Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, -, Yönetim Bilimleri, 2005-2010
Yüksek Lisans, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, -, Kamu Yönetimi, 2001-2004
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Yönetimi, 1980-1984
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim ve Kurumsal Yönetişim İlişkisi: KİT'lere Yönelik Bir Araştırma ve Model Önerisi", Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü - Yönetim Bilimleri Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, "Çay Sektöründe Sorunlar ve Çözüme Yönelik Model Arayışları", Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü - Kamu Yönetimi Mayıs, 2004.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi