Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şengül Avşar A. , Tavşancıl E., "Examination of Polytomous Items’ Psychometric Properties According to Nonparametric Item Response Theory Models in Different Test Conditions", KURAM VE UYGULAMADA EGİTİM BİLİMLERİ, vol.17, pp.493-514, 2017 (Link)
Şengül Avşar A. , Yalçin S., "Determining the Parental Variables That Explain Students' Reading Success by Using CHAID Analysis", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.1-9, 2015
Şengül Avşar A. , Tavşancil E., "DETERMINATION VARIABLES WHICH DEFINE TURKISH STUDENTS' PISA 2009 READING LITERACY WITH CHAID ANALYSIS", PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS, vol.30, pp.1179-1185, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Yalçin S., Şengül Avşar A., "Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi Derslerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, cilt.5, ss.79-90, 2014 (Link)
Kayhan N. , Şengül Avşar A., Piştav Akmeşe P., "İLKÖĞRETİM BİRİNCİ VE İKİNCİ KADEME ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ", Journal of Research in Education and Teaching, vol.1, pp.268-278, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şengül Avşar A. , " PISA 2015 SONUÇLARINA GÖRE FİNLANDİYALI, İSVEÇLİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN FEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNİ AÇIKLAYAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ", IX. International Congress of Educational Research, ORDU, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.111-112
Avşar V., Şengül Avşar A. , Totan T., "DUYGULARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.0-0
Şengül Avşar A. , "Kategori Sayısının Psikometrik Özellikler Üzerine Etkisinin Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı Modeline (Mokken Model’e) Göre İncelenmesi", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, pp.0-0
Yalçin S., Şengül Avşar A. , Demirtasli N., Baris-Pekmezci F., Pehlivan E.B., "The role of parents on Turkish students' reading achievement", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, ITALYA, 5-8 Şubat 2016, vol.116, pp.4393-4396
Şengül Avşar A., Tavşancil E., "Öğrencilerinin PISA 2009 Okuma Becerilerini Açıklayan Değişkenlerin CHAID Analizi İle Belirlenmesi", 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, pp.0-0
Şahin D.B., Şengül Avşar A., "Bilimsel Araştırma Uygulamalarına Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması", V. Uluslararası Eğitim Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.58-58
Oğuz A., Altun E., Şengül Avşar A., "İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Görsel Tasarım Bakımından İncelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.1-1
Şengül Avşar A., Avşar V., "Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Mizah Tarzlarının Ve Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.0-0
Şengül Avşar A., Orçan B. , "Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevi Hazırlama ve Değerlendirme Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi", International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2012, pp.0-0
İpek C., Yarar Kaptan S., Şengül Avşar A., "Sınıf Öğretmenliği ve Pedagojik Formasyon Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ve Metafor Algıları", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.0-0
Oğuz A., Altun E., Şengül Avşar A., "İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Görsel Tasarım İlkeleri Bakımından İncelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.0-0
Şengül Avşar A., Altun E., Oğuz A., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime (Yüksek Lisans) ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri", International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2012, pp.0-0
Kayhan N. , Şengül Avşar A., "AKADEMİSYENLERİN KADININ ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Uluslararası Kadın Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2012, pp.97-112
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şengül Avşar A. , Kahveci G. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK ALGILARI VE BEKLENTİLERİ", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.265-337, 2017
Kahveci G. , Akdoğar Akbulut H.T. , Şengül Avşar A. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ VE ÖĞRENCİLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ NİTEL BİR ÇALIŞMA", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.341-363, 2017
Şengül Avşar A., "Geçerlik", Ölçek Geliştirme, Tarık TOTAN, Ed., Nobel Yayın Dağıtım Yayıncılık, Ankara, ss.59-73, 2014 (Link)