Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sakli A.R., "Gaspıralı İsmail Bey ve Kırım", Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Akademik Bakış E-Dergisi, pp.265-271, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Sakli A.R., "Belediye İşletmelerinde Kurumsal Yönetişim", Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.21, ss.47-62, 2014 (Link)
Sakli A.R., "The German and Bluntschli Influence on the Establishment of Public Administration", Journal of Public Administration and Governance, no.1, pp.153-167, 2013 (Link)
Sakli A.R., "Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Çıkış Yolu Arayışları", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, pp.145-171, 2013 (Link)
Sakli A.R., "Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenleri ve Prusya Ekolü", Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.13, pp.285-294, 2013 (Link)
Sakli A.R., "Fordizm’den Esnek Üretim Rejimine Dönüşümün Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkileri", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), ss.107-131, 2013 (Link)
Sakli A.R., "Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri ile Yerinden Yönetim Modelleri", Yeni Türkiye Dergisi, ss.731-740, 2013 (Link)
İpek C. , Sakli A.R., "Çay Sektöründeki Kamu Çalışanlarının Örgütsel Kültür ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları", Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.12, pp.251-266, 2012 (Link)
Sakli A.R., "Fransa ve Almanya’da Uluslaşma Süreci ve Ulus Bilincinin Oluşumu", Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Akademik Bakış E-Dergisi, no.12, pp.1-19, 2012 (Link)
Sakli A.R., "Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği", Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Akademik Bakış E-Dergisi, no.28, pp.1-16, 2012 (Link)
Agayev S., Sakli A.R., "Çaykur Fabrikalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, pp.11-37, 2012 (Link)
Sakli A.R., "Disiplinler Arası Bir Disiplin Olarak Kamu Yönetimi", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.97-120, 2011 (Link)
Sakli A.R., "A Critical Review of Recent Sectoral Structure Proposal for Turkish Tea Sector", Humanity & Social Sciences Journal, vol.6, pp.1-8, 2011 (Link)
Sakli A.R., "Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti ve Milliyetçilik Anlayışının Uygunluğu Sorunu", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.1-22, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sakli A.R., "Çay Sektöründe Yapı Değişiminin Plânlanması", IV.Karadeniz Kalkınma Kurultayı: DOKAP ve Bölgesel Kalkınma Planları, RİZE, TÜRKIYE, - , ss.131-
Sakli A.R., "What should be done for the Development of Cruise Tourism in the Black Sea Countries?", 1st Regional Symposium: Cruise Tourism: The World Experience and Perspectives of Development in the Black Sea Region, GURCISTAN, - , pp.45-
Sakli A.R., "Turkey: An Important Economy, A Little Known Tea Market", 6th Beverages Middle East Congress (BevME), BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, - , pp.1-
Sakli A.R., "Kurumsal Yönetişimin KİT Yönetimlerinin Geliştirilmesine Katkıları", KAYFOR XI; Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, SAMSUN, TÜRKIYE, - , ss.165-
Sakli A.R., Eroğlu B., "Rize'nin Kruvaziyer Turizm Potansiyelinin İncelenmesi", II.Rize Sempozyumu: Turizm, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, cilt.I, ss.81-97
Sakli A.R., Eroğlu B., "Rize'nin Kruvaziyer Turizm Potansiyelinin İncelenmesi", II.Rize Sempozyumu: Turizm, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.81-97
Sakli A.R., "Ahmet Tevfik İleri'de Vatan ve Millet Sevgisi", Tevfik İleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 14-16 Mart 2016, ss.201-213
Bamyacı M., Vanlı H., Sakli A.R., "Doğu Karadeniz Sanayi Ticaret ve Lojistik Merkezi", II. Rize Kalkınma Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2013, ss.269-277
Sakli A.R., "Karadeniz Havzasının Gelişiminde Turizmin Yeri ve Önemi", Karadeniz Üniversiteleri Birliği Turizm Çalıştayı; Black Sea University Network, Workshop on: Tourism as a key factor for sustainable development of Black Sea Region, RİZE, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2013, pp.1-1
Sakli A.R., "Yönetişimin Kamu Sermayeli İşletme Yönetimine Katkıları", PASAFEC - Uluslararası Konferans, XXI. Yüzyılda Kamu Yönetiminin Yeniden Düşünülmesi: Kamu Çalışanlarının İlişkiler, İletişim ve İşbirliği Alanlarında Kapasitelerinin Geliştirilmes, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 12-14 Haziran 2013, pp.1-1
Sakli A.R., "Çay Sektöründe Üst Kuruluş İhtiyacı ve Sektöre Katkıları", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2013, ss.23-38
Sakli A.R., "Doğu Karadeniz Turizm Stratejilerinin Değerlendirilmesi; Rize Turizm Kenti ve Alt Turizm Merkezleri Önerisi", Rize Sektörel Kalkınma Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, 23-23 Şubat 2012, ss.94-126
Sakli A.R., "Türk Çayı Nasıl Dünya Markası Olur?", Türk Çayının Markalaştırılması; 2023 Vizyonu Çalıştayı, RİZE, TÜRKIYE, 16-20 Kasım 2011, ss.1-1
Sakli A.R., "Çaykur’un Üreticiye Devri İçin Bir Model Önerisi", 1. Rize Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2006, ss.159-169
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sakli A.R., "Cumhuriyetle Yaşıt Bir Ürün: Rize Çayının Tarihçesi", Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950), Aslan, Z., Arıkan, M., Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.242-292, 2018
Sakli A.R., Karataş Z. , Ed., "Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, RİZE, 2017
Sakli A.R., Ed., "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, RİZE, 2017
Sakli A.R., Akdoğar Akbulut H.T. , "Dünyada ve Türkiye’de Üniversitelerin Tarihi Gelişimi", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, ALİ RIZA SAKLI, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, RİZE, ss.7-49, 2017
Sakli A.R., "STK Temsilcilerinin Rize’ye Değer Katacak Yenilikçi Fikir ve Yaklaşımları", Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, Sakli AR, Karataş Z, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.183-242, 2017
Sakli A.R., "Stratejik Kurumsal Yönetişim", Nobel Yayınevi, ANKARA, 2012 (Link)
Sakli A.R., "Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetişim", Yönetişim: Kuram, Boyutlar, Uygulama, Çukurçayır, A, Eşki Uğuz H, Eroğlu H T., Ed., Çizgi Kitabevi, KONYA, ss.371-414, 2010 (Link)
Sakli A.R., "Türk Çayının Dünü ve Bugünü", Kaknüs Yayınevi, İSTANBUL, 2008 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Sakli A.R., "Kınalızade Ali Efendi’nin Ahlak-ı Alai (Devlet ve Aile Ahlakı) Adlı Eserinin İncelenmesi", Diger, ss.147-152, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi