Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kayhan R. F., Hacicaferoğlu S. , Kalkavan A. , "Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing", International Journal of Sport Studies., vol.6, pp.644-650, 2016 (Link)
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , "Pedagojik Formasyon Eğitimi Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarının ve Diğer Alan Mezunlarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması", International Journal of Science Culture and Sport, vol.4, pp.412-429, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kalkavan A. , Akoğuz Yazici N. , "AN INVESTIGATION OF ATTITUDES OF DISTANCE EDUCATION OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY SPORT MANAGEMENT STUDENTS", THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.49-49
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , "Pedagojik Formasyon Eğitimi Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarının ve Diğer Alan Mezunlarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması", 5th International Conference on Science, Culture and Sports, TÜRKİSTAN, KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, pp.149-149
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , "Pedagojik Formasyon Eğitimi Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarının ve Diğer Alan Mezunlarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması", 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, TÜRKİSTAN, KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, pp.149-149
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , Özdilek Ç., "Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, TÜRKİSTAN, KAZAKISTAN, 13 Nisan - 15 Haziran 2016, pp.188-188 (Abstract)
Akoğuz Yazici N. , Kalkavan A. , "Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 5th International Conference on Science, Culture and Sports, TÜRKİSTAN, KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, ss.188-188