Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Köseoğlu A. , Şahin R. , Merdan M., "A Simplified Neutrosophic Multiplicative Set-Based TODIM Using Water-Filling Algorithm for The Determination of Weights", EXPERT SYSTEMS, vol.0, pp.1-28, 2019 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgin Ellidokuzoğlu H. , Demiriz S., Köseoğlu A. , "On the paranormed binomial sequence spaces", Universal Journal of Mathematics and Applications, vol.1, no.3, pp.137-147, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aslan F., Şahin R. , Köseoğlu A. , "Neutrosophic Benzerlik Ölçüsü Tabanlı Optimum Üretim Stratejisinin Belirlenmesi", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2019, pp.659-664 (Link)
Köseoğlu A. , Şahin R. , "An Intuitionistic Multiplicative TOPSIS Method for a Supplier Selection Problem", 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, BAYBURT, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2019, no.25, pp.1076-1082 (Link)
Köseoğlu A. , Şahin R. , "Sezgisel Çarpımsal Kümelerde Korelasyon Katsayıları Kullanılarak Finansal Ürün Seçimi", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2019, pp.551-557 (Link)
Köseoğlu A. , Şahin R. , "A Simplified Neutrosophic Multiplicative Set-Based Method for Multicriteria Decision Making", International Conference on Applied Mathematics in Engineering, BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.132-132 (Link)
Köseoğlu A. , Şahin R. , "A Decision Making Method Using Simplified Neutrosophic Multiplicative Aggregation Operator", International Conference on Mathematics "An Istanbul Meeting for World Mathematicians", İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Temmuz 2018, pp.40-40 (Link)
Köseoğlu A. , Şahin R. , "Simplified Neutrosophic Multiplicative Similarity Measures and Their Application to Pattern Recognition Problems", International Conference on Applied Mathematics in Engineering, BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.133-133 (Link)
Köseoğlu A. , Şahin R. , "A Medical Diagnosis Approach Using a Simplified Neutrosophic Multiplicative Distance Measure", International Conference on Mathematics "An Istanbul Meeting for World Mathematicians", İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Temmuz 2018, pp.41-41 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi