Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Eğilimler, Panelist, , TÜRKIYE, 2017
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 6
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 6
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 8
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Şengül Avşar A,Yalçın, S., "UBYT Yayın Teşvik , TÜBİTAK, Ağustos 2015
Şengül Avşar A,Tavşancıl, E., "UBYT Yayın Teşvik , TÜBİTAK, Ağustos 2015