Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tuygun Toklu A. , Toklu İ.T., "The Effect of Enterprise Location on Export Performance: A Research on Turkish Exporters", TIJ's Research Journal of Economics & Business Studies, vol.6, no.7, pp.22-29, 2017 (Link)
Toklu İ.T., Tuygun Toklu A. , "Ürün Adı Değişimi ile Yapılan Yeniden Markalamaya Tüketici Tepkisi: Pirina Yağı Üzerine Bir Araştırma ", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.4, pp.91-107, 2017 (Link)
Tuygun Toklu A. , "Improving Organisational Performance with Balanced Scorecard in Humanitarian Logistics: A Proposal for Key Performance Indicators", International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, vol.7, no.1, pp.131-137, 2017 (Link)
Kaynak R., Tuygun Toklu A. , Elçi M., Toklu İ.T., "Effects of Occupational Health and Safety Practices on Organizational Commitment, Work Alienation, and Job Performance: Using the PLS-SEM Approach ", International Journal of Business and Management, vol.11 , no.5, pp.146-166, 2016 (Link)
Toklu İ.T., Tuygun Toklu A. , "Zeytinyağının İçsel ve Dışsal İşaretlerine Tüketicilerin Tepkisi Nicel Bir Araştırma", International Review of Economics and Management, vol.3, no.1, pp.61-84, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tuygun Toklu A. , "A Research on the Causes Preventing Academic Success of Students in Vocational Schools", 4th International Vocational Schools Symposium - 2015, YALOVA, TÜRKIYE, - , vol.1, no.4, pp.1623-
Tuygun Toklu A. , Toklu İ.T., "The Effect of Enterprise Location on Export Performance: A Research on Turkish SMEs.", UMTEB - 2017 1st International Congress on Vocational and Technical Sciences, Batumi, GURCISTAN, 8-10 Nisan 2017, pp.68-68
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi