Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Başbağ M., Aydin A. , Şakiroğlu M., "Evaluating Agronomic Performance and Investigating Molecular Structure of Drought and Heat Tolerant Wild Alfalfa (Medicago sativa L.) Collection from the Southeastern Turkey", BIOCHEMICAL GENETICS, pp.1-14, 2016 (Link)
Odabaş M.S., Aydin A. , Kevseroğlu K., Çirak C., "PREDICTION MODEL OF LEAF AREA FOR TRIGONELLA FOENUM GRAECUM L.", TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.14, pp.144-149, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çaçan E., Aydin A. , Başbağ M., "Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, pp.105-111, 2015 (Link)
Başbağ M., Sayar M.S., Aydin A. , Hoşgören H., Demirel R., "Some Agronomical and Quality Traits in Nine Vetch (Vicia ssp.) Species Cultivated in Southeastern Anatolia, Turkey", TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, pp.69-77, 2015 (Link)
Çaçan E., Aydin A. , Başbağ M., "Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, pp.214-219, 2015 (Link)
Çaçan E., Aydin A. , Başbağ M., "Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Verim ve Kalite Açısından Karşılaştırılması", TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, pp.919-926, 2014 (Link)
Çaçan E., Aydin A. , Başbağ M., "Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Botanik Kompozisyon Açısından Karşılaştırılması", TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, pp.1734-1741, 2014 (Link)
Aydin A. , Çaçan E., Başbağ M., "Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi", TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, pp.1625-1630, 2014 (Link)
Aydin A. , Çaçan E., Başbağ M., "Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi", TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, pp.1631-1637, 2014 (Link)
Başbağ M., Hoşgören H., Aydin A. , "VICIA TAXA IN THE FLORA OF TURKEY", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, pp.59-66, 2013 (Link)
Çaçan E., Başbağ M., Aydin A. , "DİYARBAKIR İLİ DOĞAL MERALARINDAN TOPLANAN BAZI TEK YILLIK YONCA TÜRLERİNDE (Medicago spp.) KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", Türk Doğa ve Fen Dergisi, cilt.1, no.1, ss.34-38, 2012 (Link)
Başbağ M., Aydin A. , Çaçan E., Sayar M.S., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Mürdümük Taksonlarında (Lathyrus spp.) Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.5, no.2, pp.111-114, 2012 (Link)
Başbağ M., Hoşgören H., Aydin A. , Sayar M.S., Çaçan E., "Bingöl Bölgesi Çayır-Mera ve Doğal Vejetasyonlarında Yer Alan Bazı Bitki Taksonları", Türk Doğa ve Fen Dergisi, cilt.1, ss.120-124, 2012 (Link)
Başbağ M., Aydin A. , Aydiz D., "The Effect of Different Temperatures and Durations on the Dormancy Breaking of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) and Honey Locust (Gleditsia triacanthos L.) Seeds", Notulae Scientia Biologicae, vol.2, no.4, pp.125-128, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Başbağ M., Çaçan E., Aydin A. , Sayar M.S., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Üçgül Türlerinde (Trifolium spp.) Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", IX. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, cilt.3, ss.1671-1676 (Link)
Başbağ M., Çaçan E., Aydin A. , Sayar M.S., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Fiğ Türlerinin Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Uluslar Arası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, cilt.1, ss.143-151
Aydin A. , Başbağ M., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Vejetasyonlarında Yer Alan Anchusa strigosa Labill.'nın Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Uluslar Arası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, cilt.1, ss.153-195
Başbağ M., Aydin A. , Sayar M.S., "Bazı Doğal Bitki Türlerinin Çimlenmeleri Üzerine Bir Araştırma", Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 14-17 Haziran 2011, cilt.2, ss.481-485
Sayar M.S., Anlarsal A.E., Başbağ M., Açikgöz E., Aydin A. , "Hazro Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Genotiplerinin Tohum Verimi, Tohum Verimini Etkileyen Özellikler ile Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi", Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 14-17 Haziran 2011, cilt.2, ss.282-288
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Başbağ M., Aydin A. , Çaçan E., "ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ KÜLTÜRÜNE GİRİŞ", Dicle Üniversitesi Basımevi, DİYARBAKIR, 2016