Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Bilgi Mühendisliği
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Biyoenformatik
Büyük Veri
Karar Destek Sistemleri
Topluluk Bilinci
Kişiselleştirme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Computer Science, Interdisciplinary Applications
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi