Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, Universiteit van Tilburg, Social and Behavioral Sciences, Department Methodology and Statistics, HOLLANDA, 2017-2018
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme , 2011-2015
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme , 2009-2011
Yüksek Lisans-Tezsiz, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alan Öğretmenliği, 2008-2009
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik, 2004-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Çok Kategorili Puanlanan Maddelerin Psikometrik Özelliklerinin Farklı Test Koşullarında Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı Modellerine Göre İncelenmesi", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Kasım, 2015.
Yüksek Lisans, "TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN PISA 2009 OKUMA BECERİLERİNİ AÇIKLAYAN DEĞİŞKENLERİN CHAID ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Temmuz, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
R Programlama Dili Çalıştay Programı, RTEÜ Eğitim Fakültesi, 2017
Conversation based English classes with native speaking tutors , Cambly, 2017
Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Testler, R Uygulamalı, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2016
Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, RTEÜ/TÜBİTAK, 2014
PCM-Proje Döngüsü Eğitimi, IPM Project Management, 2012
1. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri, Pegem Akademi, 2010
Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi, Mersin Üniversitesi, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi