Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Top E., Acet M., Kalkavan A. , Karakoç B., "Investigation of Learned Resourcefulness Level of Teachers According to Some Variables", ANTHROPOLOGIST, vol.19, pp.381-386, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Taşmektepligil M.Y., Küçük V., Karakuş S., Kalkavan A. , "Bireysel Şiddet Açısından Spor Medyasının Etkileri", Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.30-42, 2017
Kalkavan A. , Alaeddinoğlu V., "The Research of Winter Olympics: Example of Erzurum", Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.7, pp.271-286, 2017 (Link)
Kalkavan A. , Acet M., Çakir G., "Investigation of the Mental Endurance Levels of the Athletes Participating in the Table Tennis Championship of Universities in Turkey", International Journal of Science Culture and Sport, vol.5, pp.356-363, 2017
Özkara A.B., Kalkavan A. , Alemdağ S., Alemdağ C., Çavdar S., "The role of physical activity in pre-service teachers’ subjective vitality", , pp.134-139, 2017
Kalkavan A. , Özkara A.B., Çavdar S., "TÜRK MİLLİ ATLETİZM TAKIMI SPORCULARININKAYGI DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI", Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 2016
Çavdar S., Kalkavan A. , Özkara A.B., "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININKARİYER KARARI YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN BAZIDEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 2016
Alemdağ C., Kalkavan A. , Alemdağ S., Özkara A.B., "The Learning Styles of Student Athletes according to Alma Mater and Academic Achievement", International journal of Science Culture and Sport, vol.4, pp.146-146, 2016 (Link)
Kalkavan A. , Özkara A.B., Alemdağ C., Çavdar S., "Investigation of the Physical Activity Participation Levels and Obesity Status of Academic Staff", International journal of Science Culture and Sport, vol.4, pp.329-329, 2016 (Link)
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , "Pedagojik Formasyon Eğitimi Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarının ve Diğer Alan Mezunlarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması", International Journal of Science Culture and Sport, vol.4, pp.412-429, 2016 (Link)
Akin S., Kalkavan A. , Gülaç M., "Okullar arası Müsabakalara Katılan 10-11 Yaş Grubu Sporcu Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Temel Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması", Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.21-32, 2016
Özkara A.B., Kalkavan A. , Alemdağ S., Alemdağ C., "THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY INPSYCHOLOGICAL RESILIENCE", Baltic Journal of Sport and Health Science, 2016
Karavelioğlu M.B., Harmanci H., Kaya M., Kalkavan A. , "Effects of sodium bicarbonate ingestion on lactatesteady state responses in female futsal players", Journal of Physical Education and Sport Management, vol.7, pp.26-31, 2016
Top E., Acet M., Kalkavan A. , Öztürk D., "Investigation Personality Traits of Teachers who Work in Mainstream Schools and in Schools for Children with Learning Difficulties Disabilities According to some Variables", International Journal of Social Sciences and Education, 2016
Kayhan R. F., Hacicaferoğlu S. , Kalkavan A. , "Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing", International Journal of Sport Studies., vol.6, pp.644-650, 2016 (Link)
Harmanci H., Kalkavan A. , Karavelioğlu M.B., Yüksel O., Şentürk A., Gülaç M., et al., "Effects of kinesio taping on anaerobic power and capacity results", The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2016
Akin S., Kalkavan A. , "The Effect of Ball Handling Training in Basketball on Hand Dexterity of Trainable Mentally Retarted Children", International, Journal Of Sport Research, vol.5, pp.1-13, 2015
Kalkavan A. , Çakir H.İ., Acet M., Abdurrahman K., "Rize de Liselerarası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Saldırganlık Durumlarının Araştırılması", International Journal Of Sports Research, vol.5, pp.25-41, 2015
Ekinci N.E., Kalkavan A. , Üstün Ü.D., Gündüz B., "Investigation of Factors That May Constrain Participation of Sportive and Non Sportive Recreational Activities Among University Students", Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.1-13, 2014 (Link)
Üstün Ü.D., Kalkavan A. , Demirel M., "An Investigation of Students Attitudes on the Environment The Influence on Participation in Outdoor Recreation", International Journal of Sport Studies, vol.4, pp.1109-1113, 2014
Kalkavan A. , Demirel M., Eynur B.R., Harmandar Demirel D., Eynur A., Gözeltepe Z., "Engelli çocuksahibi ailelerin sportif faaliyetlere katılımının aile işlevlerine etkisinin incelenmesi.", SelçukÜniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi,, ss.214-219, 2011
Kalkavan A. , Pinar S., Kilinç F., Yüksel O., "Basketbolcu Çocukların Fiziksel Yapılarının Bazı Fizyolojik Ve Biyomotorik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması", Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Erciyes Üniversitesi, vol.14, pp.111-118, 2005
Kalkavan A. , Çolak H., "Bazı Temel Fiziksel Ve Motorik Özelliklerin Kız Ve Erkeklerde 4 20 Yaşlar Arasında Gelişmesi", Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-5, 1999
Kalkavan A. , "Trabzonspor lu minik yıldız ve genç futbolcuların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması", Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.11-18, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kalkavan A. , Akoğuz Yazici N. , "AN INVESTIGATION OF ATTITUDES OF DISTANCE EDUCATION OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY SPORT MANAGEMENT STUDENTS", THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.49-49
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , "Pedagojik Formasyon Eğitimi Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarının ve Diğer Alan Mezunlarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması", 5th International Conference on Science, Culture and Sports, TÜRKİSTAN, KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, pp.149-149
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , "Pedagojik Formasyon Eğitimi Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarının ve Diğer Alan Mezunlarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması", 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, TÜRKİSTAN, KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, pp.149-149
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , Özdilek Ç., "Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, TÜRKİSTAN, KAZAKISTAN, 13 Nisan - 15 Haziran 2016, pp.188-188 (Abstract)
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , "Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 5th International Conference on Science, Culture and Sports, TÜRKİSTAN, KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, ss.188-188
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kalkavan A. , "Eskrimcilerin Temel Biyomotor Özellikleri VYY ve reaksiyon Süreleri", Lambert Academic Publishing, Riga, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi