonların sentezi, N-alkil türevleri ve antimikrobiyal aktiviteleri ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi