Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Sayısal Yöntemler
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Quantitative Methods
TEMEL ESERLER
Albayrak A.S., "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri", Asil Yayın Dağıtım, ANKARA, 2006
Albayrak A.S., "Classification of Domestic and Foreign Commercial Banks in Turkey Based on Financial Efficiency: A Comparison of Decision Tree, Logistic Regression and Discriminant Analysis Models", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.113-139, 2009
Albayrak A.S., "Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Yanlı Tahmin Teknikleri ve Bir Uygulama", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.105-126, 2005
Albayrak A.S., "Türkiye'de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerini Belirleyen Hipotetik Yapıların Faktör Analiziyle İncelenmesi", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.15, ss.51-72, 2004
Albayrak A.S., "Değişen Varyans Durumunda Enküçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Ağırlıklı Regresyon Analizi ve Bir Uygulama", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.111-134, 2008

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi